BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Asylsøkere med flere identiteter


OSLO: Mange asylsøkere opererer med flere identiteter.

I noen tilfeller ble det avslørt personer med to eller flere identiteter.

I enkelte tilfeller ble det avslørt personer med helt opp til ni identiteter. Årets avsløring innebærer således en voldsom økning fra tidligere år.

I fjor ble 341 personer oppdaget, mens 252 ble avslørt i 1996. Skjerpet kontroll, nye datasystemer og en kraftig økning i antallet asylsøkere har ført til en eksplosjon i antallet utlendinger som blir avslørt med falsk identitet. I enkelte tilfeller har vi avslørt personer som opererte med syv til ni identiteter i de ulike landene, sier lederen for Kripos fingeravtrykkregister, Torger Rudrud til Aftenposten.

816 av personene hadde operert med to eller flere identiteter i Norge, og ble derfor oppdaget i registeret til Kripos. I tillegg ble det oppdaget ytterligere 252 personer med flere identiteter i utenlandske register, først og fremst i de nordiske landene.

Når vi ser at det avdekkes så mange med falske identiteter -så har dette en grunn. Alle som har en kriminell løpebane bak seg, prøver å skjule dette.
Likeså gjør de dette med overlegg også i de tilfeller hvor de er etterlyst i sitt hjemland.

De benytter seg da av muligheten til å fremstå som om de var politiske flyktninger. Således lyver alle de kriminelle seg inn i vårt fedreland. Det må da være et tankekors at våre myndigheter synes å ikke se dette problemet?

Hvor våre landsmenn blir knivstukket og drept i vårt eget land. Er dette rettsstaten verdig? Er det noe rart at folk tyr til egne midler? Det burde ikke være mulig å komme seg inn til Norge før man var sikker på identiteten, og når den blir avsørt som falsk, da er det returbillett- altså "back home!". Derfor må alle som kommer til et mottak, sitte der til de blir sjekket ut, uansett om det tar 10 år. Det skal ikke være lett å komme hit og få seg et norsk statsborgerskap, og slett ikke med en kriminell løpebane bak seg, dvs ran og mord på samvittigheten. Opphold burde kunne gis som et asylum til det ble fred i deres hjemland, men i utgangspunktet skal ingen få varig opphold i Norge.(Kriminelle) Bakgrunnen fordi vi allerede har for mange som vi ikke klarer å ta ansvaret for. Ingen skal få komme hit til landet med det for øyet å starte opp med kulturforsyvninger. De som kommer hit skal fornorske seg, dvs respektere våre lover, regler, kultur og religion. Hvis ikke er man på kollisjon med det etniske folket i Norge, jfr F. Nansen. Det skaper igjen grobunn for splitt og hersk, krig og ufred.

Les mer..

Debattforum BmOnline

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen Mot Eu-medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett