BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • Politiet tok datautstyret til Jonstad


  I hht Norges Grunnlovs § 102
  Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.
  Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige intigritet.

  Nå kan man saktens stille seg følgende spørsmål.

  1. Er det egentlig politiet som er kriminell?
  2. I så fall er det FOLKET som er myndighetene, og de bør straks forsvare seg imot kriminalitet, jfr overgrep mot EGET FOLK skal ikke forbigåes i stillhet.

  3. Det oppmodes om at ALLE som utsettes for overgrep av kuppmakerne av 1940, straks noterer hendelsen som kriminell og oppretter sak mot overgriperne. Noter navn stilling og grad på kuppmakernes tjenere- som stod for udåden.

  Jonstad har godkjent å offentliggjøre denne informasjonen.


                  Oddbjørn Jonstad 

                   Røsslyngveien 8, 1412 Sofiemyr

                 

   

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Postboks 8005 Dep

  0030 Oslo

   

   

   

  Kolbotn 22. februar 2017

   

   

  KLAGE

  KRAV OM TILTAK MOT POLITI- OG RETTSVESEN

   

  Undertegnedes private hjem ble i dag ransaket av to politifolk fra Øst politidistrikt. De hadde med seg en ordre fra Follo tingrett. Grunnlaget skulle være utilbørlig opptreden – mer ville de ikke si. De ville heller ikke si hvem som hadde anmeldt undertegnede. De tok med seg datamaskiner og harddisker uten å gi noen kvittering – og ville heller ikke gi undertegnede en kopi av ordren.

   

  Det er ganske dramatisk å ransake private hjem – min kone ble selvfølgelig vettskremt. Dessuten får jeg nå ikke betalt regninger som ligger på Digipost, sende eposter og gjøre annet arbeid fra min vanlige maskin.

   

  Jeg krever at Justisdepartementet umiddelbart setter en stopper for politiets og rettsvesenets trakassering av borgere på deres bopel og at det beslaglagte utstyret leveres tilbake omgående og i samme stand som da det ble beslaglagt. De skyldige i misæren stilles til ansvar omgående.

   

   

   

  Med vennlig hilsen

   


  Oddbjørn Jonstad

   

   Sign

   

  Brevet er sendt på epost til: postmottak@jd.dep.no

   
  Her er bloggen til Oddbjørn:

  Mer fra Oddbjørn: Pressekontoret.
  Nå ber jeg for Oddbjørn Jonstad i Herren Jesus Kristi navn!


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?

  BmOnlines debattforum