BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  Fotosafari

 • Europabevegelsen - Norges Skyggeregjering!

   

  Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget.

  Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall.

  Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe.  Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter.  Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949.

  I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges Skyggeregjering.

  Pensjonsskandalen er bare en parentes i forhold til hva som her har foregått bak ryggen på det norske folk, i det såkalte demokratiets navn.

  Europabevegelsen – dette landets skyggeregjering med solid flertall - i det norske Storting har i hele denne 40 års perioden vært sammensatt av et Europabevegelsens menn og kvinner i vårt parlament.

  Og denne skyggeregjeringens målsetting og «programerklæring» er uomtvistelig avvikling av Norge som selvstendig nasjon, med underleggelse under fremmed makt.

  Problemet for oss alle er at vi aldri har sett noen valgseddel fra dette «Europabevegelsens politiske parti i Norge».

  Allerede den gang (7. mai 1969) var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer i denne «hemmelige» gruppen. Det er  både Norgespartiet og Grunnlovens Venners overbevisning at Europabevegelsens norske avdeling  er en ulovlig sammenslutning, som til fulle strider med straffelovens § 83, som har en strafferamme på 21 år.

  «Den internasjonale Europabevegelse» har sitt opphav fra Wien i 1923 hvor det kom ut en bok med tittelen «Paneuropa», skrevet av østerrikeren Richard Coudenhove-Kalergi, hvor han tar opp og drøfter samarbeidsproblemene i Europa.

  Han kom til den konklusjon at statene i Europa bør slås sammen til en forbundsstat.

  Videre skriver han at  Kronen på de europeiske samlingsbestrebelser vil være virkeliggjørelsen av «Europas Forente Stater», etter mønster av Amerikas Forente Stater. Men forfatteren møtte også kraftig motstand.

  Europabevegelsen har satt seg som mål å virkeliggjøre Coudenhove-Kalergis idé om Europas Forente Stater.

  Forfatteren av «Paneuropa» ble i 1952 valgt til ærespresident i Europabevegelsen som forøvrig har sitt hovedkontor i Brussel, med avdelinger i alle vesteuropeiske land inklusive Norge.

  Europabevegelsen i Norge fikk - i 1969 - 50 000 kr. over utenriksdepartementets budsjett til delvis dekning av lønnsutgiftene ved sekretariatet. Beløpet steg også etter hvert. De fikk altså lønn av staten for å arbeide for å avvikle Norge som selvstendig nasjon.  Kan det bli verre?

  Den internasjonale Europabevegelses målsetting er følgende:

  «Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forente Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd».

  I henhold til grunnlovens bokstav, ånd og prinsipper,  kan Norge aldri bli innlemmet i noen slik stat som det legges opp til her. Og straffelovens § 83 gir inntil 21 års fengsel for en slik virksomhet.

  Vi finner derfor uttalelsen fra landets utenriksminister i Dagbladet 4. september 2008 side 2 meget foruroligende der det heter at:

  «Utenriksminister Jonas Gahr Støre er så sikker på at Norge blir medlem av EU en gang i framtida at han er lei det evige spørsmålet om ja eller nei til EU

  Dette viser at Jonas Gahr Støre klart og tydelig ignorerer Norges Grunnlov og straffelovens §83, samtidig som han ber  alle som er imot EU om å holde kjeft.

  Pensjonsskandalen er som sagt bare en parentes sammenlignet med hva vi her redegjør for.

  Norgespartiet og Grunnlovens Venner vil på det sterkeste opplyse det norske folk om, at våre folkevalgte på Stortinget definitivt ikke respekterer Norges Grunnlov som har rett av første rang og som står over alle andre lover, inklusive EØS.

  Med bakgrunn i dette ønsker vi å mobilisere hele det norske folk til å være med på et «opprør» mot  Europabevegelsen samt Stortinget og alle dets folkevalgte gjennom alle disse 40 år, som har latt og fortsatt lar en slik kriminell politisk virksomhet få fortsette.

  Det er ikke noen slags Science Fiction vi her legger frem, men en realitet. Denne skyggeregjeringen med sine «140 folkevalgte» har ført hele det norske folk bak lyset.

  Gro Harlem Brundtland og hennes mannskap begikk det grunnleggende og utilgivelig svik mot Grunnloven og det norske folk, når hun førte Norge inn under EØS. Noen kalte også EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe, og noen  mente Stortinget med denne avgjørelsen hadde frivillig abdisert som lovgivende myndighet. Se § 75  i Grunnloven.

  Vi forlanger at Norge umiddelbart meldes ut av EØS og Schengen-avtalen, og at våre handelsavtaler fra før den tid gjeninnføres. For Norges frihet og fremtid vil vi ha slutt på det organiserte sviket overfor folk og land, og ber om folkets hjelp og støtte ved å utelate disse svikaktige politikere ved valget i 2009.

   

  For Norgespartiet

   

  Lars Rønbeck

  Leder                          

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design:Kons. Bjørgulf © Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline alfakrøll bmonline.no

  Jeg setter ikke inn @ fordi da vil spam motorene finne e-posten og jeg vil bli plaget av spamming. (Uønsket e-post fra selgere og svindlere. :-)

  På e-post-serveren blir det stoppet tonnevis av virus post.
  Det viser seg at det meste kommer fra RUSSIA.