BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • HVA SKJER her i 2016?

  Fra debattforumet


  Grimnir
  , den 20 Jan 2016 - 12:02, sa:

  Vil gjerne benytte muligheten her til å legge ved noe jeg har skrevet tidligere:

  Sitat
  "Jeg synes det er på sin plass å si at systemet som man har i Norge er et representativt parlamentarisk system, hvilket ikke er det samme som et ekte demokrati (med "ekte" mener jeg da et demokrati der folket i mye større grad får være med å bestemme, for eksempel via et direkte demokrati). Dagens system er et system der velgerne aller nådigst hvert fjerde år får lov til å levere inn en lapp der det står hvem de ønsker at deres herskere skal være de neste fire årene. Det er et system der dem som får flest "stemmer" vinner, og dermed får fullmakt til å styre og stelle nesten som de vil i fire nye år. Utover det å levere inn denne lappen så har vanlige folk ingen innflytelse på store og viktige avgjørelser som taes i dette landet. Til og med ikke folkeavstemninger om enkle ting som for eksempel OL får vi. "

   "Det alle også må huske på er at det parlamentarisk systemet vi har nå er et system av eliten for eliten. Det var globalistene som ønsket et representativt parlamentarisk system fremfor et direkte demokrati (slik de har i Sveits), ikke folket. Det systemet vi har i dag kan på mange måter minne om romernes republikk, der var det og en liten elite som satt på toppen og avgjorde hva som var til det beste for folket."

   "Til slutt: Nå skal det imidlertid være sagt at systemet ble utformet i en tid da Norge var land med utrolig dårlige kommuniksjonskanaler, pluss at det var så-som-så med lese- og skrivekunnskaper; så på den måten kan man si at det representative parlamentariske systemet var et produkt av sin tid. Men i dagens informasjonssamfunn, hvor man kan kommunisere med mennesker på andre siden av kloden i sanntid, så bør det er det ikke lenger noen grunn til å tviholde på gamle styringsformer. Tiden er overmoden for å tenke nytt

  Ja, med dagens teknologi så kan man si at det representative systemet er gått ut på dato. Er kanskje mye å håpe på, men jeg ønsker dette partiet all lykke til med sitt forsøk."

  Jeg fant frem et tidligere parti som har prøvd seg på noe lignende "Direktedemokratene"

  https://no.wikipedia...ektedemokratene

  "Men det viste seg å være en falsk form for direkte demokrati de ville ha, der det kun var medlemmene av det politiske partiet "Direktedemokratene" som skulle stemme om sakene. Bra partinavn i hvert fall for den saken. Siden de er nedlagt, kanskje Norgespartiet kunne byttet navn til "Direktedemokratene" så folk hadde skjønt hva det handlet om.."

  BmOnline svarer:

  Det e r mange som hadde meninger om dette med å endre på navnet Norgespartiet, men jeg har sterke motsigelser i så måte.

                    1. De fleste- som ønsker endringer i navnet- er utrolig nok motstandere av Direktedemokratiet.

                    2. Norgespartiet er av disse lagt frem som noe som absolutt MÅ koples opp mot Adolf & Co. fra ww2.

                    3
  . Men vi som driver Norgespartiet vil jo at folk selv skal få lese hva Norgespartiet står for.

                        Det er med andre ord ikke noen skjult hemmelighet at NP vil røske bort "gammelkommunistene".     
                        H, V, AP, SV, SP, FrP og Krf må bort.

  Folk flest er jo naturlig nok ikke blitt oppdatert, ei heller fortalt sannheten om disse svikerne på stortinget.

  Derfor må dette avdekkes, slik at landssvikerne blir "tatt av plakaten", fordi de bedrar det norske folk.
  VI i FME avdekket dette i 2004. (Folkeaksjonen mot EU)
  Jeg har laget en fordypning av denne saken, slik at man kan sette seg inn i hva som virkelig har skjedd:

  Norges Grunnlov ble laget med øye for at FOLKET skulle ha den lovgivende makt. Men så var der noen "kjepphester"
  Som fant ut at bare noen få skulle ha hele kaka for seg selv. Ei meget "giftig kake". Og denne kaka er det jeg har skrevet mye om. Den har navnet Europabevegelsens stortingsgruppe, et ulovlig kartell- altså- en stat i staten. Folket er således holdt i lenker utenfor det "gode selskap."

  http://bmonline.no/html/kartellet.html Her detaljert beskrivelse av hendelsforløp og hvem som er delaktig

  Og i 2009 gav jeg beskjed til NRK og Geir Helljesens Valgskole om at de kunne offentliggjøre dette ulovlige kartellet.
  Dere kan se at G Helljesen først var meget interessert, men så var det plutselig som om han var blitt skutt, dødstille.

  http://bmonline.no/html/nrk_1.html

  Og når folk som har vært på banen med navnet direktedemokrati, med for øyet selv å styre- så er de jo ikke håret bedre enn dagens russekatanker på tinget.

  For å vise dere tegningen, så har NP definert seg ut av denne V-H aksen på dagens storting, fordi det har et statskupp i bunnen fra 1940. INTET som er bygget på et statskupp vil ha/få aksept i uoverskuelig fremtid hos folket, fordi DET er et statskupp, ergo ulovlig og straffbart.
  De stjal frekt og freidig makten i 1940 ved å nekte folket i Norge å avholde stortingsvalget i 1939. Hva skjer når folket blir nektet å avholde sitt valg? Ingen kan sitte ved makten i Norge lengere enn 3 år. Fra da av ER alt ugyldig- og i strid med Grunnlovens prinsipper, jfr §112, som sier at en stortingsperiode er 3 år. Når de således forlenget stortingsperioden til 4 år uten at folket fikk godkjenne dette slik Grunnloven krever i § 112 (den opprinnelige paragraf 112) Hvor kun nordmenn kan lage lover for Norge.

  Etter Strl §83 Straffes de med fengsel heftelser eller bøter fra 8-21 år for å ha medvirket til at Norge eller en del av riket legges under et fremmed herredømme. Nå er jo EU ikke Norge, ergo kommer Strl §83 til anvendelse.

  Alt som har skjedd etter 10. jan 1940 er Grunnlovsstridig og straffbart. Norgespartiet vil gjøre alt som kan gjøres, slik at loven blir opprettholdt i sin fulle og opprinnelige form. Allmenningsprinsippene blir innført, og alt blir som det skal være i følge Folkets vilje og slik Norges Grunnlov krever. Det kommer til å bli en helt ny æra, hvor folket skal få sin vilje-. Endelig!

  Min person i dette er imot min vilje. Jeg er blitt anmodet om å stille opp, men vil ikke bli værende. Jeg skal hjelpe til å få det på skinner, så skal yngre krefter få ta over "roret". Som dere sikkert har skjønt, der er mye grums i dagens system. Det er derfor jeg anbefaler dobbel dose "rotenonbehandling" i dagens system. Jeg tror at FOLKET selv kan styre landet mye bedre enn både Gro og Jan KGB- Einar Gerhardsen, Martin KGB- Støre, KGB Steklov- Jens S- listen er laaang...

  BmOnline

  Her er info fra Synnøve Fjellbakk Taftø Ei meget god og redelig dame som gikk ut imot landsmorderen:
  http://bmonline.no/f....php?f=10&t=286
  Hvis folket vil, så skjer akkurat dette.

  http://bmonline.no/f....php?f=96&t=342

   


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?