Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Ex-Statsminister Brundtland løy.

  Forhenværende Statsminister Gro H Brundtland løy til folket om EØS-avtalen. Hun sa at det var ingen vei utenom, dette er blankt løgn.

  Alternativet til medlemskap er frihandel

  Statsminister Harlem Brundtland forsøkte i Stortingsdebatten 12/3 1990 å hevde at det ikke fantes noe annet alternativ til medlemskap enn en EØS-avtale. Det samme sier hun i et intervju som NTB sender ut ved årskiftet 1991.

  Dette er ikke riktig.
  I et intervju med bladet Øk. Rapport (nr 21- 1987) påviste daværende generalsekretær i EFTA, Per Kleppe, at frihandelsavtalen med visse tilpassninger kunne opprettholde den frie adgang til EF-markedet som vi har i dag.

  Vi trenger IKKE fri flyt av kapital og personer, bare varer. USA, Canada og Mexico ordnet sitt økonomiske samkvem nettopp ved en utvidet handelsavtale.

  Frihandel har aldri i historien omfattet personer og kapital.

  Per kleppe sa at det var en misforståelse når norske bedriftsledere tror at den hamonisering av varetyper, dimensjoner og kvalitets- og miljøkrav som foregår innenfor EF, bare kan skje med medlemskap.

  "Næringslivet har feil oppfatning av EFTA", sa han.


  Ref. fra Roma-traktaten av Johan I Holm, Mål og prinsipper.

  FME
  Kommentar:

  Det viser seg at man tar seg til rette med fusk og fanteri. Dette ser ut til å gjelde Jonas G. Støre, som var Brundlands sekretær og arbeidet tett og raskt for å innføre Vatikanets (jesuittenes) lære i Norsk rettspraksis. Dette er et forræderi, og kan med glans premieres med en RIKSRETTSSAK! Støre har ikke fart fram med en nasjonal ånd, han var EØS-avtalens opphav og så det som sin plikt å undergrave nasjonalstaten og Norges Grunnlov.

  Synnøve Fjellbakk Taftø

  Send denne info til dine venner.

  Merk dere at globalistene går i store 17, mai-tog og har de lengste 17.mai-sløyfene, sitat Per Borten.

  De holder de flotteste fest taler, men de er "ulv i fåreklær"!

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 21. Mars 2004 13:03:35 PM http:/www./landsforræderi.no