BmOnline Norge Politikk

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Kampanje mot svart arbeide?

  Regjeringen har gått ut mot svart arbeide, men hva gjør de? Her ser du et helt kobbel av prominente høyt betalte og betrodde individer som arbeider og har arbeidet svart i mange år.

  Det heter seg i de fine kretser at man skal fare varsomt fram med ydmykhet å styre andre mennesker. Nå viser det seg at dette mer er en myte enn en sannhet. Her inne sitter det flere betrodde individer som lager lover og regler som folket er forpliktet å følge til punkt og prikke.
  Dette er lover og regler som gjelder så vel i luften som på landjorda, innen samferdsel, kultur, infrastruktur og ved domstolene. Følger du ikke lover og forskrifter må du stå til ansvar for det.

  Nå har det ikke hendt at våre politikere har blitt stillt til ansvar etter andre verdenskrig. Når vi så får rede på at de bryter Grunnloven som de har avlagt en ed på å følge, ja da kan ikke de forlange at andre skal følge de lovene de har laget for folket. Det er både rett og rimelig at man tar fatt på problematikken med å få ryddet opp i ulovlighetene inne på Stortinget, jfr Bilderbergerne og Europabevegelsen.

  Hele Stortinget er gjennomsyret og korrupt. Botemiddelet er at man avsetter alle som er med i disse losjene. Videre skal det oppnevnes en uavhengig kommisjon som skal granske dette. Dette vil få store konsekvenser for det politiske arbeidet i Norge med tilbakevirkende kraft. Første økt blir å oppnevne nye medlemmer til Odelstinget. Høyesterett skal så oppnevnes av Odelstinget hvor det skal oppnevnes nye aktører.

  Så skal oppryddingen følges fra A til Å. Samtlige offentlige ansatte ledere i departement og instanser forøvrig har ikke lov til å bedrive "butikk" i sin arbeidstid. Dette gjelder også inne på Stortinget. Særskilt ikke når den virksomhet rammer eller kommer i konflikt med egne interesser. (Statens) Er ikke Europabevegelsen i konflikt med Norges interesser?

  Har folket i Norge godkjent denne foreningens foretak i dølgsmål?
  Hvor deres vedtekter sier at de arbeider for å innlemme Norge under staten EU. Det er i høyeste grad i strid med vår grunnlovgivning og Straffelovens §83. Som sier:

  "§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. "

  Listen over samtlige som arbeider i dølgsmål.
  (Svart arbeide)

  For å si det som det er, Look to Sveits. De har en suveren avtale med EU. Betyr det at våre politikere er landsforrædere, eller er de noen "dumme naut" som ikke skjønner sitt "eget beste", vårt beste?

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no