Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • "Nye koster" i 2006.

  Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap vil bidra til at samtlige politikere blir fjernet ifra Stortinget innen 2006. Etter stortingsvalget i 2005 som er et NEI til Eu valg, vil vi anmode alle nordmenn å stemme inn klare nei-representanter (Nei-til EU parti) for derved å påvirke dagens sammensetning på Stortinget. Vi trenger "nye koster" inn i regjeringskvartalene og på Stortinget. Politikerne som besitter de folkevalgte posisjoner i dag, har forbrudt seg mot Norges Grunnlov og har således bevist at dem har vist grov uforstand i sin utførelse av politisk virksomhet. Embetsmenn som er tilsatt i departementene kan således komme i søkelyset, men det vil bli satt igang en prosess med hensikt å overprøve delprivatiseringen i Staten. Staten skal ikke drive butikk, men være et kontroll -og servise-tilbud til folket, jfr Norges Grunnlov.

  Her kan du lese om de uttallige milliarder som er blitt ført ut av vårt land til ymse foretak i andre land igjennom flere ti-år. Vi undrer oss over at norske borgere på gamlehjem må i seng kl 17:00, og at der skyldes på at vi ikke har nok midler til å ta skikkelig vare på våre egne? Dette er en stor skam. Hvis du synes at dette er hårreisende, er vi helt enig med deg. Vil du videre gjøre noe med dette, stem derfor klokt ved neste stortingsvalg -stem nei til EU.

  Flere parti har meldt at dem vil dra i gang en EU-kampanje etter valget i 2005.

  Derfor er det nå på høy tid å varsle samtlige politikere at det er skjebne dag for Norge i år 2005.

  Universitetene er ikke alltid stuerene, men at de omtaler

  Terje Tvedt i en artikkel gjør at de er litt likere enn arsenikk

  AP,V, H, Krf, FrP, SV, SP og Mpdg. Ellers er universitet ledet på ville veier i mange obskøne forskeres vantro øine.

  Her er listen over økonomiske bidrag til ulandet:
  DETTE er TROLIG bare en flik av det som egentlig foregår. Vi har fått tallmateriale om at Hillary Clinton Foundation har mottatt en HALV MILLIARD fra Jonas G Støre, og videre rundt 300 millioner fra B Brende. Og det er sikkert flere store sorte hull.

  Dette BURDE sette økokrim med lusrive- å finne ut av. SETT I GANG!!!!!

  Det er nå bragt på det rene at HELE V-H aksen på tinget ved det ulovlige Kartellet er unisont enige om å rive Norge i stykker.

  Dette leser vi som et "rent ran" fra det norske folket utført av våre politikere.

  Kilden er Stat. årbok.

   

  1970 kr 273 864 000
  1971 " 306 535 000
  1972 " 126 448 000
  1973 " 195 145 000
  1974 " 346 429 000
  1975 " 457 166 000
  1976 " 529 966 000
  1977 " 799 162 000
  1978 " 1.911 000 000
  1979 " 2.223 000 000

  1980 " 2.395 000 000
  1981 " 2.658 000 000
  1982 " 3.603 000 000
  1983 " 4.258 000 000
  1984 " 4.432 000 000
  1985 " 4.953 000 000
  1986 " 5.899 000 000
  1987 " 6.104 000 000
  1988 " 6.440 000 000
  1989 " 6.300 000 000

  1990 " 7.576 000 000
  1991 " 7.649 000 000
  1992 " 7.921 000 000
  1993 " 7.203 000 000
  1994 " 8.033 000 000
  1995 " 7.924 000 000
  1996 " 8.492 000 000
  1997 " 9.261 000 000
  1998 " 10.019 000 000
  1999 " 10.720 000 000

  2000 " 11.168.000 000
  2001 " 12.143.000 000
  2002 " 13.000 000 000
  2003 " 13.650 000 000

  Dette utførte "ran" mot norske borgere er omtalt i Terje Tvedts bok på over 350 sider.

  Bare på 10 år fant Tvedt ut at det var ført 200 milliarder kroner ut av vårt land. Her kan du lese om T. Tvedt.

  Spør du noen politiker hvor dem har hjemmel til dette i vår Grunnlov, så får du ikke svar. Til opplysning kan det derimot henvises til Grunnlovens § 110 som sier at Staten er pålagt å bidra til at nordmenn kan starte egen virksomhet. Derimot finnes det ingen hjemmel i Grunnloven til å føre milliarder av kroner ut av kongeriket Norge.

  Bjarne Ottar Betten
  FME

  Her kan dere se hovedårsaken til dette tyveriet

  Og når det startet kan du lese om her

  Se hva T. Stoltenberg gjorde i 1991


  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 16. Februar 2006 09:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no