BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Et forsøk på å gjengi fakta

  En doktorstipendiat i Troms skriver i en avhandling om hva han
  synes er rett i den to mnd lange krigen 9. april -9 juni- 40.

  "I karakteristikk av holdninger vil jeg ofte bruke begrepsparet patriotisme i forhold til defaitisme. Patriotisme kan defineres som fedrelandskjærlighet, defaitisme som nederlagstro, vilje til å gi opp.

  Dette er en problematisk ordbruk fordi begrepene er hhv. positivt og negativt ladete, men jeg har ikke funnet bedre og mer nøytrale begreper. Med patriotisme i denne perioden menes holdningen om at Norges militære motstand mot tyskerne burde støttes fordi det var moralsk rett, fordi det var gode utsikter til seier, og/eller fordi det var en slags plikt.

  Med defaitisme i denne perioden menes holdningen om at krigen burde avsluttes fordi tyskerne ville vinne uansett, fordi lidelsene var for store i forhold til gevinsten, og/eller fordi lederskapet på alliert side var for dårlig".

   

  BmO kommentar:
  Hadde ikke stipendiaten kunne tenke seg at soldaten også er en ildskjel i lokalsamfunnet som han er del i? Ser ikke han at alle med normalt utrustede sjelsevner ville stå imot en inntrenger uansett hva det skulle koste, for å forsvare hus, barn, gård, grunn, land og folk? Vi snakker her mer om de som IKKE ville forsvare land og folk, vi snakker om overløperne. Den brunstripete nazi-yngelen snakker vi om. Ja, i statsforvaltningen og i V-H aksen- er rød-bruneskjortene vi snakker om.

  De øyner han IKKE å sette fokus på, av hvilken årsak? Jo, fordi disse "figurene" er i dag akkurat av samme støpning som Adolf Hitler, frimurerne og ALLE som tar del i "EN VERDEN", det globale helvetet som den norske Regjeringen i dag tilber i beste sendetid på NrK. Løgnkanalen fremfor noen.

  Legg merke til at "pengegaloppen" er helt ute av kontroll av årsaker som tilskrives god planlegging av frimurerne og globalistene i Regjeringene. Når Ap satt ved "makten", så gjorde fienden jobben. Når de borelige satt ved makten, så fikk fienden også stort grep om "pengesekken vår", les oljefondet.

  Det er ille at fremmede makter stjeler vår identitet, med våre politikeres viten og vilje. Vil du at dette skal opphøre, så må du stemme på individer utenfor det "gode selskapet" hvor korrupsjon og løgn er dagsorden.

  Dette alternativet heter ikke AP eller V, frp, sv, sp eller Krf.. De har alle bindinger til alskens losjer og Bilderberger-fiender. Kort og godt med i en verden.no.

  Her er minnebysten over general Carl Gustav Fleischer i 6. divisjon, på fylkesgrensen Troms/Finnmark.
  Denne mannens innsats ble nærmest glemt, fordi han ikke aksepterte at Norge ble okkupert av tyskerne. Han tok ikke sitt liv i utlendighet, men ble henrettet. CGF ble neglisjert av de som trodde at de visste bedre.
  General Fleischer var altfor skarp og dyktig- enn kgb apekattene.

  Tenk, han beseiret nazistene som var på tur til å rømme fra Narvik og inn i Sverige. Da gav feigingene i regjeringen opp, og kapitulerte, ja du leste rett. Og her har dere Oberst Sundlo fra Narvik, som var en edsvoren nazist. Merk dere at AP ikke var til stede ved begravelsen til C G Fleischer, men KONGEN var der. Tenk over det! Hva forteller dette oss om AP, som heller ikke er tilstede ved minnemarkeringer over Norges største General i krigstid og fredstid?
  Regjeringen støttet ikke General C Gustav Fleischer. Så kunne nazistene heise flagget i Narvik. Tenk det, tenk det. Det er ikke til å tro. Kongens NEI, til å la seg ta står på Elverum. (Kong Haakon den Vll, vel og merke) Men den er noe ullen, kort og godt.
  Fordi en konge rømmer ikke fra sitt land og levner folket igjen- det er mytteri.
  Her er nazi-holdningen i AP ikke til å overse!

  Sannheten er at feigingene rømte fra Norge.


  På støtten står:
  Her ble tyskerne første gang i andre verdenskrig slått tilbake av 6. divisjon under ledelse av General Fleischer gjorde det.  En mangelfull heder beskrevet til en hedersmann.
  I dag er de som hedret ham nesten alle borte. Skal vi tørre å glemme denne mannen og krigens gru?

  Dagbok over krigsinnsatsen Laphaugen mv v/Narvik


  BmOnline


  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  ps: Merk dere at UIB har studenter som tidvis leser krigshistorie i et forsøk å vri og forfalske oppfatningen av nasjonalist kontra nasjonalsosialisme. Som er to motpoler.

