BmOnline Politiske forum

 

Det våre forfedre brente for, ødelegger politikerne i dag!

[IMAGE]

Regjeringen gjør oss syk av EU!


Slik blir vi syke av verterinæravtalen.


Så har det skjedd igjen. I sin EU-tilpasnings-iver har våre øverste politikerebare godtatt EUs direktiver og inngått en såkalt veterinæravtale som til og med gambler med det norske folks helse både på en direkte og indirekte måte.

Kjøttkvalitet.

Forekomst av salmonella infeksjoner her i Norge er bare 1/10. del av EU regnet etter folketallet.
Det vi får av denne smitten kan spores tilbake til utlandet. Kjøttvarer har spesielt lett for å bære på salmonella. Rester etter div. hormoner og antibiotika som særlig blir brukt i den europeiske landbruksproduksjonen, vil følge produktet og samles i vår kropp og medvirke sterkt til skade på arveanlegg (letalgener). Nye aggressive antibiotika-resistente bakterier vil oppstå. Dette er allment kjent. Kontrollen med bruken av nevnte stoffer i EU land har i praksis vist seg å være meget vanskelig og tilfeldig. Den offentlige kontroll vi inntil nå har hattimporterte kjøttvarer skal altså i praksis bli tilfeldig og liberal etter nyttår,- tenk det.

Vår dyrehelse

Våre veterinærer, bønder og dyreeiere har igjennom lang tid gjort et omfattende arbeide for vår dyrehelse. De fant det nødvendig å komme med strenge regler for import av levende dyr. Derfor har vi hittil hatt en av verdens beste dyrehelse. Dette skal det nå bli slutt på? Våre dominerende politikere på høyt plan har nå lagt veien åpen for på sikt å bringe vår dyrehelse nedEU nivå, - og slik rasere det som igjennom lang tid er bygget opp. EUs regelverk går nemlig mer ut på å begrense sykdomsutbrudd enn å forebygge dem.
I tillegg har det også i praksis vist seg at EUs byråkratiske regelverk har reagert altfor sent og tilfeldig på oppståtte epidemier.
I England, og nå også i en rekke europeiske land, har vi f.eks. den fryktede virussykdommen BSE (kugalskap) som bare brer seg fordi den har meget lang inkubasjonstid. Denne spesielle proteinvirussen kan bare drepes ved oppvarming til 120 grader. Det vil si at det ikke hjelper med bare koking.

Der finnes ellers en rekke andre alvorlige dyresykdommer i EU land.

Ble våre fagfolk hørt?

Det er skremmende å lese de informasjoner og veldokumenterte rapporter og prognoser som fagekspertisen på dette område ofte har kommet med, - det kan bare ikke bagatelliseres av prominente politikere. I denne veterinæravtalen er fagekspertisen ikke tatt med på råd og de advarsler som er kommet fra dette hold er altså blitt ignorert. Veterinæravtale er derfor feil navn! Det burde heller vært kalt for en politikeravtale.
Jeg må ærlig talt få lov til å si at min tillit til seriøsiteten hos de aller fleste av våre øverste politikere er blitt borte.

Den tapte prestisje.

Våre politikere nødvendigvis være klar over faren ved å kutte ut kontrollen med det som i denne sammenheng kommer fra utlandet, men hvorfor ignorerer de advarslene allikevel? Hvorfor har våre storpolitikere ellers påtvunget det norske folk en hel rekke av såkalte EU tilpasninger og direktiver, - slik at Norge i praksis nærmest kan sies å være medlem av EU, -uten å være registrert medlem?

Dette til tross for at det norske folk sa NEI til EU i 1994. Når jeg både ser og hørershowet i huset på Løvebakken,- så får jeg nemlig inntrykk av at det egentlig dreier seg om å gjenvinne en prestisje som gikk tapt under EU kampen i 1994,- enn å tenke på hva som på sikt er best for land og folk, -altså en slags hevn mot dem som stemte NEI.
Økonomisk kortsiktige gevinster er liksom emnet uten tanke på konsekvensene.

Syk av EU

Når jeg skriver "Syk av EU", så er det bokstavelig ment på kroppen direkte hos mennesker og dyr i Norge - som følge av den EU-tilpasnings-dilla våre politikere er beheftet med.
Den innenlandske produksjon av rent kjøtt, dekker nemlig landets behov dersom vi slipper å eksportere for å kunne ta i mot EU kjøtt i flg. inngåtte avtaler. Jeg for min del vil nå holde meg til rent kvalitetskjøtt, made in Norway, så lenge det kan finnes,- selv om det blir dyrere.
Helsa er nemlig mere verd enn billig EU kjøtt.
Derfor vil jeg anbefale alle å spørre hvor kjøttet er produsert, -før dere kjøper billige kjøttvarer. Kontakt heller produsenten direkte, - så kan Jagland/Hagen & Co bare sitte der med sine EU direktiver og billig genmanipulert EU kjøtt, - krydret med veksthormoner og antibiotika.


Frykten for bedervet kjøtt sprer seg, Gilde kjøtt under lupen Gilde erkjenner at rutinene ved slakting er for dårlig, det er
funnet avføring på slakt. Her begynner effektivisering, nedleggelser og privatisering å gi negative utslag.


Den største motstanden noen sinne, 26. des. 2007.
Det norske folk mot EU.

Les eller skriv i gjesteboken.

Debattforum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Copyright BmOnline©.no
This Home Page was created by BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt Om Einar Gerhardsen
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland.
[IMAGE]