BmOnline Norge kristendom

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Kristen hjelpearbeider drept i Afganistan

  Overnaturlig, Gud

  Den 1. rette Menighet

  Hvem var WB?

  Pinsevenner mot WB?

  JVs falske lære

  Statskirkens falske lære

 • Diskusjons- forum for kristendom

  Pinsevenner og DHÅ

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Hva er å tro?

  Hva er en vantro?

  Hva er klippen?

  Tror du på GUD?

  Synder du?

  Misjonsbefalningens
  fallgrube


  Hva er fullkommen?

  Dogmene fra Nikea

  Guds frukter

  Aftenen, "kvelden"

  Edens Have

  Dåpen i Jesu navn

  Kom ut av ismene

  Tradisjonene og
  løgnene


  Hva er DHÅ?

  Sjekk IP-en din

  Fotosafari


  Gud i kjøtt hva ville
  Han gøre?

  Forbønn i kristus

  W M Branham

  Hva er- å være en utvalgt?

  Den falske dåpen
  Last ned pdf.dok
  Tatt bort Jesu blod

  Lytte og handle

  Er Gud 3 personer?

  Kirke-aldrene

  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge


  Signer gjesteboken

   

 • Hva er Kristendom?


  Er det muslimer?
  Er det å være meget religiøs? Nei!
  Merk deg at Kain som drepte sin bror Abel, var religiøs.

  Sitter du i ei kirke og tror at bare da har du det?
  Fordi mange andre gjør det samme, nei da har du det ikke rett i ditt hjerte. La oss bare først feie villfarelsene til sides. Det e r IKKE de som sitter i sektene og slår seg på brøstet som kan lære oss det rette.

  NEI, fordi de hviler på menneskeord som sektene elsker.

  Jesus Kristus sier, de kjenner Meg ikke.

  Og Herren vår Gud og Far sier at der bare er ètt Evangelium.
  Og hvorfor er sektene døde? Fordi de ikke tror på Gud, men på sektene. Ser dere, ser dere, våkn opp og ta anstøt av dogmene og kom inn i Kristus Jesus Amen!

  Fordi det er bare der og kun der- Livet i Kristus er.

  Se her hva Heb 4,2 sier
  :

  2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

  Her er det, de var ikke personlig engasjert i å lytte til Evangeliet, Amen, Amen!! Det betyr at man ikke kan sitte "passiv" ved bare å være til stede i en forsamling- hvor selveste Evangeliet blir forkynt, må DU være TIL STEDE!!
  Du MÅ grunne i DITT TEMPEL - som er i ditt hjerte! Gud tar nemlig bolig i dem som Tror på HANS Ord. Ikke sekts ord, nei- eller dogmer fra roma, nei. De Troende er Guds Tempel ved Ånden i dag, Amen!

  Les dette nøye og forstå!

  Noen hevder at Muslimer og Kristne har samme Far.

  Vi er alle skapt av Gud, men det er ikke det samme som omtales når man tilber, så tilber muslimene alla. Derfor er det ikke Gud, men en oppdiktet figur av Vatikanet som har skrevet koranen.

  Merk dere at flere kirkesamfunn setter likhetstegn her. De mener at muslimene og de kristne ber til samme Gud.

  Nå må man ikke blande sammen hva skapelsen er og hva man tror på er. Vi er alle skapt av Gud, men det er TROEN, hvem vi som mennesker i Tro tilber som vi da snakker om.

  Så galt har det faret av sted med dem, kvinneprester i den norske kirken, som står for fall. Det fins ikke slikt i Bibelen. Ta ikke del i urent, og Jeg skal ta imot eder, sier Herren. Hva er urent? Jo, det er vantro som også er nevnt i skriften som surdeig. Litt surdeig ødelegger hele deigen, dvs litt vantro ødelegger hele din Tro- og da synder du. Fordi å være vantro betyr akkurat det samme som å være en synder. Jesus sa til Sine Disipler, "Deres vantro gjør Meg vred".

  Og urent er til eksempel kvinnelige prester og biskoper,- bare vantro- og det svor Herren på at ikke skulle få komme inn i Hans Rike..
  Biskoper og høyt betalte individer som ønsker å være populære, ja de selger sin førstefødselsrett- ved å føre politikk inn i kirken i stedet for Guds Ord. Dette er hva satan har gjort, der har du det.

  Tenk hvor alvorlig galt det er blitt- det dypeste mørket. Bibelen sier at kvinner skal være i stillhet og oppføre seg som damer i en kirke. Ser du en kvinnelig prest, gå ikke inn i den kirken!

  Det finnes bare èn Gud. ALT annet er avgudsdyrkelse.
  Og Gud forandrer seg ALDRI, Heb 13.8.

  En tro, en Gud og en Sønn og en dåp og ètt evangelium.

  Dogmer og menneskeord er riv ruskende galt.
  Om noen påstår å følge Guds Ord, så søk om du finner det i Bibelen, fordi da vil du snart se om dette stemmer. TIl eksempel kan vi ta kvinnelige prester. Det står skrevet at kvinnen skal holde seg i stillhet i menigheten,
  1. Korinterbrev 14, 34-35.

  Så sier mange vantro søstre- ja dette er kvinnediskriminering, ser dere?
  Og de skjønner ikke at da EVA bidro til fallet i Edens Have, så bestemte Gud at ADAM, mannen skulle fronte Ordet mot Satan, ikke kvinnen.

  Det var og er Guds Valg, ikke dagens rødstrømper og drømmere som ikke skjønner hva Bibelen som e r Guds Ord- handler om. Ser dere?

  Hvis noen organiserte sekter således tolker dette selv, så har de hegnet om den surdeigen Herren advarer oss imot. Og vi kommer på kant med Guds vilje momentant, fordi Han er den samme, jfr over Heb 13,8. forandrer ALDRI på sitt Ord.

  Men det gjør organisasjonene, de kan ikke annet. Derfor er det at Herren advarer oss imot denne surdeigen som vantroen i sektene er.

  Kom ut av Henne, sier Herren- som er sektene og de døde kirkesystemene. Bli en Ekte Troende Kristen, sier Herren- så gå ut, meld deg ut av sektene og spre Lyset.
  Ser dere? Amen!
  Man kan altså vandre i Guds tillatte vilje, men man skal vandre i Guds Fulle vilje, Amen! Den tillatte vilje fører ikke fram.

  Det er kun de som har Jesus Kristus i sitt hjerte og som har Ham som sin Personlige Frelser, som kan kalle, titulere seg som kristen.
  Ingen andre. Men se på sektene. Det er stummende mørkt.
  Ved deres tradisjoner gjør dere Guds Ord virkningsløst, står det skrevet, Mark 7,13.

  De som tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og at Faderen ofret Sin Sønn for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha Evig liv, Amen!

  En sjel er meget verdt i Herren
  Hvor meget tror du en sjel er verdt? Jo, din sjel er verdt 10 univers, står det skrevet.

  Hva er en Tradisjon- en økumenisk kirke?
  Les organisasjonene.

  Nederst på siden kan du lese om det å være meget religiøs.

  Omvendelse, hva er det?

  Norrønafolket RETTEN TIL Å LEVE

  I en tid der frafallet er enormt, hvor våre prester og Biskoper ikke taler Guds Ord- kan det være på høy tid å fortelle sannheten?

  Spør du vatikanet eller noen av prestene i statskirken, eller en av de andre organisasjonene, joda de sier at de taler Guds Ord. Men de gjør det ikke, de har en falsk stripe av et lysskjær- en luftspeiling. De har vendt ryggen til Herren og Hans Ord. Lyset er ikke lenger med dem, de vandrer i mørket. Hva sa Jesus til dem? Jo, Herren sa, "Dere har Satan til far". Tenk, de hadde lest og studert skriftene i mange år, og Jesus fortalte dem sannheten, HAN visste at de hadde Satan til far. Det betyr at de IKKE trodde i sitt hjerte. De hadde en falsk lysstripe av tro, gjør som de tror, men fornekter Guds Kraft, Amen!

  Han var verdens Lys og verden kjente Ham ikke. (Joh. 1. 11-13)(Joel 1:8)


  Hvordan kan Han være en Guds Sønn når Han var født i Betlehem? Om de bare hadde visst at Ordet hadde sagt at Han skulle komme på det viset! (W.B)  Den første rette MENIGHETEN
  Jesus gav nøklene til Himmelriket til Peter, fordi Peter hadde den Hellige Ånds åpenbaring. Jesus sa, "På denne klippen vil jeg bygge Min Menighet og helvetes porter skal ikke få makt over den". Hva er Johannesdåp? Dåpen som ble gjort før Jesu tid, og inntil Jesus ble ofret. Deretter kom den nye pakt, det nye testamentet. Når folk går bort har vi hørt at de har skrevet et testamente. Jesus testamente er det nye testamentet i Bibelen til alt folket på jorden.

  Hva er, å være en utvalgt?
  Finnes det et Helvete?
  Alle dem som tror, som mottar Ordet- som TROR- er UTVALGT.
  Herren visste om hvem som trodde på Ham, før jordens grunnvoll ble lagt.
  Fordi først skapte Han mennesket i sitt bilde, står det skrevet.

  Hvis du en gang er frelst, så kan du ikke falle i fortapelsen. Finnes Helvete? Pines man i evig tid? NEI, men i lang tid.(ioner) Evig er bare om LIV. Det å leve i Evighet. Derfor, man kan ikke pines i evighet. Åndens frukter, det er når du har mottatt den Hellige Ånd, da kommer den inn og tar bort hissighet, hevntanker, dårlig humør og alt det som hører de kjødelige til. Du får altså HANS egenskaper, Gud i oss, du er blitt født på ny, Amen.


  William M. Branham.
  Hvem var Branham? Hvem var Paulus? Hvem var døperen Johannes? Tegn og under følger de troende. I Malaki 4, 5-6 ser du at Herren taler om at den samme ånden (Profeten Elia) som ble benyttet i døperen Johannes, skal komme i virksomhet i Endetiden. Det var W. Branham, tegn og under følger de troende, står det skrevet.


  Hebreerne 3
  Tegn og under følger de troende.
  Gud viste vei, Israels folk. En opplevelse ved omvendelse. Du merker at noe skjer. Det er HAN som gjør utvelgelsen. Vantro-. DU kan ikke falle fra etter at Herren har valgt deg. Det er nemlig HAN som får deg til å gjøre det du gjør. Tro bare ikke at det er noe som du gjør, alt er Hans ære. Uten Hans under på korset, var vi fortapt. Omså du ikke gjorde en flue fortred og betalte 1 million til fattige hver dag. Det hjelper ingen ting. Du er og blir fortapt. Bare under Hans blod er du trygg. Omvendelse i troen på at Jesus er Guds Sønn åpner døren for deg, det er nøkkelen din til Guds Rike. Han holder hva han lovet!
  Fordi alle de andre sviktet, Adam og Eva osv. Så lagde Gud en ny pakt med seg selv, og det holder.


  Hvor mange barn fikk Adam og Eva? Noas ark. Den andre pakts løfte. Fargete lærere er best, de gir eleven mer oppmerksomhet. Sjelene som ble holdt i fengsel før jorden ble grunnfestet. Lucifer og Mikael.
  Hva er Tronens ambassadør? Det er når du er fylt av den Hellige Ånd og drar ut i verden for å vitne.
  Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. Denne kraft får Menigheten om troen er slik at den behager Herren, at man har fått den Hellige Ånd. (Åndsdøpt ved tro) Siden kan man la seg døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse og derved få ta del i den Hellige Ånds gaver, 9 stk. Da er du rustet for Herrens tjeneste.

  Hvordan oppnår du å bli en Tronens ambassadør?
  Mange hevder at Jesus var jøde. Men det er helt feil, fordi hvis det hadde vært tilfelle, så kunne HAN umulig ha frelst oss. Han kom fra Sin Fars blod, den allmektige. Merk dere at avkommet har farens blod. Merk dere at Livskimen kommer fra hannen, og at kvinnen er en "rugemaskin." Hvis en hane ikke har vært sammen med høna, så dør egget- det blir ikke klekket ut. Så hvordan kan du så se på to mennesker om de har den Hellige Ånd? Se igjen på to hønse egg. Du kan ikke se hvem av eggene som er befruktet, dvs har Livet i seg. Akkurat det samme med hvem som har den Hellige Ånd. Men de troende vet hvem som har den Hellige Ånd, ser dere.

  Når du har gått over fra døden til livet! Hva bryr du deg om hva verden tror om deg? Hva bryr du deg om hva naboen tenker? Vår samvittighet er renset og vi er stått opp til et nytt liv ved Guds Ånd, for å tjene den sanne og levende Gud. Der har du det.


  Snublestenen, dåpen, Adam og Eva og frukten
  Her finner du flere nedlastinger i pdf format.


  Peter fikk "nøkkelen" til himmelen av Jesus.

  Å Lytte og å handle, hvordan kan vi tro?
  Helbredelser i Jesu navn.

  Hvordan bli kvitt vantroen? Hva er synd?

  Hva er forhenget? Den som er født av Gud synder ikke.

  Hva er den Hellige Ånd? Du er en pilgrim, en fremmed. Du vandrer bort fra de verdslige ting. Gud i deg, det er hva den Hellige Ånd er.
  For da Gud gjorde Seg Selv kjent i Jesus Kristus, hatet de Ham. Hvem hatet Ham verst? Kirken. Kirken hatet Ham verst. De hatet Ham verre enn drankeren. De hatet Ham verre enn alt folket. Det var kirken som hatet Ham. Derfor, når dere ser Kosmos, verdensordningen… ”Verden kjenner Ham ikke” betyr ”kirken (såkalt) kjenner Ham ikke.” Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham. Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, dem som tror på Hans Navn. Det er de utvalgte- alle som tror.


  En blind mann får synet tilbake

  SYKDOM og helbredelser i Herrens navn

  Hva er Sabbaten? Det er ikke å holde bestemte dager, fredag, lørdag eller søndag. Herren favoriserer ikke organisasjonene, bare individene.

  Omvendelse og bønn Sitater fra W.B.

  Hva betyr den mørke kirkealder?

  Hva er dyrets merke?
  Har dere tenkt over det hva det betyr i skriften?
  Jeg kan fortelle dere at VANTRO er dette merket. Og ALLE sektene og Tradisjonene i Verden vil ende opp i dette- Dyrets Merke, nøyaktig- fordi sektene og Tradisjonene opphøier seg selv. Og årsaken er at de kun tror på menneskeord- og hviler på en dogme- som er laget av mennesker. Så ille er det fatt i tradisjonene. Hadde de lest sin Bibel, så ville de sett at det står skrevet: "Kom ut av Henne Mitt folk", ser dere? Henne er nemlig den døde sekten og tradisjonen som de vandrer ut og inn ut av uten å ha et personlig forhold til Gud, Amen!

  Bortrykkelsen

  Pinsevennene organiserte seg

  Tor Oljemark og en sannhet.

  Ateisten, filosfen som snudde om, Gud finnes!


  Kirkemøtet i Nikea

  Den Katolske Kirke og Vatikanet- en stor villfarelse

  Synet i Stavanger påsken 1916
  Elevene skrev det ned.

  If I saw you in heaven

  Sluttangrepet på Grunnloven

  Katolsk Bondevikregjering Pavens rågiver i krf.

  Advarsel mot den katolske kirke -organisasjonene.

  Ligg unna tradisjonsdekke, de store "ismene"

  Antenne TI på NRK Per Øyvind Heraldstveit

  Det norske kirkerom Katolsk som noen...

  Den norske kirken "råtner på rot?"  BmOnline Har du noe å snakke om? Tlf 41239887.

  Her var jeg med i et tv-program på Visjon Norge.
  Høsten 2004 var jeg med i et program på VN. Her ble Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe diskutert. I hht norsk grunnlovgivning er dette i strid med gjeldende rettsprinsipper, da ingen andre enn norske folkevalgte parti har lov til å innta stortinget. Men for å skjønne hva dette er, må vi se litt mer bak i historien. Her ser du hvordan makteliten sakte med sikkert gjennomsyrer lederstillinger og politiske verv, for så å endre lovene bak vår rygg, i den hensikt å fravriste oss våre Grunnlov gitte rettigheter. Alt av ressurser fra naturen -til vårt arvesølv gjennom generasjoner, vår egen vannkraft for oppvarming i våre hjem til kostpris, er nå en saga blott. Alt dette er av våre politikere blitt gitt bort uten videre til de frie markedskreftene, slik at de skal tjene seg søkkrike på ressursene til de kommende generasjonene i Norge. Våre regjerende politikere har således gjort et bråtsverk mot loven og mot det norske folk og de kommende generasjoner, fordi nå må de betale en høy overpris for en vare som de på forhånd var lovet til "kostpris." Nå kan vi se at nettleien for skarve 550 kr i strøm ligger på 1.200 kroner. Så disse griske kraftselskap vet å ta seg betalt for de gamle kablene de har hengende i "løse luften", men da Steigen ble uten strøm pga uvær og kabelbrudd, nei da nektet Nordsalten kraft å betale de mange som ble rammet av strømbrudd. Det være seg frysedisker, frysebokser eller kjøleskap- hvor maten måtte kastes. En stor urett ble derfor begått av dette kraftselskapet mot sine kunder. Hvor var da nettleien som skulle betales tilbake til kunden, merk dere at denne nå skulle multipliseres med 12 ved slike krediteringer. Altså kr 1200 X 12. Da hadde de fått noe tilbake for denne elendige linjen kraftselskapet ikke har holdt vedlike, så den falt ned i uværet. Dette er bare et eksempel for å vise hvordan systemet syg penger av folk, uten å gi et øre tilbake. Greit at det skal koste, men hvor meget? La oss få tilbake den gamle kraftavtalen som sikret oss billig strøm, jfr Norges Grunnlov.


  Å være religiøs er ikke det samme som å være en kristen. Broren til Abel var meget religiøs, men Kain hadde ikke åpenbaringen. Kain var av den sorten som var meget dyktig og gjorde alt rett- ba og styrte- men Herren hadde ikke behag i ham, fordi Kains hjerte ikke trodde på Herren. Herren vil at alle skal komme til Ham. Men fordi GUD er allvitende og ved forutvitenhet, før jordens grunnvoll ble lagt visste Han om hvem som ville tro og hvem som ikke ville tro på Ham. Hadde han ikke visst det, da var Han ikke Gud den allmektige i evighet, Amen! Mange er det som ikke får tak i Ordet. Du må selv ta tak i det, og når du hører Hans RØST, forherd da ikke ditt hjerte. En dag vil han banke på hos deg...og da kan du være 20, 35, 50 år eller hva det måtte være. Ta da imot Herren.


  Slik kan du f.eks gjøre det. Først ved tro, da får du del i Hans herlighet du blir frelst, og får den Hellige Ånd. Men så er neste skritt å la seg døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, slik at du kan motta den Hellige Ånds gave, jfr AP.GJ. 2.38

  Så vil Herren "herde" deg og sette deg på prøver. Du må vandre bort ifra de verdslige og jordiske ting, luxus og overflod. Da vandrer du i ånden. Vi er da pilgrimer, "på vandring mot målet."
  Ved den Hellige Ånds gaver vil du kunne hjelpe mennesker i sykdom og nød, måtte Herren velsigne deg. Videre ved å ha mottatt den Hellige Ånd, da er du i sabbaten, Amen! Da hviler du og vandrer som pilgrim, du venter.


  Signer gjesteboken

  En enslig mor ble nektet støtte til ferieopphold, da kommunen fikk nyss i at det var i kristelig regi.

  Ja, at djevelen herjer i dette landet- skal være visst.


  Her kan dere lese om new age, djevelen arbeider overtid også i FN`s regi.

  Hvordan vet du at du har det rett? At du er omvendt? Hvis ditt hjerte vitner om at du har syndet, så har du det ikke rett. Slik er det.
  Husk, Paktens blod blir ikke anerkjent uten Tegnet. Og det er den Hellige Ånd som er Tegnet, tro det! Full Lydighet til HELE Guds Ord gjør at du kommer inn i Kristus. Det eneste dekket som finnes mot synd er Kristus. Kristi Ånd over deg er dekket som tar bort all synd. Ordet er Løftet, og ved Tro blir vi Ordet- ser dere? Gud i oss- er HANS vilje. Og videre sa Jesus, Dere skal gjøre større gjerninger enn dette, fordi Jeg går til Far. Ser dere. Dette betyr at når den Hellige Ånd blir utøst- så vil flere millioner kristne motta den Hellige Ånd- og derigjennom blir det mange gjerninger utført. Ikke større gjerninger, men flere gjerninger var det Jesus sa skulle skje.

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.BmOnline.no/