Oslo-volden, er dette vår by?Hvorfor står alle og ser på, spør Lønning i TV2?
INNVANDRER-REGNSKAPET og kriminalitet.

Våre venstre ekstreme innvandringstilhengere vil ikke høre snakk om det såkalte innvandrer -regnskapet, og mener at det er etisk uverdig å sette en prislapp på deres elskede politikk, og ta næringsgrunnlaget og innvandringspolitikken fra dem. Med fare for at sannheten kommer det norske folk for ørene?
Slapp av det har de fått fatt i nå....de etniske nordmenn vet dette i dag.
Imidlertid har Oslo Politikammer allerede satt en merkelapp (heldigvis) på innvandrerne i form av en offisiell statistikk for året 1995, -og som viser den prosentvise fordeling av lovbrytelser pr 100.000 mellom innfødte ekte nordmen og innvandrere (såkalte statsborgere) -da med og uten norsk statsborgerskap. Denne statistikken er selvfølgelig ikke blitt trykket og gjengitt i massemedia. (gjett hvorfor) Men her er noen «smakebiter». Dette viser oss de nakne fakta, det avspeiler også det som Willy Haugli avslørte i sin bok, Tøffe år. Men nå bør politikerne i Norge stoppe ensrettingen over statsbudsjettet hvor Sos Rasisme m.f. får millioner for å trakassere Norges borgere! I fall slike organisasjoner skal få det framover, da ser det desverre ut for at dem driver en skjev fordeling av milder, og da må man spørre om ikke også høyresiden skal få de samme rettigheter? En liten forskjellsbehanding?

I lovbrudd som tagging, biltyveri og ran er nordmenn prosentvis litt flinkere....Men når det gjelder mer voldelige og alvorlige lovbrudd er innvandrerne (de fremmede) høyt på den negative skalaen. F.eks. Narkotika (strafferamme 21 år) , er prosenten 2,4 for nordmenn og 40,2 for utlendingene, altså er de fremmede hele 16 ganger oftere representert i drap, vold, voldtekt og narko.

De alvorligste forbrytelsene.

Andre forbrytelser som legemsbeskadigelse, -både med og uten kniv (barn 8-12 år) er utlendingene 4 ganger mer representert, -og i voldtekt er de 2,5 ganger mer ute med overgrep. Igjen, hvordan klarer de dette enda de er så få?? Er de så til de grader kriminell? Svaret får du her!

I de siste 30 år har kriminaliteten blitt 6 doblet i Norge. Dette til tross for ingen stigning i folketallet. Den kriminelle utvikling viser altså ofte sin sammenheng med skjult import av skruppelløse elementer fra fjerne land. Derfor er det på høy tid å «korsfeste» de politikerne som i dag sitter med ene-ansvaret for denne livsfarlige utviklingen i vårt fedreland Norge. Send politikerne også ned slik at de virkelig kan vise at de bryr seg. La de åpne sine hjem slik at de virkelig får se hva dette er. Skulle bare mangle. Når de er utenlands så får de se om de klarer å leve på sosialen i IRAN. Dette er saken, nå må folket gi dem grei beskjed.

I voldens makt!!


I kjølvannet av den «offisielle» avsløringen om OSLO som -en lovløs by ....noen betraktninger.

Mye av djevelskapen kan vi takke kriminelle innvandrere for og sier du det kommer NOAS og SOS rasisme og tar deg. De forstår ikke at nordmenn som er i Norge ikke liker at de kommer hit og tar seg til rette. Men det er politiets egen statistikk som viser oss at de er overrepresentert i Oslo-kriminaliteten.

Til å være «så få» klarer de jaggu å vise seg fram, uheldigvis på krimstatistikken.

I hele sin streben er dessverre politiet blitt et jumbo-korps i å gjøre jobben sin. Det er feil fra start til mål i opptakene til politi-skolen. For det første er det «provokatører» som dessverre blir tatt opp -som mangler forbilder og innsikt til å skulle være politi. De er i fåtall de gode gamle kara og vil da selvfølgelig nevne gode "Jern-Willy" fra Tromsø som en klassiker i hvordan verden bør se ut. Der finnes det takhøyde, menneskekunnskaper, handlekraft og sundt bondevett -det er Willy Haugli tidligere politimester i Oslo.

Alt dette i rette proporsjoner. Altså ikke for lett på avtrekkeren, men sindig og ansvarsfull. Samtidig snill og omtenksom. Slike kvaliteter er utvilsomt en mangelvarer i dagens korps. Det er dessverre bare å konstatere. Finnes lyspunkter, ja men det er liksom i 100 års sykluser og det holder ikke stikk.
Videre ser vi på hva som skjer hvis vi bryr oss i gata. Det blir et fryktelig styr med innkallinger og avhør, man får faktisk følelsen av at det er den som tok ansvar som er kjeltringen. Er det noe rart at folk gir f.. i å bry seg? Man kan jo lure på hvilke motiver politiet har for å drite seg ut slik, for å si det mildt.
Kjeltringen blir det dullet med. Nei, det er på tide at "Jern-Willy" tar et skippertak og lærer opp aspirantene men det er klart at folkeskikk det må de ha med hjemmefra før de kommer på politiskolen skulle bare mangle. At justisministeren har en god mann i Haugli er hevet over enhver tvil.

Videre er det ikke så rare greiene høyere opp i sfærene heller, tenker da på rettsapparatet etter at skurken skal stilles til ansvar. Men heller ikke her klarer man å finne skurken! Helt utrolig! Liland er jo bare et tragisk tilfelle på elendig politiarbeid som legges til grunn før endelig domsavsigelse, nemlig å dømme feil mann. Dette er også et sørgelig kapittel som avspeiler en altfor slapp holdning i en ellers så stiv pyntet hverdag med blålys kuler og krutt. Ja, Willy Haugli det blir nok en travel høst. Og avlingen avspeiler jo alltid innsatsen? For de som ikke har forstått det, Haugli er det positive i norsk politi på flere tiår jamfør den andre -Ola Thune. Vil også nevne Sanberg som da ikke er i noe aktorat, snarere forsvarer av Per Liland. All honnør til de. Slike gutter -det vil gamle Norge HA!

BmOnline politiske forum

Her finner du innvandrer regnskapet

LEVE kongen og fedrelandet.

Professor Harald Trefall
Muslimenes Hellige krig, og vårt hellige Fedreland.
Masseinnvandringen må stoppes.
AP og GRO hva gjorde hun?
Ytringsfrihet i Norge?
Advokat vil fjerne Forliksrådene for å gjøre seg feit!
Åslaug Haga og Arnstad i Senterpartiet
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Krigen i Narvik
Immigration out of control, read grandys sad story.