BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Erna S, den andre Gro?

  Til de av dere som håpet på noe annet, les mer...

  Erna Solberg.

  ERNA SOLBERG OG GRUNNLOVEN

  VG hadde en avisartikkel den 3. feb. 2004. der det opplyses at Statsråd Erna Solberg lider av dysleksi (lese og skrivevansker.) Etter min oppfatning kan jeg være enig i at hun lider av lesevansker hvis vi ser på hennes forslag til Grunnlovsendring. Erna Solberg har tydeligvis ikke forstått Grunnlovens § 112 som hel klart og tydelig sier: Viser erfaring, at nogen del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs principer, men alene angaa modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstiutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring.

  For mennesker med lesevansker kan dette selvfølgelig være vanskelig å forstå, men for å oppklare dette vil jeg belyse det her og nå:

  Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grunnlovs principer.

  Grunnlovens prinsipper finner vi i § 1 som sier følgende:

  Kongeriget Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

   

  Kommunalminister Erna Solberg foreslår i brev til Stortinget datert OSLO den 29. juni 2000 at Grunnlovens § 93 bør endres fra 3/4 flertall til 2/3 flertall slik at Stortinget lettere kan oppfylle Erna Solbergs ønsker. (Å innlemme Norge i den Europeiske Union).

  Dette forslaget er stikk i strid med Grunnlovens § 1 og § 112. Hvis dette er et resultat av Statsrådens lesevansker bør hun snarest fratre sin stilling som Statsråd.

  Siden Statsråden har kommet med et forslag om grunnlovsendring som direkte går i mot Grunnloven's ånd og prinsipper føler jeg det som en plikt å minne henne om Straffelovens § 83. Den ble laget kun for å forhindre at slike forslag overhodet skulle komme på bordet. Således er Straffelovens § 83 en sperre mot grunnlovsstridige forslag og beskytter dermed Grunnlovens § 1 og § 112.

  Straffelovens § 83 lyder følgende :

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Avisartikkelen er skrevet av Øyvind Aarsnes.

  Dagens Nordlys 09/03 m/farvebilde av Erna Solberg. Etter kvinnedagen 08.03- er dagen derpå, hvor hverdagen kommer snikende...under her ser du bakgrunnen for lureriet.

  Høyre benytter nå alle triks for å lure Norge inn i EU. Dette bør folket notere seg j.f.r. Grunnloven.

  Få inn nytt mannskap på Stortinget. Alt må bort, og så inn med ærlige mennesker.


  La deg ikke bedra av "dagens elite" innen dårskap. De var frekke før også, men nå har de det veldig travelt, jfr fandens verk. Bare se på hva som er i emning, ustabile børser og krakk- og lyving over en lav sko.


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no