  En nasjonalist holder på sine grenser og sitt land og folk. En nasjonalsosialist er en som ikke respekterer et annet lands territorrium, dvs krenker grenser og skyter folk rett ned, en Nazist. Dette er til eksempel Adolf Hitler og Us Marines i samme båt. Dagens billyboy-killers from USA. De finansierte Adolf Hitlers krig.

  Nazisme har overhodet intet med nasjonalisme å gjøre. Så ille er det fatt på Universitetet i Bergen, hvor man skulle tro at det var sannheten de skulle forske på?


  Og merk dere disse linjene i linken til UIB:

  "Krigsårene er fremdeles et ømtålig tema i offentlig debatt, men er like fullt viktig å belyse om en vil lære av en skjelsettende nasjonal erfaring."

  Bmo:
  Altså setter UIB en nasjonal erfaring i et negativt lys, akkurat som globalistene gjør det i dag.  Erfaring over tid viser at disse kreftene har gjennomsyret hele vårt demokrati, som nå fremstår som plutokrati. De "er alle" på Stortinget vårt nye galehus, blitt løpegutter for de korrupte globalistene.

  Nrk lot seg bruke i 1940, for å spre nazipropaganda, ja nå lar de seg bruke igjen i dag i samme stilen for fascismen. Sprer Oslo avtalen og Jonas G Støres styggedom.  Norsk krigshistorieforfalskning fra AP (DNAP) det nazistiske AP

  – Skammelig norsk historieskriving om krigen

  TV-dokumentarskaper Rønning Tollefsen mener nordnorsk krigshistorie er lite fortalt sammenlignet med krigshistorien fra sør. Nå kommer han med en ny dokumentar om krigshistorien fra nord fortalt av veteranene selv.

  Troikaen Lie/Torp/Christophersen ødela bevisst general Fleischers møysommelige arbeid med en ny norsk hær, og fjernet offiserer med stabsutdannelse. General Fleischers hærstruktur ble skrinlagt. Den nye struktur medførte at deltagelse kun var mulig med små styrker, selv under frigjørelsen av Nord-Norge. Den norske hær ble således uten reell innflytelse og deltagelse.

  I 1945 var hærens offiserskorps uten erfaring i moderne krigføring. Unntaket var noen få som deltok under alliert kommando, et nytt eksempel på de destruktive konsekvensene av London-regjeringen og Ap.s uansvarlige oppførsel.

  Hovlands bok er unik idet den kobler hittil utilgjengelige kilder med kjente fakta om Ap.s maktmisbruk i etterkrigstiden. Dets lederes uansvarlige politiske og personlig motiverte handlinger har bidratt til en ukultur som har gjennomsyret den Ap.-kontrollerte statsadministrasjonen, statseide bedrifter og lignende. Partibok-kriteriet var ofte det viktigste for utvelgelse, også ved forfremmelse av høyere norske offiserer. Etterretningssjef og Ap.-leder Trond Johansen holdt jevnlige møter for å forsikre seg om forfremmelse av kun politisk tro offiserer.

  Er offiserer som har kastet lys over general Fleischers skjebne, blitt satt på et sidespor? I så fall kan det ha skjedd en «glipp» i Hovlands tilfelle . . . Har vi hatt en moderne hær med en adekvat doktrine? Har Norge på NATOs utsatte flanke oppfylt sine forpliktelser overfor sine allierte? Arbeiderpartiet har organisert og fremlagt en historieforfalskning for skoleverket og samfunnet. Hyllemeteren om London-regjeringen er et eksempel. Har våre NATO-allierte, for eksempel britene, med konkrete eksempler på illojalitet fra norske ministre i London, egentlig stolt på den ganske likt konstituerte norske regjering i etterkrigstiden?

  Det hittil utilgjengelige materiale gjør alene boken leseverdig. General Fleischers nasjonalfølelse, prinsipper og modighet, da landet trengte det, burde bli kjent blant alle nordmenn.

  Har denne boken utløst alarmer i Ap. ved sin avdekning av svarte kapitler i dets historie? Dersom boken leder til åpenhet om Ap.s maktmisbruk i beste tranmælske tradisjoner, kan det kanskje lede til nye skremmende opplysninger. Norske journalister som ofte kritiserer totalitære tendenser i andre land, burde føle seg motivert til handling.

  Det er viktig for den norske nasjonale stolthet og nasjonalfølelse satt i et moderne historisk perspektiv, at man gransker hva som foregikk i disse årene. Denne demokratiske prosess bør gjennomføres uten tilsløring fra Ap.s historikere og/eller overfladisk journalistikk . . .; denne viktige del av Norges historie bør bli sannferdig undersøkt og forstått. Først da kan det sies at general Fleischers død og selvoppofrelse ikke var forgjeves. Merk dere at de skriver at Fleischer skjøt seg selv, men det er feil. Det var noen som skjøt ham- og la revolveren på et høvelig sted, slik maskirovka bruker å gjøre det, les KGB.

  Mange takk, generalmajor Torkel Hovland.

  Minne over General Fleischer etter 76 år i Narvik kulturhus- hvor meget lite minnet om Fleischer, men mer om nazistene.


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no