BMOnline Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE] Les om muslimifiseringen, paypal stengte SIOAs konto avisen "SISTE SKANSE"

Kriminalitet -Dødslisten over nordmenn, drept av utlendinger hjemme

Folkeaksj. mot Eu-medlemskap Hjemmeside. Dødslisten Har svensk politi gitt opp?
Krim innvandring. Hvorfor kommer de hit? Kjeltringer på hjul Innvandrerkriminalitet og farverikt fellesskap
Kriminalitet Fjernkulturelle utlendinger og narkotika Biltilsynets test Bruker du gummi er du en god sjåfør
Asylantene Økonomisk lønnsomt. SEFO  Argus på SEFO
Nark på menyen? Hvordan ser du det? Narkomisbruker? De er så snille så -sier de som selger
Narko på menyen? Ta bakmennene! Extasy Exstasy Hornslien på TV2
Fargerrikt fellesskap.... og vold øker mest! DYR 60% Halver prisene på polet
Pakistansk narkoliga Hele ligaen fengslet. Hmkongen Dagbladet om kongen

Det er en storslått tanke -staten kan bøtelegge oss på hjul -vi betaler hva boten enn skal være -er det noen som har tenkt over hvilke konsekvenser dette har? Hårdt belastede gjengangere får sonings-rabatt hos noen aldeles bortreiste dommere. Vi som lovlydige borgere skal betale deres lønn? Er dette rettferdig jus? Videre har Staten som den eneste tatt betalt hos folket uten å ha levert varen. Det er det bare staten som får lov til! Det handler om nrk avgifen. Du må pent betale full lisens til tross for at du bare får inn Nrk's tv-kanal 1. Hvem andre kan gjøre dette?

Stortingets folkevalgte styres av andre enn velgerne. HVEM?? Jo, det er Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe.

Norges rettsprinsipper endret ulovlig av globalistene.

Riksrettssak mot poitikere som har forbrudt seg mot Norges Grunnlov.
Europabevegelsens rettsstridige virksomhet på Stortinget.

Ulovlige endringer på statsforfatningen og utlendingsloven.


Innvandrerkrim helt ut av konseptene i Oslogryta, purken har ikke oversikt.

Naive norske kvinner "lar seg" voldta i Tyrkia, jeg mener de bør iføre seg burka og ha "slagvåpenet" klart under burkaen når de ferdes i muslimi-stanske samfunn. Ellers bør de selvfølgelig holde seg hjemme eller forandre reisemål drastisk.

Luxus Fengselet i Halden. Hva med våre gamlehjem? Kan vi ikke sende fangene dit i stedet?


Nordmenn får ikke legehjelpen de har krav på, og grunnen er at det er for dyrt?
Da har jeg lyst å spørre "snørrungene" på Stortinget som ALDRI har kleppe i arbeide i sitt liv- å skulle bestemme over hva som er dyrt for Ola og Kari?
Denne "silkerampen" som i dag besitter taburetter på Stortinget skulle ALDRI fått adgang dit, jfr Norges Grunnlovs §1. Kast dem ut!

Her kan dere lese listen over hva som er meget dyrt, men det har disse "snørrungene" på Stortinget ingen problemer med å finne penger til?

Innvandrere får alt de peker på

Innvandrere på trygdetoppen

Hva koster utlendinge-gildet?

Det koster 1 million pr. år, å huse en asylsøker. Asylsøker gikk til NAV og forlangte penger til NY bil. De nektet å betale så meget i husleie.

Trygd gir PENGER Det lønner seg ikke å arbeide.

Æresdrap

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Debattforum BmOnline

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


Design: BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot Eu medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett
Copyright 19©98