Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  Synnøve Taftø

  Kreftsvulsten

  Eu konkurs

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne

 • Konspiratørene bruker "alt tilgjengelig verktøy" for å nå sitt mål.

  Nyheter kan være gode. Nyheter kan være dårige. En god nyhet er at denne fortellingen er blitt skrevet og trykket.

  Den dårlige nyheten er at den er basert på dokumenterbare fakta. Fortellingen handler om makt. Fragmenteringen av dagens samfunn på den ene siden og den såkalte globaliseringen på den annen, skyldes ikke noen naturgitt utvikling. Begge deler er resultater av en planstyrt utvikling av menn som ønsker verdensherredømme.

  En påstand som at verden står overfor en kompleks og omfattende internasjonal konspirasjon, vil raskt dømme seg selv til latter. Eller bli stemplet som utslag av paranoia. Man pådrar seg frivillig den karakteristikk som C.J. Hambro en gang fra fra Stortingets talerstol nedfelte over en stakkars medrepresentant. "En hver har adgang til å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans sinn!" Så hvorfor sette sin troverdighet på spill?

  La oss stille det mer relevante spørsmål overfor enhver forhastet konklusjon av denne art. Hvor utroverdig behøver en formodning om en konspirasjon bli oppfattet i en nasjon som kun trenger å gå 60-70 år tilbake i sin egen historie for å finne eksempel? Viser ikke historien, fra mordet på Cæsar, til Riksdagsbrannen i Berlin eller skuddene fra Aurora, at konspirasjon like mye er et mønster som et unntak?

  Ingen med konspirative tanker ønsker å gjøre den brede offentlighet fortrolig med sine planer?

  I den grad lekkasjer bevisst foregår, vil det skje gjennom forskjønnede omskrivninger, lavmælt kamuflert propaganda og tåkeleggingsmanøver. Utgjør konspiratørene en maktfull elite, vil de ha all verdens verktøy til rådighet. Men deres fellestrekk er en psykopats. Et individ som står i veien drepes effektivt, man finner ingen skyldige og en tilsynelatende objektiv rettssak følger i kjølvannet. Dette er et velregissert avtalt spill om makt penger og verdensherredømme.

  Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

  George Orwell

  We are not dealing with coincidence or stupidity, but with planning and brilliance Gary Allan,

  "None Dare call it Conspiracy"

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

  Siden ble sist oppdatert 19. Mars 2004 21:03:35 PM http://www.landsforræderi.no