BmOnline politiske forum

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Debattforum BmOnline


  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Her er dokumentene som beviser kuppet.

  Gitt på Oslo slott 17. august 1945.
  KGB agent "Jan", dvs Einar Gerhardsen.

  Einar Gerhardsen, Kong Haakon og statsrådssekretær Olaf Tostrup.

  Her ser dere alle sammen, endringen av statsborgerlovgivningen, utkastet til dokumentet som Stalin ventet på- og fikk overlevert på Grensen ved Storskog ved Elvenes 25. sept.1945- før han dro tilbake til russland. Norge under Russland, fortsatt.
  Statsborgerlovgivningen er ennu ikke tilbakeført, dvs det er på høy tid at det skjer!
  Her kan man se at KBG agent "Jan" Einar Gerhardsen, Kong Haakon og Olaf Tostrup har signert under et dokument som viser at man har endret på statsforfatningen, uten folkets samtykke.
  De satte statsforfatningen ut av kraft. Og akten skjedde 10 jan 1940 ved despoten og massemorder Josef Stalin fra CCCP viste frem snurrebassen sin-
  honey pot, som ikke har noe med POT å gjøre.

  Selve signeringen skjedde etter at CCCP hadde jaget nazistene ut av Norge, og i skyggen av dette skjedde at freden ikke kom til Norge, men at vi i stedet ble under et fremmed herredømme imot vår vilje pga av bl.a. svikeren Einar G.

  Under den allierte okkupasjonen (8. mai - 13 desember 1945) gjorde flere kjente fjes statskupp og satte den norske statsforfatningen, Grunnloven ut av kraft. Her kan du lese bevisene for det.

  Det er fire landsforrædere som har ansvaret for at kuppmakerne har kunnet holde seg ved makten- og disse kjenner vi identiteten til.

  Således kommer Staffelovens §83 til benyttelse.
  Kuppmakerne har 4 medsammensvorne som har latt dette "skure og gå". VI har navnene på disse fire landsforræderne.


  Rømlingene ved Vippetangen i 1945
  Her kan dere se bildet av rømlingene som vender hjem til Norge i 1945.
  Johan Nygaardsvold & Co.
  Min far arbeidet i Oslo-Politiet og Ola Fritzner fra Halden var leder i ordenspoltitiet, han var en tøffing- og satte fri mange gode nordmenn fra både Møllergata 19 og Grini- dem som var blitt fengslet av Ap-nazi svina. Det var en tøff jobb på denne tiden, og det var med fare for egen sikkerhet at Fritzner og min far var ute i meget grumsete farvann, les slakteren Jens C Hauge, AP. Her er bilde av både Ola Fritzner og min far. JCH gikk til landssvik sak mot Fritzner- en sak JCH tapte. Det var JCH og AP som var svikerne, ingen andre! Men de var meget frekke og freidige da de løy om at de var gode nordmenn. Som dere nå skal få se, Jens Bjørneboe hadde noen meget paulige ord om landssvikerne i AP:

  "Vær ubegavet, uoriginal, uvitende og kryp smigrende omkring for alle som har innflytelse i dette vesle, skitne kråkeredet, - lær folk å kjenne ved å logre for dem og rose dem, så skal det gå deg vel i Norge."


  Neste

  Signer gjesteboken

  Her kan du lese om fhv stm Johan Nygaardsvold og statskuppet 1938- med virkning fra 10. januar 1940. Det var Justiskommiteens formann Hambro som stod for regien mens Trygve Lie som var justisminister stod for forslaget om å forlenge stortingsperioden med 1 år fra 3- til 4 år. Men dette kunne de ikke gjøre innen egen periode, men likevel gjorde de det- og det er statskuppet som ble utført. Bakgrunnen er at de var redd for å miste makten da Tysklands høyrevri som hadde fremgang- kunne medvirke til at de mistet makten ved stortings- valget, som SKULLE vært avvilklet høsten 1939.

  Når et stortingsvalg ikke blir avholdt, da har vedkommende regjering utført et statskupp, fordi de har nektet folket styringen av landet, jfr DEMOKRATIET. Norge har derfor ALDRI hatt noe demokrati etter dette. Derfor må dagens system kastes i ovnen! Dette statskuppet ble satt i scene da fhv Stm Einar Gerhardsen tok over etter Johan Nygaardsvold den 5. nov 1945. Statskuppet var et faktum og alt som har skjedd heretter er en NULLITET- og straffbart.

  Ergo må vi tilbake til 1939- og vi må velge, dvs tilbakeføre et NYTT storting for 3 år- før vi kan gå videre. Men vi behøver ikke å bli gale, slik Kong Harald uttalte etter nedslaktingen på Utøya 22. juli 2011- hvor globalistene selv la planen for drapene på Utøya.

  VI ER EN NASJON VI MED...og vi e r mange!
  Hovedsiden
  Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  BmOnline

  Siden ble sist oppdatert 26. Des 2005 23:03:35