BmOnline Politiske Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Innvandrings-politikken i avisene -står til stryk?

I Dabladet Tromsø, hvor var du for fem år siden, Bjørgulf Mortensen?

I Dagbladet Nordlys, KRF og Kjell Magne Bondevik en trussel for vår nasjonalarv? Mange av våre politikere "skyter seg selv i hodet" når de sier at de vil angripe dem som skaper fremmedfrykt? Så er det sannelig våre rikspolitikerne som får æren for å ha skapt denne frykten, med vold, drap og haulause tilstander- mest av alle.

OM KIRKEASYL, våre geistlige biskoper og presteskap. Her kan dere lese om de "geistlige" pave-slavene i Norge som kaller seg prester.

Kommunaldepartementet nekter støtte til FMI, men SOS Rasistene får penger i bøtter og spann -en liten forskjellsbehandling?

Noen politikere er rasistiske mot eget folk, Dagbladet Tromsø.

Rasistisk forskjellsbehandling? Forstå serberne også?


De fleste avisene tør ikke fronte innvanringspolitikken på et objektivt nivå eller i det hele tatt prøve å stille spørsmålstegn ved den -i fare for å
skubbe mainstreamspolitikerne mot hårene? Med fare for at sannheten om dette kommer for en dag? Her får du i alle fall lese om den siden av saken.

Eller at avisene i verste fall kunne få opinionen /den norske vikingen til å våkne? I de gode gamle dager ble de som ikke opplyste om dette kalt landssvikere.
De fleste avisene løper mainstreamspolitikernes (statens) ærend i frykt for å miste pressestøtten?

Ny TV kanal, Rikskanalen- media-monopolet er sprukket.

Arbeids og inkluderingsministeren endrer lover i hytt og gevær
Til det beste for hvem?


NORWAY TIMES
Folkeaksjonen mot EU medlemskap

Les eller skriv i gjesteboken.
Debattforum BmOnline

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Den grusomme krigen i Narvik Les sannheten om Einar Gerhardsen.
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett