BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  NRK lot seg bruke av Hitler i 1940

  General C G Fleischer gjorde det -jagde nazi-pakket ut av Narvik.

  Valgjuks og NRKs valgskole

  23.10.96 føk Gro ut- det skulle vært 17.mai.

 • KGB/FSB- agenter i Norge

  Det har vært skrevet mange bøker om folk som har latt seg verve av den hemmelige tjenesten KGB/ FSB i Russland.

  Disse personene kan ikke unngå tiltale ved å ha bidratt til å bedra, forræde eget land og folk, igjennom sitt virke som øverste embetsmenn i utøvelsen av sitt virke for NORGE.

  Flere navn er kommet for en dag, pga mistanker i mange år. Men nå har vi fått håndfaste bevisførsler for at så er tilfellet.

  Derfor min anmodning om at samtlige skal granskes i full bredde og offentlighet i samtlige saker for dem/den det gjelder.

  Vasilij Mitrokhins arkiv har gjort disse kjent for verden.

  1. KGB agent- JAN- Einar Gerhardsen, AP
  2. KGB agent- Jurij -Thorbjørn Jagland, AP
  3. KGB agent- Mono Gunnar Bøe, AP i EGs regjering.
  4. KGB agent- Martin- Jonas G Støre, AP
  5. KGB agent- Steklov- Jens Stoltenberg, Ap
  6. KGB agent-" Ansatt ved Statsministerens kontor: KGB-offiseren som kultiverte Ap-mannen beskrives av POT som "svært aktiv".

  6.1 KGB agent- Simone- Erna Solberg Dagens hj-døde stm.

  7. KGB agent «Argus» er Olav Brunvand.
  8. KGB agent Stortingsrepresentant Larsen
  9. KGB agent Trygve Bratteli AP

  10. KGB agent Uli", konfidensiell kontakt: Overvåkingssentralen (OVS) kjente fra før til at "Uli" hadde kontakt med to russiske etterretningsoffiserer i årene 1970-71. Sto på listen over navn som OVS sjekket mot Stasi-registrene i 1996;

  11. KGB agent Viking": Diplomat og ansatt i Utenriksdepartementet. Skal angivelig ha gitt KGB opplysninger om NATO. En av fire tjenestemenn som det etter Justisdepartementets godkjennelse juli 2001

  12. KGB agent Johan Strand Johansen, NKP (1945)

  13. KGB agent Majb": NATO-ansatt på Kolsås. Rekruttert i 1967, overleverte angivelig gradert informasjon og sluttet å samarbeide med KGB i 1982. Ble etterforsket av OVS i saken "Beta". En av etterretningsoffiserene han hadde kontakt med ble erklært persona non grata i 1973.

  14. KGB agent Bartov", ambassadeansatt: Ifølge Mitrokhin kultivert i 1980, meldte imidlertid uoppfordret fra til OVS om sine kontakter med KGB-offiserer.

  15. KGB agent Frog Ansatt i Moss Rosenberg. KGB etablerte kontakt i 1975

  16. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: KGB anså ham for å være fiendtlig innstilt til Sovjetunionen, og han ble senere satt ut av spill: "Det er mye som tyder på at XX urettmessig ble oppsagt fra sin stilling og at Utenriksdepartementet i den forbindelse var gjenstand for grov manipulasjon fra KGBs side."

  17. KGB agent Perov", ambassadeansatt: Diplomaten som har tjenestegjort en rekke steder i verden ble ifølge Mitrokhin kultivert av KGB

  18. KGB agent " Jotun-direktør, konfidensiell kontakt: I Singapore i 1972-75. Ga angivelig opplysninger til KGB om havnen i Singapore, om planlagte reparasjoner på amerikanske marinefartøyer i området, samt om forhold som gjaldt Folkerepublikken Kina. Han skal også ha overlevert til sin føringsoffiser prøver på maling.

  19. KGB agent Khomjakov": Ambassadeansatt i Moskva. Mitrokhins notater inneholder detaljerte opplysninger om hvordan KGB lurte eller overtalte "Khomjakov" til å arbeide for KGB, som fikk tilgang til avsperret område ved ambassaden slik at gradert materiale ble kompromittert. Ble dømt av en norsk domstol for spionasje.

  20. KGB agent "Makdonald": Kaptein på norsk skip i Norges handelsflåte, agent for KGB i Arkhangelsk 1968.

  21. KGB agent Paulsen, asatt i politiet, tilhørte Sundegruppen, vervet i 1949.

  22. KGB agent FOR, Einar Førde, AP.

  23. KGB agent LAN, Knut Løfsnes. Sosialistisk Folkeparti.

  24. KGB agent Larsen", stortingsrepresentant og agent i 1957.

  25. KGB agent " "Viktur", dokumentagent. Ga informasjoner om sambandsnett brukt av NATO-enheter i Norge.

  26. KGB agent " Gunvor Galtung Haavik: Mitrokhins notater gir mange og detaljerte opplysninger om hvordan KGB vervet Haavik. De eldste opplysningene går tilbake til den annen verdenskrig. Opplysningene var imidlertid kjent fra før for OVS, som følge av flere avhør etter at hun ble pågrepet og siktet for spionasje. Haavik døde i varetektsfengsel før saken mot henne kom opp i retten.

  27. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: Innledet kjærlighetsforhold til russisk kvinne som ifølge Mitrokhin var ansatt av KGB for å kultivere unge norske menn med tilgang på opplysninger. Det inngikk angivelig i KGBs planer at forholdet skulle binde opp store ressurser hos de norske sikkerhetstjenestene.

  28. KGB agent " "Skandinav", leder av Den norske militærmisjonen i Vest-Berlin.

  29. KGB agent " "Oskar", konfidensiell kontakt i 1957, major i Hæren og stasjonert på Kolsås.

  30. KGB agent Oskar": Diplomat i norsk UD fra 1945, og tjenestegjorde i en rekke land. KGB øvde press mot ham fordi han var homofil.

  31. KGB agent" Mann, født 1939: Angivelig kultivert av KGB-agent i Leningrad 1965-1967 mens han var student.

  32. KGB agent Brzhevnova", chifferansatt i UD: En kvinne som ble kultivert i Praha, og ifølge Mitrokhin overleverte nøkkelen til ambassadens chifferrom til tsjekkoslovakisk sikkerhetstjeneste (StB).

  33. KGB agent "Berto", døde ifølge Mitrokhins opplysninger i desember 1977. " "Nord", politisk observatør i staben til Arbeiderbladet, leverte informasjon om Svalbard og Arktis.

  34. KGB agent "Erming", konfidensiell kontakt i 1957, også omtalt som agent, avisredaktør og representant til Stortinget.

  35. KGB agent " "Dina", sekretær ved den norske FN-representasjonen, trolig kvinne.

  36. KGB agent Simone Erna Solberg i dagens Høyre- ble i ung alder kultivert i Kgb.

  37. KGB agent
  38. KGB agent
  39. KGB agent
  40. KGB agent
  41. KGB agent

  Nå begynner snøret å stramme seg til.

  Hvor er PST i denne sammenhengen??


  Her kan dere se en video av FSB-aktiviteten i Norge.

  En Usynlig og stille invasjon


  Russiske notater over KGB osv (på engelsk)

  Norulv Ø skriver her om Kgb Agent Lanse- som jobbet i en avis.
  Ble avslørt av PST.


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no
  Når skal normenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?