Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Aarebrot enig med oss.

  Professor Frank Aarebrot 100% på linje med Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap.

  "STORTINGSFLERTALL BRYTER GRUNNLOVEN"

  Dette har Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap hevdet nå i over 18 måneder, og er blitt behandlet av presse og media som spedalske og blitt påklistret merkelappene; ekstremister, nazister, kommunister og nasjonalister for disse våre meninger.

  Vi skjønner at finansminister Foss kjenner seg trygg fordi han har full støtte av sine medløpere i presse og media, og ikke behøver å stå til ansvar for sine likeverdige uttallelser hvor han stempler nasjonen Frankrike på samme måte. Kan det bli verre?

  Folkeaksjonen mener utover det Aarebrot redegjør for i denne artikkelen at dette helt klart er et grunnlag for riksrett mot disse våre politikere. Europabevegelsens medløpere på Stortinget har vært fullt klar over sine rettsstridige handlinger og har ingen unnskyldninger å komme med.

  Folkeaksjonen vil også hevde at norsk presse og media (JA-avisene) fullt ut er medskyldige i dette bedraget mot det norske folk. Et bedrag som har pågått i over 36 år.

  Folkeaksjonen vil på sin måte bruke 100 års dagen til å feire at sannheten om Europabevegelsens rettsstridige virksomhet (stortingsflertallet) nå blir kjent for hele folket. Følg med den 7. juni.

  Dette er en seier for Folkeaksjonen MOT EU-medlemskap og et nederlag for organisasjonen NEI til EU som har gått ut med løgnpropaganda mot Folkeaksjonen fordi NEI til EU ikke vil høre snakk om Grunnloven vår.

  Stortinget bør ryddes for disse menneskene som har forbrutt seg mot statens selvstendighet og på den måten kommer i direkte konflikt med straffelovens § 83.

  Her kan du lese Dagbladets oppslag ved proffessor Aarebrot

  Stortinget setter Grunnloven til side


  Lars Rønbeck

  www.landsforraderi.no  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 6. Juni 2013 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no