BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • VIK FRA ALLE "ISMENE"

  Disse tradisjonsdekkene, pinsevennene, jehovas vitner, metodister, babtister, den romersk katolske kirke, den norske kirke, osv nevnt som Tradisjonene og sekter. Som Herren advarer oss imot, ALLE sammen!!

  Vik fra dem sier Herren, og nikolaittene er slike.

  Joh. Åp: 2.6 Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater.

  Nikolaittene = katolikkene og de andre organisasjonene, denominasjonene, slike som Pinsevenner, Jehovas vitner, Babtister, Metodister osv osv. Jeg har intet imot disse, men de har IKKE Liv i seg, -dvs de er bærere som kvasten- og det står skrevet i Heb 6,8 at de som ikke bærer god frukt ender med å bli brent. Merk dere at det betyr hvis frukten skulle være appelsiner vi skulle ha, men i stedet har sitrusfrukt, så er det i orden, fordi Herren sier HAN vil rense den, slik at vi står HELT plettfri fram i Herren Jesus Kristus, Amen! Men har vi toner og tistler så er det intet håp, da vi ender med å bli brent. Husk tradisjonene er bærere- og HAR IKKE LIVET I SEG, noter dere dette.

  Jesus sa: "Mitt folk, kom ut av henne så dere ikke deltar i hennes synder og får hennes plager." Henne er sjøgen. En denominasjon er en religiøs økumenisk organisasjon som den katolske kirke, pinsevennene, jehovas vitner osv osv. DU kan ikke komme inn ved døde sekters ord, det MÅ være Guds Ord. Sektene LYVER!

  Herren avdvarer oss imot å stå tilsluttet disse mammons trelldoms systemer. Hvor vantroen er stor, de har endret Hans Ord og tror bare på menneske skapte dogmer, ritualer. Ja, Tradisjonene fører til død, fordi de opphøier seg selv- i stedet for Gud, der har dere det! Moses var et bilde på sektene, da han slo på klippen i stedet for å tale til den, ser dere? Kristus var allerede blitt slått en gang for oss alle sammen, og skulle IKKE bli slått igjen. Moses opphøiet seg selv og falt, fikk ikke komme inn i det nye landet.

  Merk dere hva Herren sier i Matt 15,9

  " 9 men de dyrker Mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud." Ser dere venner- menneskebud fører til død. Derfor taler Han til oss om ikke å ta del i urent, dvs vantro, løgn!

  I Jakobs brev 4.30 står det skrevet. Dere ber, og får ikke fordi dere ber galt, så dere kan sløse det bort i deres lyster.

  Her ser dere at de som befinner seg i de i organisasjonene bedriver horeri med Herrens Ord, fordi de ikke tror på Hans Ord, men i stedet følger løgnene fra bl.a. DEN ROMERSK KATOLSKE KIRKE. Herren sier, " 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige." (Paulus 2. brev til Kor 6.17-18)

  "Tradisjonene" og organisasjonenene liker heller pengegaloppen.
  (Pengeinnkrevere) Disse har havnet i godt selskap med sjøgen, Babylon Joh Åp 18.
  "Alle bord er fulle av vemmelig spy, sier Herren. Hadde dere enda vært kald eller varm, men dere er ingen av delene, fordi dere er lunkne, skal jeg spy dere ut av min munn," sier Herren til Kirkene i Laodikea, som er til Kirkene i endetiden, NÅ. (Joh Åp 3,16)


  Ingen av disse økumeniske org. kan frelse deg. Herren er det som eier individene, derfor advarer Han oss mot å stå tilsluttet et medlemsregister, det er en vederstyggelighet. Joh. Åp. 2,6

  BmOnline

  ps:
  Bibelen levner ingen tvil om hva du skal gjøre med den Katolske Kirke, vend dem ryggen! Joh Åp 16,13. Her kan dere lese hva Bibelen forteller om den falske dogmen som Vatikanet satte inn i Biblen i dåpsbefalningen, Matt 28,19. Hvor vatikanet sier at det er 3 personer i guddommen. Joh Åp 16,13 Og jeg så tre urene ånder som liknet frosker komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn.

  Faderen visste at Vatikanet som er dyret og den falske profet ville gjøre, og derfor står det skrevet i Bibelen, så de troende skulle få vite sannheten. De som ikke tror, ser ikke dette.

  Klikk på bildet- og du kan laste ned videoen som forteller at Vatikanet har skrevet Koranen, som er eventyr. Det er muslimene selv som har studert dette nøye og funnet sannheten. Vatikanet benytter KUN muslimene for å ødelegge Kristendommen. Vatikanet har ALDRI brydd seg om annet en avgudsdyrking, nemlig luzifer, samme elendet som frimureriet gjør. Mange muslimer har våknet opp- og de har stor tro, men de har blitt grundig lurt akkurat slik ALLE dem som er med i sektene pinsevennene og jehovas vitner blir det. VÅKN OPP mine venner, ta anstøt og fly bort ifra det.
  Vatikanet har påvirket skriften ved det nikeanske møtet år 325 e.kr. hvor de satte dogmen 3 personer inn i guddommen ved dette møtet. GÅ BORT ifra dette dype mørket, Amen!
  Herren sier nå- gå ut av dette og inn i Kristus- som er Tegnet som ALLE må vise fram- ved Tro og under blodet som ble utgytt på Golgata, intet annet duger. Vend om først, og bli så døpt. Slik mottar du Tegnet. 1. Kor 12,13. Ved EN ånd er vi alle døpt inn i ett Legeme...ikke i pinsvennnene, eller Jv org, nei fordi de opphøier seg selv og det fører til åndelig død. Jesus Kristus forandrer Seg Aldri. Det er menneskene som må forandres, Amen!
  Sjøgen (pavekirken) Antikristen
  kysser (koranen)
  Hvem er Koranens opphavsmann? Hvem har opphavsretten? Vet du hvem det er som har diktet Koranen? Det er Vatikanet. Så da skjønner du hvorfor produsentens representant kysser den. Hvor mye eldendighet og krig har ikke Vatikanet ansvaret for? Har ikke muslimene tenkt tanken? Vend om, vend om! På denne streken "vend om"- dere ser, er samme video på youtube om muslimene som har funnet ut at Vatikanet har diktet opp koranen. Så jeg har lagt inn to lenker om videoen, fordi den som vil kan klikke på bildet av paven over her og laste ned videoen til egen maskin. Dette er gullkorn for den Troende.

  Dear muslims, go away from the darkness from where you are put to stay under the Devel by the pope of Vatican, who have written the quran. If you want to take down the Video to your pc, just click on the picture of the pope and download will follow.

  Dette beviser at katolikkenes leder (paven) er på villfarelsens veier. Hvilken lære er dette?

  Den katolske kirken og nazismen

  Herren misliker sterkt at menighetene blir ført på ville veier. For at bryllupet skal bli fullbyrdet, må bruden (menigheten) elske (brudgommen), Herren.

  Herren elsker individene som er i denominasjonene, men han advarer oss imot å stå tilsluttet dem, fordi vi ikke skal få hennes plager. Du får ikke elske Herren din Gud ved å stå tilsluttet feks pavekirken, da har du pavens håndjern på deg, og Ordets Autoritet er bundet. Gå ut og du vil få bruke denne kraften som Herren har øst ut over oss i rikt monn. Gud vil ikke røre ved urent. Derfor får du heller ikke del i Hans kraft ved å være på "feil tog." Mange er det som hevder at de har det rett i sitt hjerte, ved å være med på feil tog, feks. PV. Herren nektet å røre ved en pinsevenn jeg ba for. Absolutt. Etter tre år først med bønner ble vedkommende rørt ved av Herren.Og vedkommende måtte melde seg ut av PV før Herren overhodet ville velsigne vedkommende. SÅ da kan dere tenke, hvem er det som står og taler i tunger hos PV? Det er mye lettere og enklere å ha med en vanlig vantro å gjøre, enn å be for en PV. Det er bare helt utrolig.

  Herren sier, kom ut, kom ut for Min skyld. Ordet har enda større kraft i dag, og denne kraften vil øke imot enden.

  For de som vil lese om nikolaittene.

  Peter fikk nøklene av Jesus til Himmelen, fordi det ikke var "kjøtt og blod" som hadde åpenbart sannheten for ham. Ingen teolog, eller skolert tørrpinn hadde fortalt ham hvem Jesus var, ikke et jordisk vesen hadde fortalt ham det..Men Min Fader i Himmelen har åpenbart deg dette, sa Jesus til Peter.

  Hva er sabbaten? Sabbaten er ikke å holde besemte dager, sabbaten er når du er kommet i den hellige hvilen, når du har mottatt den Hellige Ånd, Amen!

  La deg ikke lure av Adventistenes lære fra Ellen White- det e r eventyr. Det finnes IKKE noe som heter fredager og lørdager- bare tøv. Men hør hva Herren sier. DET må ikke finnes surdeig blandt eder i 7 dager, ser dere?
  Surdeig betyr VANTRO- som ER SYNDEN. Fordi når du ikke Tror Guds Ord, da synder du- det er det som er SYNDEN. Kom inn i Kristus Jesus som beskrevet over her, intet annet duger. 1. Kor 12.13.

  Du MÅ stå på Guds Ord i en UKE- før du i det hele tatt kan kalle deg en Kristen, Amen! Omvend deg, og la deg så døpe på Herren Jesu Kristi navn til Syndenes forlatelse, Amen, Amen! Husk Guds Ord er ikke sektenes ord, fordi de fornekter Guds Kraft- og kjenner IKKE sannheten. Vend OM!

  Oversikt

  Endtime.net Abel Stuksnes om Vatikanets mørke.

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no