BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Kristendom

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • DEMOKRATIET som forsvant

  Som teksten sier, det norske folket er blitt lurt av sosialistene siden 1940, den 10. Januar. Da det NYE stortinget skulle tiltrådt var det de samme personene som satt med makten, ja som ble valgt i 1936. Ingen kan sitte over tre år.
  Og kuppmakerne hoppet bukk over stortingsvalget høsten- 1939.

  De forlenget stortingsperioden fra 3 til 4 år uten å spørre folket slik Grunnloven krever. Til dette er å si, INGEN kan sitte over 3 år ved makten. Det ER folket som bestemmer, jfr Grunnlovens § 49 og den gamle § 112.

  Grunnlovens § 49: ”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

  Faktum: Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år.

  Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette.

  Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938. Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år.

  § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet. At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet.

  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

  Faktum: Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober, 1936.

  Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54. Grunnlovens § 68: ”Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.

  Altså er dette som har skjedd både før og etter 1940 / 1945 et eneste bedrag og en straffbar handling som rammer samtlige involverte regjeringsmedlemmer, hvorpå samtlige storting og regjeringer helt fram til i dag er ULOVLIG.

  Det var hva AVISENE, NRK og Tv2 skulle bry seg om i stedet for å fortelle eventyr om Utøya drapene i 2011, hvor Regjeringen AP stod for alle drap med PST og Forvaret vel vitende om dette. Nå er det at de Gule vestene taes i bruk i Oslos gater og folk går mann av huse for å luke ut massemorderne.

  Straffelovens §83 sier følgende om EU/ og leflingen med EØS. Eu er intet annet enn tidligere Øst tyskland, forskjellen er kun at det er flere millioner russefanger enn det var i DDR.

  STRAFFELOVENS § 83
  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller noget del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Ja- også i dag- da de er vel vitende om bedraget- sitter i klisteret til Kartellet som ble etablert den 7. mai 1969 inne på stortinget.

  Videre har lukkede forsamlinger IKKE adgang til Stortinget, jfr Strl § 330. Således er frimureriet og Europabevegelsen å kaste på glattselle i morgen! Erna Solberg som er stm i dag vet også dette. Ergo må både Olemic Thommessen og E S bak lås og slå, i påvente av folkets dom.

  Hele dommerstanden, PST, Høysterett, DomstolsADM, Politidirektoratet, Forsvarsstaben, stortinget og samtlige departement.
  Presselosjen, Medietilsynet og redaktører.

  Her ser dere lureriet mot FOLKET i Norge: V-H aksen.
  Og bit dere merke i folkens, det er INGEN forskjell på dem, når de sitter på tinget. Da utgir de bare UTAD at de er uenige for å lure oss. Men innad er de 100% enige om å glemme oss, dvs Norges nasjonalarv. Noe også EU avstemningen i 94 viser til fulle, pluss Eøs avtalen. I stedet har de overøst oss med skatter og avgifter, som VI ikke har godkjent. Likeså sendt vårt forsvar ut i kriger vi ALDRI har godkjent, såkalte operasjoner som fhv. Forsvarsminister Grete Faremo- (AP) "pyntet det opp" med. Et regelrett brudd på menneskerettighetene med en ulovlig igangsatt krig mot Libya i 2011.
  Merk dere at de har en tendens til å få seg internasjonale jobber etter å ha ødelagt her hjemme. Slik fikk G Faremo en stjernejobb i FN, som ble opprettet av despoten Stalin. Jens Stoltenberg (AP) fhv Stm fikk seg topp-jobb i Stalins Nato- som generalsekretær, etter nedslaktingen på Utøya 2011. Dere ser det samme mønsteret fra skyggene i Kreml blir utført- Alltid.
  Løgn og bedrag! De har alle bidratt til massemord, rikspolitikerne.  Her er ILLUSJONEN som folket er blitt grundig lurt av. Vi liker å tro at vi gjorde det riktige valget, men se på bildet under- der er sannheten. De bryr seg ikke om ditt eller vårt valg, alt er icenesatt for å lure deg og meg 100 %. Slik er det med bedrag. Det er IKKE vi som teller stemmeseddlene etter stortingsvalgene- hvem teller dem? Jo, en fremmed stat. Norge er en vasallstat under RUS. Har dere skjønt det nå?

  Det var Stalin som foretok statskuppet.
  Men fhv stm Johan Nygaardsvold utførte selve handlingen i 1939, se på plakaten nederst.  Og dere ser at folket blir lurt inn i "døden". Har vi virkelig så frekke politikere?
  Svaret er dessverre JA.

  Kartellet, Europabevegelsens stortingsgruppe ble etablert den 7. mai 1969 inne på stortinget, stikk i strid med Grunnlovens § 1. Ser dere mine venner?

  Som dere ser- V-H aksen lytter IKKE til folket, men de lyver- fordi både NRK, TV2- ja- alle mediene får betalt av staten for å fortelle folket om dette demokratiet som ikke finnes. Dette skjedde på stortinget den 7. mai 1969, da pressestøtten ble innført samme dag som europabevegelsens stortingsgruppe ble etablert inne på stortinget, hvor DE ikke har lov til å ha opphold, fordi lukkede forsamlinger er forbudt, jfr Straffelovens § 330. Dette gjelder også Frimurerne og Olemic Thommessen som er stortingspresident i dag. Men det bryr de seg ikke om! Tenk det. Hvor redelige er de, kan vi spørre?

  Dette er hva Aviser, ja NRK og TV2 burde opplyse folket om, slik at vi fikk Landets Sikkerhet på skinner igjen. I dag ligger hele landet ubeskyttet- da mordere går fritt rundt omkring, til og med inne på stortinget. PST er bare å glemme. Høyesterett og alle dommerne likeså. Samtlige Departement i Norge. I kasjotten hører de hjemme.

  Ved voteringen over den grunnlovsstridige EØS avtalen ble flertallsgarantien som Grunnloven krevde, overkjørt- da det var to stemmer for lite for å få innført den grunnlovsstridige Eøs- avtalen..

  Her kan dere laste ned oversikten over Voteringen for EØS avtalen.


  Det var Vidar Kleppe og Karl Sørmo i FrP som stemte imot. Kleppe ble deretter suspandert fra FrP. Kleppe startet deretter opp Demokratene.

  Der ser dere Carl I Hagens demokrati- tenk det. En skikkelig løgn hals- akkurat som Gro H B, Skei Grande, Bondevik, Jens S, Erna Solberg osv. Av 150 representanter var 120 med på bedraget i 1969.-

  I 2008 var 138 av 165 med på bedraget.
  I 2014 var 140 av 169 med på bedraget.
  I 2016 var 144 av 169 med på bedraget.

  Her ser dere oversikten på landssvikerne som lovte å stemme NEI i 2008.

  Hvem er egentlig EU dere? Har dere tenkt over dette? La oss få den endelige oversikten. Dere husker alle at CCCP la ned sin gamle DDR-Stasi fangeleir?
  Angela Merkel var da fange under Stasi-regimet. Det var et rent helvete.

  Men ser dere dette helvetet var det som kom for en dag i 1991- EU det NYE DDR. Ennu flere russefanger- og se- Angela Merkel dukker opp som troll av eske atter en gang! Denne maskeringen er det MANGE som ikke ser. Men de som har øine å se med og en uavhengig hjerne å tenke med- de vet dette.  Her ser dere Angela Merkel som russefange 18 år gammel. I dag er hun russefangesjef i det nye DDR- EU, hvor hun har fått den store skjelven.  Her ser dere statskuppet som ble utført. Og de 6 dokumentene som ble signert kan dere se kladden for her, signert på Oslo slott den 17. aug 1945-. Russerne dro ikke ut av Norge før dette var i boks. Og det gjorde Stalin ikke før den 25 sept 45. Ser dere. Nå var ikke Stalin i Oslo, men ventet oppe i Finnmark, ved Kirkenes på disse dokumentene, som ble signert i London i 1944.

  Folket er blitt holdt for narr og svik.

  Nå var det ikke bare Kong Haakon som bedrev svik, det gjorde så men også Prins Olav, da det norske Forsvaret ble underlagt Russland.

  Historien om Norges regjering 1940-45 er skrevet med sosialistenes penn, således at INTET av deres rottenskap og landssvik kommer for en dag. Derfor er det bortkastet å studere eller lese i gamle skrifter som er sitert av landssvikerne selv- disse dokumentene burde heller brennes!

  Her kan dere lese om sviker-årene til fhv stm Johan Nygaardsvold dvs før 1940

  Her kan dere lese om lystløgnerne i hviterussland og russland fortelle eventyr om demokratiet som forsvant for 25 år siden.
  Merk dere mine venner- det har ALDRI eksistert annet enn parti krati i russland, hviterussland, Ukraina og stasi-unionen DDR. Samme sykdommen som i hele skandinavia.

  Vi hadde mange gode nordmenn å være stolte av. Det var Major Langeland, General Carl Gustav Fleischer, Jens Bjørneboe, Nils Trædal, som ble drept, Kai Holst, ble drept i ei blokk i Sverige. Oberst Eriksen senket Blucher,
  Jan Wiborg ble drept etter at han avslørte juks med målingene på Hurum angående Hovedflyplassens lokalisering på østlandet. Gardermoen var en fake, den værste plassen å drifte en flyplass på, pga is, tåke og snø. Det kan jeg bekrefte etter at jeg arbeidet i Luftfartsdirektoratet og Luftfartsverket. Gardermoen var og er et DASS- og er et veldig kostbart sted å drifte en flyplass. Både når det gjelder vintervedlikehold og til/fra kostnader ved drift pga lange avstander. Men de valgte Gardermoen av kun ên årsak, nemlig fordi gamle hemmelige kgb-russebunkere under flystripen på GM måtte sprenges bort- dvs ingen bevis måtte finnes- ser dere? Samme som på Andøya i dag. Skal sprenges- og derfor ingen millitærflyplass nå.

  Her kommer både Rygge og Sandefjord Lufthavn Torp mye bedre ut. For øvrig ble hele Luftfartsverket rasert i 1993, da privatiseringsspøkelset med aksje selskap begynte. Det er med andre ord stikk i strid med folket og Norges Grunnlovs prinsippers vilje.

  Og så kommer en liten opplevelse fra da Støttetroppen ved GSV stod æresvakt for Kong Olav ved Høybuktmoen på Kirkenes Lufthavn, 1972. Olav V gikk raskt igjennom alle sammen til han kom til meg- da stod han som spikret fast og kikket på meg. Da var det han kjente igjen min Far som stod ved hans side i 1945 da han stod på Vippetangen i Oslo.


  Her står min far i politiuniform rett bak Olav V på Vippetangen i Oslo da båten Andes la til kai.Vi ser armen på prins Olav til venstre, han står i kaptein militæruniform.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no