BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Les hva EXPRESSEN -sveriges største avis fant ut!


Aps metoder for å lykkes med fremmedgjøringen.

AP har skapt rasiststemplet i den hensikt å tie ihjel nordmenns motstand i innvandringspolitikken. Og på denne måten fjernet negative og uheldige sider ved innvandringen å komme "på bordet" og i stedet blindt rettferdiggjort innvandringspolitikken ensidig. Dette har ikke folket i Norge bedt om, inntrengerne bør sendes ut av vårt fedreland. Det er vår plikt å opprettholde nasjonalarven for våre barn og kommende generasjoner. AP håpet å skulle føre vårt land inn i katastrofen EU! Men folket sa nei! I følge Norges Grunnlov har Arbeiderpartiregjeringen og deres medløpere skadet landets interesser og bør behandles deretter! Tiden er inne for å sette søkelyset på AP-dynastiet.

Ved en feil ble i 1990- 58.000 innvandrere registrert som nordmenn over natten. Dette mangfoldet stammet fra innvandring i perioden fra 1960-1975. Tenk at det er mulig å kalle slikt en feil. Jeg tror de har gjort det i dølgsmål, (Med forsett) fordi det passet AP-globalistene helt perfekt å starte opp "sosialist-sangen" i dette tidsrom -å ajourføre "Stalins 2. trinn"- å forræde Norge og nordmenn. Det er akkurat det som har skjedd. Russiske agenter har ikke kastet bort tiden. Her kan vi nevne agent Dudi, og Juri. Reiulf Steen og Torbjørn Jagland. Hvor var POT? Jo, de sov sin dypeste tonerose-søvn, og fikk godt betalt for det-. Fra 2002 fikk de kallenavnet PST, da de hadde lært seg å hviske--psst.. Det er noe begredelige greier- det norske politi, bare ræva kort og godt. De kunne heller bli utstyrt med vannpistoler, så slipper de å dumme seg ut.

Nordmenn foren dere!

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet.

Comments
KAST UT DE FREMMEDE!!
HIV DEM UT!!!

Sjefsredaktøren i sveriges største avis EXPRESSEN, Erik Månsson har rykket ut. Han begikk en dødssynd -han lagde en meningsmåling om innvandringen til Sverige. Og det svenske folks holdninger til innvandrere. Hovedkonklusjonen i målingen var klar...UT MED DEM!!
Hele 57% ville ha færre flyktninger. 63% ville at Sverige skulle sende alle ut i morgen altså til sine hjemland. 63% mener at de er til skade for landet. Hele 56 % mener at de ikke skal leve på svensk sosialhjelp. Motviljen er stor hos alle partier i folket. Det hyggelige er at hele 73% av de unge under 30 år er for å hive ut innvandrerne....EXPRESSEN 06.09-93. Dette viser oss at foket er imot politikerne akkurat som i NORGE og at OPINIONSBOMBEN er her !!

Og redaktøren ville nå gå ut og si hvordan det faktisk er uten å gjemme sannheten under teppet.
Dette er noe jeg setter stor pris på og vil at våre landsmenn skal vite -at det er flere land i scandinavia som nå tar avstand fra trixing og fargerrikt fellesskap. Det fører til KRIG og UFRED ..derfor -send alle de kriminelle hjem i morgen....
I Danmark... den samme tendens...En stor innvandrer familie fra Somalia tok seg til Loland og fikk av den danske stat tilsammen 631.724 kroner pr år. Alis 2 koner og 11 barn lever herrens glade dager i Danmark. Danskene raser og vil kaste ut alle sammen. Finland har heller ikke lyst til å ha kriminelle fremmede i landet, de ser konsekvensene i å mixe fremmede i den etniske befolkningen. Noe som viser at de tar vare på sitt lands tradisjoner?

Skandinavia er imot denne politiske kultur-mixturen. Folket begynner å se at politikerne har påført våre land store lidelser. Måtte Damocles tveeggede sverd svinges over deres hoder...

Et paradoks:

Så snart man omtaler et system- satt i verk av noen simple politikere, ja stiller et spørsmålstegn ved det de gjør så nekter de "å gå i seg selv". Når det stilles positive spørsmålstegn ved innvandringen, så kappes dem om å ta æren. Nordmenn har som sagt ALDRI blitt forespurt denne flerkulturelle krigen vi er vitne til i verden- til også å gjelde i Norge.

Samtidig som vi har en straffelov i Norge, hvor nordmenn blir dømt- så har vi også noen- ja ikke så få kriminelle asylsøkere og innvandrere. Hvis noen i Norge mener at kriminelle skal sendes ut på dagen, ja så er det sannelig i følge de samme politisk korrekte rasistisk. Slå den!


Hva koster gildet?

Aslak i RV om problemet-

1/3 av asylsøkerne tatt av politiet for kriminalitet.
Mer enn en tredel, 38,7 prosent av asylsøkerne som ble kontrollert av Oslo-politiet i årets andre kvartal, ble pågrepet for kriminelle forhold. 19.10.2003.

Her ser dere en kjent profil fra pakistan om innvandrer-regnskapet


Les eller skriv i gjesteboken.

Debattforum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Copyright 19©98
This Home Page was created by BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett