BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • NETTBANKEN til Sparebank1- koster flesk

  Priser på tjenester  

  Nettbank

  Pris

  Betaling av regning (også eFaktura), ordinær pris

  3 kr

  Betaling av regning (også eFaktura), Én pris - fri bruk, Ung og Privat Ekstra

  0 kr

  Betaling av regning (også eFaktura), Privat Pluss

  1,50 kr

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr

  Oblatkvittering

  9 kr

  Stoppe eller sperre oppdrag i forfallsregister/betalingsoppdrag

  5 kr

  Søk i arkiv (eldre enn seks måneder)

  5 kr

  AvtaleGiro

  Pris

  Ordinær pris

  3 kr

  Én pris - fri bruk

  0 kr

  Stoppe eller sperre bet. i Telefonbank/Nettbank

  3 kr

  Melding på grunn av manglende dekning

  10 kr

  Oblatkvittering

  9 kr

  Faste oppdrag

  Pris

  Fast overføring med melding til konto i annen bank

  15 kr

  Fast overføring med melding innen SNN

  10 kr

  Fast overføring uten melding innen SNN

  0 kr

  Tilbakeføring av fast overføring mellom egne kontoer

  30 kr

  BrevGiro

  Pris

  Betaling av giro (porto kommer i tillegg)

  7 kr

  Oblatkvittering

  9 kr

  Retur på grunn av mangler

  55 kr

  Giro

  Pris

  Giro belastes konto i kasse, inkludert kvittering

  35 kr

  Giro på forfallsregister

  35 kr

  Giro betalt kontant i kasse, kunder i SNN

  50 kr

  Giro betalt kontant i kasse, kunder i andre banker

  100 kr

  Tillegg for manglende utfylt giro

  50 kr

  Manuelle oppdrag

  Pris

  Kontant innbetaling til tredjemann i SNN

  50 kr

  Kontant innbetaling fra kunde i annen bank til kunde i SNN

  100 kr

  Manuell overføring mellom kunder i SNN

  25 kr

  Telefonbank

  Pris

  Betaling av regning, ordinær pris

  3 kr

  Betaling av regning, Én pris - fri bruk og fordelspakken Ung

  0 kr

  Oblatkvittering

  9 kr

  Spørring på forfallsregister

  0 kr

  Bestilling av kontoutskrift

  6 kr

  Stoppe eller sperre oppdrag i forfallsregister/betalingsoppdrag

  5 kr

  Mobilbank SMS

  Pris

   

  Per melding

  5 kr

   

  Én pris - fri bruk og fordelspakken Ung

  3 kr

   

  Betaling til utlandet

  Pris

   

  Ordinær betaling til utlandet via SWIFT (papirbaserte oppdrag)

   

   

  inntil NOK 2000, kunder i SNN

  75 kr

   

  fra NOK 2000, kunder i SNN

  125 kr

   

  Ordinær betaling til utlandet via SWIFT i Nettbanken

   

   

  med IBAN og BIC

  55 kr

   

  uten IBAN og BIC

  75 kr

   

  Reklamasjon av utenlandsbetaling

  180 kr

   

  Tillegg ved kontantinnbetaling og betaling fra kunder i annen bank

  250 kr

   

  Tillegg ved hasteoverførsler

  250 kr

   

  Ordinær betaling fra utlandet via SWIFT

   

   

  inntil NOK 2000

  50 kr

   

  fra NOK 2000

  100 kr

   

  unntak når belastningen kommer fra annen norsk bank

  0 kr

   

  Opprettelse av faste oppdrag

  50 kr

   

  Kvittering på telefax

  35 kr

   

  Betalingsbekreftelse på telefax

  50 kr

   

  Valuta

  Pris

   

  Kjøp og salg av utenlandsk valuta, kunder i SNN

   

   

  NOK 0-25 000

  50 kr

   

  NOK 25 000-100 000

  75 kr

   

  NOK 100 000-200 000

  100 kr

   

  mer enn NOK 200 000

  250 kr

   

  Kjøp og salg av utenlandsk valuta for kunder i andre banker, maks NOK 10 000

  150 kr

   

  Kjøp av utenlandske ordinære sjekker, kunder i SNN

   

   

  t.o.m. NOK 200

  25 kr

   

  NOK 201-2000

  75 kr

   

  NOK 2001-50 000

  150 kr

   

  mer enn NOK 50 000

  200 kr

   

  Salg av valutasjekker uansett beløp, kunder i SNN

  150 kr

   

  Salg av valutasjekker uansett beløp, kunder i andre banker

  400 kr

   

  Sjekker

  Pris

   

  Utstedelse av sjekkhefte

  200 kr

   

  Innløsning av sjekk

  25 kr

   

  Retur av dekningsløs sjekk

  150 kr

   

  Kontant innløsning av tredjemannssjekk

  50 kr

   

  Kreditering av tredjemannssjekk til konto i SNN

  0 kr

   

  Reisesjekker

  Pris

   

  Salg av reisesjekker til kunder i SNN

  150 kr

   

  Salg av reisesjekker til kunder i andre banker

  300 kr

   

  Hasteoppdrag (på dagen) for egne kunder, tillegg på

  50 kr

   

  Hasteoppdrag (på dagen) for kunder i andre banker, tillegg på

  100 kr

   

  Tilbakekjøp egne reisesjekker (per sjekk)

  5 kr

   

  Kjøp av reisesjekker (per sjekk)

  20 kr

   

  Bankremisser/gavesjekker

  Pris

   

  Bankremisse, kunder i SNN

  50 kr

   

  Bankremisse, kunder i andre banker

  100 kr

   

  Gavesjekk med omslag, kunder i SNN

  50 kr

   

  Gavesjekk med omslag, kunder i andre banker

  100 kr

   

  Salg av bingosjekker

  25 kr

   

  Mynttelling/veksling

  Pris

   

  Veksleautomat kunder i SNN, inntil 2000 kr per veksling

  min. 20  kr

   

  Veksleautomat kunder i andre banker, inntil 2000 kr per veksling

  min. 50 kr

   

  Kjøp av mynt, per rull, kunder i SNN

  5 kr

   

  Kjøp av mynt, per rull, kunder i andre banker 

  10 kr

   

  Telling av mynt

   

   

  Kreditering av konto

  0 kr

   

  Ut kontant

  50 kr

   

  Øvrige priser

  Pris

   

  Kjøp/innløsning av utgåtte norske sedler

  1 %, min. 50 kr

   

  Depositum ved leie av leilighet, per sperring

  400 kr

   

  Årsoppgaver

  30 kr

   

  Kontoutskrift, per utskrift

  10 kr

   

  Ekstraforsendelse per e-post (bilag, utskrift e.l.)

  1 kr

   

  Ekstraforsendelse per telefax (bilag, utskrift e.l.)

  3 kr

   

  Ekstraforsendelse per post (bilag, utskrift e.l.)

  9 kr

   

  Kopi av transaksjonsdetaljer eldre enn 12 måneder

  120 kr

   

  Kopi av transaksjonsdetaljer under 12 måneder

  40 kr

   

  Avslutning av kundeforhold, overføring til annen bank, per konto

  50 kr

   

  KORT

   

   

  SpareBank 1 Visa Smartkort

  Pris

   

  Årspris

  290 kr

   

  Årspris med Én pris - fri bruk

  0 kr

   

  Erstatningskort ved tap av kort

  100 kr

   

  Uttak i våre minibanker innenfor bankens åpningstid

  0 kr

   

  Uttak i våre minibanker utenom bankens åpningstid

  2 kr

   

  Uttak i andre bankers minibanker

  7 kr

   

  Uttak i våre minibanker med Én pris - fri bruk

  0 kr

   

  Varekjøp inkludert kontantuttak

  2 kr

   

  Varekjøp inkludert kontantuttak med Én pris - fri bruk

  0 kr

   

  Visa kontantuttak i Norge og i utlandet

   

   

  minibank

  30 kr + 0,5 % av beløp

   

  manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløp

   

  kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

   

  SpareBank 1 Betalingskort

  Pris

   

  Årspris

  150 kr

   

  Uttak i våre minibanker innenfor bankens åpningstid

  0 kr

   

  Uttak i våre minibanker utenom bankens åpningstid

  2 kr

   

  Uttak i andre bankers minibanker

  7 kr

   

  Varekjøp inkludert kontantuttak

  2 kr

   

  SpareBank 1 Visa Electron

  Pris

   

  Årspris

  200 kr

   

  Årspris med Ung

  0 kr

   

  Erstatningskort ved tap av kort

  100 kr

   

  Uttak i våre minibanker innenfor bankens åpningstid

  0 kr

   

  Uttak i våre minibanker utenom bankens åpningstid

  2 kr

   

  Uttak i våre minibanker med Ung

  0 kr

   

  Uttak i andre bankers minibanker

  7 kr

   

  Varekjøp inkludert kontantuttak

  2 kr

   

  Varekjøp inkludert kontantuttak med Ung

  0 kr

   

  Visa kontantuttak i Norge og i utlandet

   

   

  minibank

  30 kr + 0,5 % av beløp

   

  manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløp

   

  kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

   

  SpareBank 1 Gold

  Pris

   

  Årspris

  0 kr

   

  Tilleggskort

  0 kr

   

  Erstatningskort ved tap av kort

  0 kr

   

  Kontantuttak i minibank

  35 kr + 1 % av beløp

   

  Kontantuttak i kasse

  75 kr + 1 % av beløp

   

  merk at bruk av kortet hos Posten regnes som kontantuttak i kasse

   

   

  Nominell rente

  1,66 % per måned

   

  Valutapåslag

  1,75 %

   

  Purreomkostninger

  56 kr

   

  Omkostninger ved overtrekk

  86 kr

   

  Privat Ekstra MasterCard

  Pris

   

  Årspris

  0 kr

   

  Varekjøp

  0 kr

   

  Rente av benyttet kreditt

  1,66 %

   

  Kontantuttak i minibank

  30 kr + 1 % av beløp

   

  Kontantuttak i kasse

  75 kr + 1 % av beløp

   

  SpareBank 1 MasterCard

  Pris

   

  Årspris

  225 kr

   

  Kontantuttak i Norge og utlandet

   

   

  minibank

  35 kr + 1 % av beløp

   

  manuelt uttak i bank

  75 kr + 1 % av beløp

   

  kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

   

  LÅN

   

   

  Billån

  Pris

   

  Billån med salgspant

  fra 6,95 %

   

  Boliglån

  Pris

   

  Ordinært boliglån

  fra  5,90 %

   

  Effektiv rente* for lånebeløp på 2 millioner kroner

  6,11 %

   

  * effektiv rente er beregnet ut fra 20 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1000 kr, depot på 500 kr og termin på 40 kr

   

   

  Førstehjemslån

  Pris 

   

  Inntil 100 prosent finansisering

  fra  5,90 %

   

  Effektiv rente* for lånebeløp på 2 millioner kroner

  6,11 %

   

  * effektiv rente er beregnet ut fra 20 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 1000 kr, depot på 500 kr og termin på 40 kr

   

   

  Byggelån

  Pris 

   

  Rente av benyttet beløp

  7,30 %

   

  Fastrentelån

  Pris

   

  Innenfor 60 prosent, 1 års bindingstid

  6,35 %

   

  Effektiv rente *

  6,58 %

   

  Innenfor 60 prosent, 3 års bindingstid

  6,20 %

   

  Effektiv rente *

  6,43 %

   

  Innenfor 60 prosent, 5 års bindingstid

  6,20 %

   

  Effektiv rente *

  6,43 %

   

  Innenfor 60 prosent, 10 års bindingstid

  6,30 %

   

  Effektiv rente *

  6,53 %

   

  * Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr. med løpetid 20 år og terminomkostninger på 40 kr

   

   

  Kontokreditt

  Pris

   

  Rente av benyttet beløp

  15,00 %

   

  Omkostninger

  Pris

   

  Etableringsomkostninger

  fra 1000 kr

   

  Terminomkostninger

  40 kr

   

  Terminomkostninger flexilån

  75 kr

   

  Depotomkostninger

  min. 500 kr

   

  SPARING

   

   

  Boligsparing for ungdom (BSU)

  Pris

   

  Rente på BSU-kontoen

  5,35 %

   

  Sparekonto Ung

  Pris

   

  6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet

   

   

  Inntil 9999 kr

  3,15 %

   

  fra 10 000 kr

  3,70 %

   

  fra 100 000 kr

  4,35 %

   

  Brukskonto Ung

  Pris

   

  Rente på brukskonto Ung

  0,15 %

   

  Labb og Line Sparekonto

  Pris

   

  6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet

   

   

  Inntil 9999 kr

  3,15 % 

   

  fra 10 000 kr

  3,70 %

   

  fra 100 000 kr

  4,35 %

   

  Lønnskonto (brukskonto)

  Pris

   

  Rente på lønnskonto

  0,10 %

   

  Overtrekk på lønnskonto er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente

  18 %

   

  Budsjettkonto

  Pris

   

  Inntil 14 999 kr

  0,10 %

   

  fra 15 000 kr

  0,20 %

   

  Høyrentekonto

  Pris

   

  6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet

   

   

  inntil 49 999 kr

  2,70 %

   

  fra 50 000 kr

  3,50 %

   

  fra 250 000 kr

  4,35 % 

   

  Plasseringskonto

  Pris 

   

  4 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Ved flere uttak går effektiv rente noe ned.

   

   

  Under 100 000 kr

  0,20 %

   

  100 000-500 000 kr

  4,35 %

   

  500 000-1 000 000 kr

  4,60 %

   

  over 1 000 000 kr

  4,85 %

   

  Individuell pensjonsspareavtale (IPA)

  Pris

   

  IPA Høyrente

  4,60 %

   

  IPA Nibor 3-måneders NIBOR

  - 0,50 %

   

  Spareavtale årspris

  130 kr

   

  Fastrenteinnskudd

  Pris

   

  Fra 01.10.07 til 01.10.08

  5,25 %

   

  Minstbeløp 50 000 kr

   

   

  Fond

  Pris

   

  Bruk av verdipapirkonto (VPS-konto)

   

   

  Overførsel konto til konto (verdipapir)

  75 kr

   

  Innmelding av handelsfullmakt

  200 kr

   

  Etablering av rettighet/pant

  200 kr

   

  Frigivelse ovenfor annen megler/bank (per transaksjon)

  75 kr

   

  Overførsel fra fiktiv VPS-konto (per verdipapir)

  75 kr

   

  Innløsning av obligasjon "put"

  50 kr

   

  Omkostninger ved kontohold/"storinvestorgebyr":

   

   

  Samlet verdi per 31.12 under 100 000 kr

  0 kr

   

  verdi 100 000-1 000 000 kr

  150 kr

   

  verdi 1 000 000-10 000 000 (per påbegynte million)

  + 75 kr

   

  verdi over 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 25 kr 

   

   

  Studerer du denne prislisten, så finner du fort ut at det lønner seg å ha pengene på kistebunnen- jo mer jo bedre... :))

  Og hvorfor ikke ta kontakt med skandiabanken, så slipper du disse gebyrene. Jeg har anbefalt ALLE jeg kjenner å bytte bank.

  Det er veldig lett å bytte, når du oppretter nye fakturakunder, så kommer de opp som perler på en snor- og du trenger ikke å bry deg om den på den gamle banken din. Du bare påser å betale hos skandiabanken i stedet, og litt etter litt har du alt over på skandiabanken. Når du er fornøyd, så kan du la lønnen din også komme inn på den kontoen, så da begynner det virkelig å lønne seg. Tenk, Sparebank1 og DnB stjeler penger fra folk, ja hele 16 millioner i døgnet. Se lenken under her på linje 2. Og det er bare å dekativere de gamle efakturaene som eventuelt er aktive hos din gamle bank. Og de er meget hjelpsomme om du har spørsmål hos Skandiabanken.

  Kontakt S-Banken i stedet.

  S-banken

  Priser banktjenester

  Vi har like gode priser til alle. Vi tar ikke gebyr for bruk av kort. Vi har heller ikke etableringsgebyr eller termingebyr på lån.

  Priser konto- og betalingstjenester

  Nettbank

   

  Betale regninger

  0,-

  Overføre mellom egne kontoer

  0,-

  AvtaleGiro

  0,-

  eFaktura

  0,-

  Innlogging med SMS

  0,-

  Innlogging med BankID

  0,-

   

   

  Utenlandsbetaling

   

  SEPA (betaling i Euro innenfor EU og EØS)

  20,-

  Øvrige utenlandsbetalinger

  50,-

   

   (Dersom mellombank er involvert vil denne ta et gebyr som trekkes fra beløpet)  Her ser dere den beste nettbanken, hvor gebyrer er et fremmedord. Se hva SBN og DNB tar, det er jo til å få bakoversveis av. Tenk 16 millioner i døgnet i gebyr. Det fikk meg til å slutte å bruke Sparebanken nord og DNB.


  Bankgebyrer uten sidestykke, 6 milliarder i året. 16 mill. i døgnet.

  Bankene lurer oss.

  Det er utrolig hva de tar betalt for. Styr unnna disse sleipe og griske bankene!!

  BmOnline


  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no