BmOnline politiske forum Norge

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Les mer om :

   

 • EU er opprinnelig konkurs.

  Den opprinnelige oljeformuen er på hele 6.500, sekstusen femhundre milliarder norske kroner. Dette uttalte stortingsrepresentant Per Sandberg på direktesendt frokost-TV den 24.02.2004. EU klarer ikke å betjene den enorme gjelden de har opparbeidet seg takket være et enormt maktbejær som er uten sidestykke i verdenshistorien. EU må ut med over 120 milliarder Euro i året, d.v.s. 960 milliarder norske kroner i året bare i renter på sine enorme lån. Dette klarer ikke EU å betjene. Derfor venter de med lengsel på at de korrupte politikerne i Norge skal manipulere og "presse" det Norske folk til å gi ifra seg sitt Fedreland stikk i strid med Norges Grunnlov, som er blitt "forbudt" å debattere av en nesten samlet presse, radio og tv her i Landet. Norges Grunnlovs § 100 om fri ytringsfrihet. Disse opplysningene om EUs økonomi har stått i tidsskriftet Der Spiegel.

  Nedlegging av norske bedrifter

  Hvor lang tid skal det gå før det Norske folk "våkner opp" og ser at norske bedrifter legges ned i fleng over hele landet? I norges Grunnlov § 75 står det at stortinget skal bevilge de fornødne midler for at staten skal kunne utføre sine plikter. Her har vi f.eks sett at AS Sydvaranger ble lagt ned og var eiet av Staten. Over 2000 mistet sine jobber i Sør-Varanger.

  Videre står det i Grunnlovens § 110 at staten skal besørge å bidra til at norske bedrifter skal få muligheter til å etablere seg

  § 110 lyder slik: Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.

  Eøs- avtalen- et bestillingsverk fra Gro.

  EØS-avtalen er roten til "alt vont" i denne sammenheng og den er inngått på feil grunnlag i forhold til Norges Grunnlov som sier det er Norges Storting som skal lage lover for dette landet, og ikke "EU", § 49 i Grunnloven. Norge har fått over 5000 EU- lover og regler "tredd nedover hodet" som vi må følge til punkt og prikke, takket være tidligere Statsminister Gro Harlem Bruntlands "ydmyke reaksjon" etter nederlaget i 1994, hvor hun tapte Eu-avstemningen så det suste.

  Våre politikere viser ingen respekt

  De politikerne på Stortinget som ikke respekterer Norges Grunnlov § 1 og § 112 og arbeider for nedleggelse av Nasjonalstaten utfører en straffbar handling i følge Straffelovens § 83, som ble laget direkte for å beskytte nasjonalstaten mot nedleggelse.

  Straffelovens § 83 lyder som følger:

  "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Øyvind Aarsnes

  Tromsø

  Her er en landsoversikt i konkursboet til EU.

  Les avsløringer om "bilderbergerne" på Stortinget, Stortingets "kreftsvulst".-

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  BmOnline

  Siden ble sist oppdatert 18. Mars 2004 01:03:35 http://www.landsforræderi.no