BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

VALGET i 1997.


Truslene fra AP- og likesinnede EU-tilhengere har begynt å gjøre seg gjeldende. I våre distrikter i Nord-Norge er der stadige nedskjæringer og konkurser som bare har økt i tiden etter at NEI-siden vant. Alle gamle arbeiderparti-sympatisører bør snart se å ta lærdom av at deres parti for lengst har rømt fra sine forpliktelser i hva der en gang het brorskap og arbeide til alle. Nå om dagen heter det... mer penger til staten og enda mindre til folket. Staten skullel ikke drive butikk. Staten skulle være service -og kontrollinstans for alle næringer. Har ikke søringene forstått at dette gigantomaniet (EU) er som virus i et edelt kremmerhus, og forfall er noe av det verste med EU, moralsk forfall.
Papirflytterne sørafor ser ikke hva dette bringer? Store underslag, korrupsjon og nedlegging av tradisjonelle, nasjonale innarbeidede bedrifter. Et skrøpelig legeme er resultatet til slutt.

Nå er det folkets vilje som må tale. Det maktsyke og arrogante AP har forspillt sine sjanser for 24 år siden. De sluttet å lytte til grasrota. Ny viten og ny vilje må til -dessverre kan ikke AP bidra med mer...de har alt rasert vårt Fedreland i 24 år og nå må folket ta dette til etterretning. GRO sin storhetstid er over, pendelen har begynt på returen.

Griskheten er vår store fiende -den vil ta knekken på menneskene!

GRO vant aldri noen valgseier

Debattforum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett