BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Embetsverkets skjulte agenda 21 i politikken

  Nordmenn flest er blitt lurt trill rundt ved hvert bidige valg, det være seg stortingsvalget eller kommunevalgene.

  Hvorfor skriver ikke media om dette? Dette og mange flere spørsmål vil du få svar på i denne informasjonen om maktens landsforræderi imot det norske folk, kongen og fedrelandet. Men hør, HM Kongen vet om dette- og tier.

  Hør hva T H i Kystpartiet forteller om disse landssvikerne på tinget.

  Det vi i dag ser på som et valg og resultatet derefter, er en illusjon om at vi har fått det vi har stemt på. Vi liker å tro at vi har fått en endring. Men sannheten klør deg ikke i øret, men løgnhalsene og de som står bak landsforræderiet- dem klør det meget mer- der ryggen som kjent skifter navn.

  I dagens venstre- høyre akse er det pr i dag null påvirkning, dvs det utgjør ca 2 promille på statsbudjettet i endringer når de blå tar over rattet fra de røde og visa versa.

  Dagens system er med andre ord ikke-demokratisk, med et parti-diktatur i full skala, som nordmenn flest ikke har behag i eller noen sinne vil få goder av. Allerede i 1920 ble ordningen om at vi kunne velge personer inn på Stortinget fjernet av embetsverket. Dette embetsverket sitter i skyggen og jobber for helt andre interesser enn det norske folk. Slik har Norge blitt vanstyrt i alle år etter krigens slutt i 1945. Denne skjulte makteliten er IKKE valgt av folket, men av politikerne selv.
  Likeledes ser dere at når f.eks Nobels fredspris styre skal velges, så er det pillråtne politikere som skal bestemme over hvem som skal overeta. Det samme skjer når det skal avgjøres hvem som skal motta denne prisen. Det er ikke mindre enn oppsiktsvekkende at det får passere.

  Slik er det hele veien, også i valg av rettsapparatet og dommere.
  På dette viset sitter makteliten på alle bauger og kanter, og det finnes ikke fnugg av det vi kaller habilitet. Slik har de bygget opp en koloss som "pisker og torturerer" oss hver dag. Til eksempel er ikke en eneste dom i Norge avsagt på nøytralt grunnlag.

  Agendaen til embetsverket er ikke å lytte til folkets vilje, men egne agendaer utført for makteliten utenfor Norges grenser- nemlig Russland. Norge er med andre ord en vasallstat under fremmed herredømme, stikk i strid vår Grunnlovs §1, pga statskuppet av 10. jan 1940.

  Hele statsapparatet er gjennomsyret korrupt.

  Dette er media, NRK, TV2 og storavisene med på å skjule for det norske folket. Vi som nasjon er blitt ødelagt av dette parti diktaturet- og det samme skjer i våre naboland.

  Den lovgivende makt må bort fra politikerne og det korrupte embetsverket og tilbakeføres folket, det kalles direktedemokrati og er også det ideelle folkestyret.  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no

  t