BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Nei til nazi-ideer.


Den franske filosof Voltaire sa: «Jeg er uenig i Deres meninger, men jeg vil inntil døden forsvare Deres rett til å hevde dem.» Stor ære til BA som arbeider etter Voltaires prinsipp og Grunnlovens paragraf 100.

Av: BRITT TVEITEN

Aslak Orre har dårlige argumenter når han bruker rasist/nazist-stempelet for å stoppe munnen på en motstander. Som hovedfagsstudent, sammenlignende politikk, har ikke Aslak Orre lært hvordan Hitler kom til makten. Die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei – forkortet NAZI – ble stiftet i Tyskland av noen høytstående tyske offiserer som ikke godtok det tyske nederlaget og Versaillestraktaten fra 1918. Partiets medlemmer – nazister – kom fra alle samfunnslag og vokste hurtig i styrke. Partiet hadde god støtte av den katolske kirke. All propaganda var rettet mot erkefienden England. «Gott strafe England» var ekkoet i alle undervisningstimer. Foreldre, lærere, journalister – enhver som våget å protestere mot indoktrineringen av barna ble fengslet og sendt til forbedringsanstalter. Det er en myte at jøder og sigøynere var de første som fikk unngjelde. Tysklands befolkning var cirka 60 millioner, jevnt fordelt mellom katolikker og protestanter. Jødene utgjorde cirka en prosent av befolkningen. Dyktige som jødene er, besatte den ene prosenten alle topp-/nøkkelstillinger. Hitler kom til makten i 1933. Nürnbergloven, som forbød jødene å ha høye regjeringsposisjoner, kom i 1935. Riksdagsbrannen var i 1938 – påskuddet til jødeforfølgelsene.

Det er paradoksalt at Hitler var en beskytter av jødiske musikere og sangere: Herbert von Karajan, Franz Lehar, Walter Gieseking, Elisabeth Schwarzkopf med flere. Dirigenten Wilhelm Furtwangler skrev til Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister, og ba om beskyttelse for sine venner, jødiske artister (Gazette, 18.03.95). Like paradoksalt er det at mange offiserer av høyere rang var jøder, gift med jøder eller hadde jødisk familie. 77 senior-offiserer fikk en skriftlig erklæring fra Hitler om at de kun var av tysk blod. Det var to feltmarskalker, 14 oberster, 30 majorer og offiserer av lavere rang. Ridderkorset, Tysklands høyeste æresmedalje, som var blitt tatt fra jødiske offiserer og soldater, ble gitt tilbake av Hitler. Det ovenstående er dokumentert av Bryan Rigg, en 25 år gammel amerikansk student av jødisk herkomst, som studerte ved Cambridge-universitetet i London. Han undersøkte 30.000 dokumenter, og intervjuet 300 offiserer og soldater. Hans forskningsarbeid ble først offentliggjort i Daily Telegraph i London, og senere i andre aviser (Gazette, 02.12.96). En stor majoritet av det norske folk er skeptisk og urolig for folkevandringen fra alle verdens hjørner til Norge. Den samme majoritet ønsker ikke myndighetenes storslagne og sjenerøse mottak og stell for «flyktninger» i stedet for å oppmuntre dem til å reise tilbake og arbeide til beste for sitt folk og fedreland.

For en tid siden kunne en lese i Aftenposten at igjen oppfordret både den chilenske presidenten og tidligere ambassadør til Chile, Reiulf Steen, de 5000 chilenerne i Norge om å reise tilbake til Chile snarest og gjøre sin innsats for folk og fedreland. Men hvorfor arbeide i Chile når de får alt gratis i Norge? En skulle tro at et land som fostret en så stor sønn som Fridtjof Nansen, at minst en politiker ville få inspirasjon til å gå i hans fotspor. Nansen hevdet: «Det å bringe så mange raser, kulturer, religioner og språk sammen på en liten flekk, vil bli et arnested for uro og hat i fremtiden» (Nansens Røst). Fridtjof Nansen ba aldri nordmennene om å ta imot flyktninger. «Landet er for lite,» sa han. Nansen ba Norge og især de rike vestlige land om penger til repatriering av flyktninger. Med små midler, ti kroner per hode, klarte han i løpet av kort tid å repatriere 430.000 flyktninger til sine respektive land. Grekerne skal være i Europa, tyrkerne skal tilbake til Lille-Asia. Nansen betalte ut av sin egen lomme for sine reiser og opphold på tredjeklasses hoteller, i motsetning til Ogata, FNs høykommissær for flyktninger, som reiser i eget FN-fly og bor på de beste luksushoteller. Nansen brukte pengene han fikk for Nobels fredspris til å kjøpe såkorn, maskiner og så videre til å sette flyktningene i gang med oppbyggingen av sine fedreland.

BMO: Ja, hvor lenge skal denne "raseringen" av vårt fedreland få fortsette i samme stilen -Odd E. Dørum, vår Justisminister? Nei til det globale helvetet enverden.no som Einar Dørum og Jagland er med på mf.
Tenk- Jagland brifer med at vi må avstå goder. Hvilken tosk er det vi har med å gjøre? Gamlingne må nå i seng kl 17 på ettermiddagen, fordi sykehjemmene er underbemannet og underbetalt på alle hold-. De få
hjelpleierne som er på nattevakt har 32 på avdelingen som bare 2 hj pleiere skal klare-. Det er jo uhørt-. På ABS i Narvik fikk ei dame dråper for tærne i sine øine, og måtte på sykehuset for å skylles.- Slik går det når man er underbemannet og kommunen er konk. Milliarder av kroner ødsles til andre i utlandet, mens våre egne eldre som har arbeidet og slitt er blitt lagt for hat av disse "prektige" politikerne i AP osv.


WEB BLOGG om Europabevegelsens ulovlige virksomhet inne på Stortinget.

Innvandrere og husvansker Her kan dere lese meget om F Nansen og hva han gjorde av uselviske grunner for å hjelpe andre i nød der dem bor, dvs i eget land. Norge er et alt for lite land til å ta seg av all elendigheten i verden, sa F. Nansen.


Les eller skriv i gjesteboken.

Debattforum BmOnline

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett