BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Skal vi legge ned kongedømmet?


H.M. -Kongen av Norge.

I den senere tid har det vært ført en til dels utilbørlig hets av vår konge i media -og på førstesiden her finner vi Dagbladet v/Stanghelle.
Sist nevnte i Dagbladet prydet tv-skjermen i beste sendetid for å forklare oss dødelige at dette var en viktig sak for Dagbladet.
For oss som så på hørtes det ut som om det var Stanghelles siste reportasje i Norge -og at neste skritt var Clinton. Med dette kan vel neppe Stangehelle komme nærmere det "å gå på vannet" -og man får tro at det blir veldig lenge til neste gang.
I samme stund var en tidligere soussjef ved slottet (tidligere journalist) meget løsmunnet i sin omtale av kongehuset. Om hans emner som journalist var gode vites ikke, men som soussjef kan man ikke si det samme.
Her bidro han selv til å vise hvor langt man lar seg synke. Ikke lenge etter sluttet også hans bedre halvdel ved slottet. Hvor er lojaliteten til soussjefen? Slikt bør man ikke være bekjent av, det viser oss at noe er fundamentalt galt. Nå har altså lojaliteten visnet hen også i disse kretser, hvor man så at slikt tilhørte de mer lugubre og usynlige foretak.

Kong Olav den V hadde sikkert ikke likt dette noe videre. Kong Harald har vært -og er en fritt talende Konge, han synes jeg vi skal lytte til. Men da mener jeg kongens personlige mening -og ikke det oppkast regjeringen tvinger i hans majestet. Jeg tror HMK er ganske "feed up" av disse fremmdekulturelle utspill fra sentrumsregjeringen. Ikke det at AP er noe bedre, tvert om. Jeg er ikke enig med de som sier at de ikke liker at kongen ytrer seg. Det er flott at kongen engasjerer seg. Jeg oppfordrer Hans Majestet til å sende enda flere signaler -det er på høy tid i disse ulvetider. Hadde kongens ord fått skikkelig gjengklang, da hadde våre eldre sluppet å lite på den 65 år gamle tannlegefruen (Shirley) i Bodø, som driver med loddsalg for å hjelpe våre besteforeldre. Skaffer madrasser som man ikke får liggesår av -og trygghetsalarmer. På TV2 den 28. mai-99. Det er en skam.
Politikerne av i dag så helst HMK som en nikkedukke, og noen vil ha ham fjernet.
Hans Majestet har mange nordmenn med seg, og de håper Hans Majestet overser disse tåper som vi nå har vært vitne til i media.
Og huske at det bare er en kvart promille som omtaler kongehuset på en slik måte. Skjemmes, det var det de skulle.
Norge var uten konge i flere hundre år, og når normennene endelig fikk kjempet seg til et fritt og uavdelelig rike, så kommer det sure oppgulp om å legge ned kongedømmet. Det er påfallende i denne urolige tid -med EU og nedleggelser av det meste av norsk industri, og at vårt kongehus skal gå samme veien? Det er liksom i tråd med den nye verdensordenen?
Jeg liker det dårig. Her sies det nemlig at alle land skal miste sine røtter og tradisjoner. Er det dette som er Stanghelles forbilde? Jeg synes å se at halve staben i Dagbladet er av utenlandsk opprinnelse?
Jeg vil herved oppfordre alle gode krefter til å gi Stanghelle grei beskjed om å holde seg for god til å prøve seg på flere angrep av vårt kongehus.

Og hvis han ikke er nøgd her, så kan han sikkert søke om asyl i Iran. Og kan hende har han noen kloke ord å si til Komeini?
En annen ting vi skal være på vakt mot -det er disse innvandrervennlige partier som "bruker HMK" og kronprinsen for sin sak. Dette MÅ vi sette en stopper for, og det haster. I motsatt fall vil de innvandrervennlige partiene med dette bidra til monarkiets fall og republikanernes sjanse?


Debattforum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Copyright 19©98
This Home Page was created by BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU-medlemskap Kast ut Bilderbergerne fra Stortinget!
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett