BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om dine meninger.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • EUROPABEVEGELSEN I NORGE

  BERETNING

  For

  PERIODEN

  14. februar 1969 - 25. februar 1970

  __

  Noen spredte utdrag:

  1. Statutter

  a.Formål

  Europabevegelsen i Norge - stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 - har som formål:

  Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

  Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

  Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

  "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

  3. Styret

  Styret har i perioden 14. februar 1969 - 26. februar 1970 hatt følgende sammensetning:

  Formann: Tidligere utenriksminister Halvard Lange

  1. viseformann: Stortingsrepresentant Sven Stray
  2. viseformann: Direktør Rolf Roem Nielsen

  Medlemmer: Direktør Olav Borgan

  Stort.repr. Knut Frydenlund

  Eksp.sjef TimGreve

  Stort.repr. Guttorm Hansen

  Disp. Per Kolseth

  Stort.repr. Kåre Kristiansen

  Ass. Dir. Magne Lerheim

  Sekr. Haakon Lie

  Høyesteretts adv. Einar Løchen

  General sekr. Kåre Norum

  Konsulent Clara Ottesen

  Stort.repr. Erling Petersen

  Eksp.sjef Asbjørn Skarstein

  Underv.leder Håkon Skipsrud

  Sekr. Reiulf Steen

  Stort.repr. Torstein Tynning

  Høyesteretts adv. Erling Wikborg

  Varamenn: Red.sekretær Arne Altern

  Bank sjef Per Ramm Benzen

  Sekr. Liv Buck

  Stort.repr. Arnt Hagen

  Progr.sekr. Halle Jørn Hanssen

  Sivil økonom Erik Hoff

  Dir. Joachim Ihlen

  Progr.sekr. Lars Jacob Krogh

  Lege Klara Ekre Leivestad

  Dir. Johan R. Lindstrøm

  Stort.repr. Peder Næsheim

  Konsulent Kirsten Ohm

  Fru Martha Schrøder

  Stort.repr. Torstein Selvik

  Mag.art. Ander Sjaastad

  Fry Borgny Sverdrup

  Stud. Mag. Art. Per Morten Vigtel

  Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

  Stort.repr. Peder Næsheim, Formann

  Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann

  Stort.repr. Arnt Hagen

  Stort.repr. Øyvind Bjorvatn

  Stort.repr. Jakob Aano

  Stort.repr. Rolf Fjeldvær

  Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann.

  Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter. (Mars 1999) Men i 2004 var tallet økt til 124.
  I dag er nok tallet sikkert økt til130. (2020)

  Europabevegelsens Stortingsgruppe holdt et orienteringsmøte i stortingsbygningen den 7. oktober 1969 for de nye stortingsrepresentantene.

  Formannen i Europabevegelsens Stortingsgruppe ledet møtet og orienterte om gruppen.

  Tidligere utenriksminister Halvard Lange ga en orientering om Europabevegelsen internasjonalt og i Norge .

  Stortingsrepresentant Erling Petersen redegjorde arbeidet i Europarådet.


  Hovedsiden Europabevegelsen's medlemmer 1990 Europabevegelsen

  Kommentarer fra FME: Det er et paradoks at nordmenn i mange år har stemt på sine respektive parti, jfr demokratiet i et håp om at valgresultatet skulle gjenspeiles på Stortinget? Men hva skjer, jo her er det opprettet en hemmelig stortingsgruppe som har et mandat likt en femte statsmakt? (femtekolonne) Dette er jo helt utrolig frekt og freidig gjort mot det norske folk? Her er den skjulte agenda som våre rikspolitikere er mer opptatt av enn å bry seg om nordmenns verdier, jfr vår Grunnlovs §1. De tenker kun på en ting, få Norge inn i EU! Uten at vi merker det!

  Her er Europabevegelsen's statutter og målsetting dokumentert med et "originalt avtrykk" fra Europabevegelsens arkiv hvor der er blitt opprettet en ulovlig stortingsgruppe inne på Stortinget.

  Videre var 120 av stortingsrepresentantene i 1969 med på dette sviket, av ialt 150.


  I dag er tallet høyere (140), dvs nesten alle er med av i alt 165. Dette tallet vil øke fra neste valg og- totalt blir det 169 representanter på Stortinget.
  Nå er tallet øket til 143 etter at det ble 169 rep. på tinget.

  Vi ser at Odvar Nordi ikke var med. Han er hjertelig velkommen som æresmedlem her. Men her er mange i SP som heller ikke er å finne på denne listen.
  Merk dere at Steinar Bastesen, KP -heller ikke var medlem. Men de som ikke er medlemmer- er likevel inhabile pga sin stilltiende tilstedeværelse på tinget.

  I alle saker som blir behandlet, får alltid Kartellet flertall, og derfor skjer ALDRI det som folket vil, men som Kartellet vil. Har vi dermed et demokrati? Nei, et parti diktatur er hva vi har.

  Nå er det verdt å merke seg at denne Europabevegelsen av media og andre fremstilles som en hvilken som helst organisasjon. Men ingen avis, ingen tv-kanal har omtalt disse ulovlige aktivitetene inne på vårt storting. Hvorfor?

  Dette for på en måte å alminneliggjøre den slik at man ikke skal fatte noen kobling til, mot Stortingets interne arbeide. Merk at samme dag som Europabevegelsen opprettet egen stortingsgruppe, da ble også pressestøtten innført her i landet.

  Er det bare en ren tilfeldighet? Det er en stor plan som er laget, og ved å studere listen her nøye så ser dere at pressen også er med i denne "foreningen". De som har drevet på med denne lobbyvirksomheten i mange år har utvilsomt "saget av grenen" som de selv sitter på.

  Hvor de avlegger eden til denne bevegelsen inne på Stortinget. Faktum er jo at eden som de har avlagt mot folk og land er blitt brutt ved dette. Og hva kaller man folk som er satt i troverdige stillinger for å ivareta landets og borgernes rettssikkerhet, hvor de bryter eden mot staten og landet? Jo, de er landsforrædere.

  Det står å lese i Straffelovens §83. Quisling ble henrettet for landsforræderi.

  Nå har vi fått henvendelser fra folk som har fått kvaler, som var med på dette.

  Stortingsrepresentant Steinar Bastesen er den eneste renhårige politikeren vi kan ta i hånden, han har påtalt dette i sin Trontale og han følger Grundloven. Men etter at Waage har overtatt blir vi ikke helt beroliget, jfr Waages muslim-vennlige holdninger? Bastesen hadde et fast grep om innvandringen i sitt partiprogram. Så det gjenstår å se om Waage våger å endre dette også?

  Ser vi nøye etter i dette dokumentet ifra Europabevegelsens beretning, ja så får man hakeslepp.

  Her kan man jo utrolig nok lese at denne Europabevegelsens individer består av ikke rent få Stortingsreprestentanter i lederposisjoner?


  Hvorfor er det slik, får man lyst å spørre? Folk som ikke er orientert om dette kan faktisk ikke fatte at dette er sant. Om ikke denne alminneliggjøringen i dag er så påfallende av disse blodiglene selv, hva skal man da mene om deres ulovlige stortingsgruppe? Hvem har gitt disse individene tillatelse til dette? De har ingen ting å gjøre inne på vårt aller helligste! Det er i følge vår Grundlov strengt forbudt.

  1. Lederen er ingen ringere enn: Utenriksminister Halvard Lange.

  2. Viseformann Sven Stray.

  3. Videre finner vi hele 9 stortingspolitikere på listen. Det er direkte oppsiktsvekkende og utrolig.

  Videre ser vi at den ulovlige stortingsgruppens styre i Europabevegelsen med Peder Nesheim teller 6 stykker. Nå er det på tide å få fram høytrykksspyleren, for her trenges det et meget godt renhold hvis vi ønsker at våre politikere skal tale vår sak, Ola og Karis hjertesaker. OG at DEMOKRATIET igjen skal råde og lyde i NORGE!

  På grunn av dette må hele Stortinget kastes og nye koster overta. Likeså hele Regjeringen, den er i dag uten funksjon og vårt land lider under dette. Vi har i stedet fått en administrativ butikk hvor nasjonalstaten er blitt kastet på dynga. Vi har fått en Korporasjon i stedet AS NORGE. Tenk det.

  Dette er media med på å hemmeligholde, NRK og TV2 samt alle aviser i hovedstaden. Besøkstallene på vår nettside viser at dette er gode nyheter for Ola og Kari. FME vil nå starte prosessen med full tyngde. Med lov ble landet bygget, og med loven ble det revet, opp av asken skal det atter gjenstå med lojale politikere til Grundloven.
  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Beretning fra Europabevegelsen av 1990

  Dere ser at kollaboratørene på stortinget i ALLE år etter statskuppet den 10. januar 1940- har arbeidet for å innføre Russeunionen EU bak vår rygg.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no