BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Illuminati, (de opplyste) skal kontrollere verden.

   

  Vi må til begynnelsen i Bayern. Adam Weishaupt, Ingolstadt. Jussprofessor 25 år. 1776. To medarbeidere prins Massenhaussen og Franz Zwak.

  De hadde besluttet å starte en organisasjon som hadde som oppgave å undergrave det sosiale systemet i Bayern. Illuminati må kontrollere verden, var deres mål.

  Adam ble medlem i losjen "Theodor zum guten rat" og inntok en uforsonlig antikristelig holdning.Han brukte sine kunnskaper til å infiltrere losjen og etter hvert fikk han herredømmet over frimurervesenet i og utenfor Bayern. Han gjorde dette ved å få innflytelse over stormesteren, professor Franz Benecdict von Baader, som hadde sluttet seg til Illuminati. Det langsiktige målet var klart, å skaffe seg verdensherredømme, gjennom å tvinge gjennom en ny verdensordning, Novus Ordo Seclorum. Rotchild, Freeman, du Pont, Bundy, Onassis, Krupp, Li, Rockefeller og Vanderbilt. De fleste av familiene er inngiftet i hverandre og det renner ikke bare blått blod i arteriene, men penger. Order of the Skull & bones har en gedigen utklekkingsanstalt ved Yale university i USA hvor der fostres individer i det mest utspekulerte innen finansverdenen. Dette er en topp hemmelig finansiell klan, kjent for sine tette bånd til CIA.

  Friedrich Hegels lære står sterke både i fascistenes og kommunistenes lære-.

  Bilderbergernes og Trilateral commission's virke.

  Dr. Philos Johannes Bruno koeppel, embetsmann i det tyske forsvarsdepartementet var tidligere rådgiver for Natos generalsekretær Manfred Wørner. Han tok sin doktorgrad i 1989 på Natos managment. Helt siden 1970- årene har han mer enn en gang deltatt på møter i det Hvite hus. Han har møtt Rockefeller, Brzezinski, Milton Friedman og de fleste andre amerikanerne på toppnivå. Tallrike ganger har han holdt foredrag på Bilderberger-møter og for undergrupper av Trilateral Commission.

  Men det var før han rykket ut og talte Roma midt imot. Fallet kom straks etter at han blant annet overfor Newsweek advarte mot Brzezinski og Council on Foreign Relations (CFR) tilhengere av en elite som aktivt arbeidet for å gjennomføre et globalt diktatur. Etter dette ble det umulig for den tidligere høyt ansette tyskeren å få utgitt bøker eller skrifter. "Mine 30 år i international politikk endte der", sier han.

  Han møtte også kongressrepresentanten Larry McDonald, en kraftfull kritiker av eliten i hjemlandet. "Hva vi har nå er pseudo- demokrati", hevdet han. McDonald hadde planer om å stille som presidentkandidat i USA. Han ble drept da det koreanske flight 007 ble skutt ned av en russisk jager i 1985. Dr. Koeppl tror at det kan ha vært et velregissert mord. Mange amerikanere deler hans oppfatning. Bare det at en person med dr. Koeppls bagrunn kan ha en mistanke om at et fullt passasjerfly kan ha blitt offer for å få has på en politisk motstander, gir et skremmede bilde av hvordan menneskeliv blir vurdert av verdens potensielle nye ledere.

  Ifølge den forhenværende amerikanske etterretningsagenten dr. John Coleman, ble den tidligere pakistanske general Zia Ul Haq myrdet fordi han i strid med elitens ønsker overveide å intervernere under Sovjet's krig i Afghanistan, Det tyrkiske hemmelige etterretningsvesenet hadde fanget opp signaler om det forventede attentatet, og frarådde Ul Haq mot å foreta en planlagt flyreise. Ul Haq tok trusselen alvorlig. Men han tenkte at hvis han fikk med seg noen prominente amerikanere, så skulle han være trygg. Derfor fikk han med seg sjefen for USA's militære etterretningstjeneste, general Herber Wassom. Men det hjalp ikke, alle omkom etter at en sabotasje ble utført mot flyet. Dr. Coleman gjør den skruppelløse eliten ansvarlig for mordet på president J. F. Kennedy og Italias Statsminister Aldo Moro. Dr. Coleman går i detalj inn på hvorfor begge ble "ryddet av veien" og hvem som gav ordrene. Kissinger var ifølge dr. Coleman personlig involvert i begge mordene, og hvorfor dem skulle drepes. I Kenndeys tilfelle gjennomgår han saken i detalj. Navnene på dem som gav ordrene, navnene på snikskytterne som ble plukket ut til oppgaven og hvilke spesialvåpen som skulle benyttes og hvorfor. På et navngitt sted i Mexico ble det i 2 mnd holdt mental skyteteknisk trening for mordet på Kennedy. I ettertid er de impliserte og vitner borte som dugg for solen. Ingen skulle være vitne til og fortelle hva som hadde skjedd. Dette er lesning der man rystes inn i en verden som de fleste vil vegre seg for å tro eksisterer som annet enn fiksjon.

  Dr. Koeppl er ikke alene om å mene at planene og sabotasjen mot TWT, 11. sept. 2001 var meget godt kjent av ledende amerikanske politikere. Krigen i midt østen er ingen krig mot terrorisme, men en langsiktig krig mot oss alle. En krig mot det sivile samfunn, mot borgerne i alle samfunn og land. Det er verdensordenens store mål å få et verdensherredømme.

  De totalitære kreftene må møtes og det kreves oppegående lojale ærlige politikere i verden for å ta "ondet ved roten". Vi trenger politikere med høy etikk og karakter. Det er en mangelvare noe vi også ser her i vår egen regjering, jfr beskårede nasjonale budsjett og forsvarsbudsjett. Tiden er i ferd med å renne ut. Folket må opplyses om det forestående ragnarokk.

   

  Signer gjesteboken CFR gruppen, Bilderbergerne e.t.c.

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett