BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Kystpartiet - Støtt heller folket IMOT OVERKJØRINGEN!
  I anledning Grunnlovsendringsforslag av §93 som skal opp i Stortinget nå 10. januar 2008, fremmet av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet. Disse tre partier anses pr. dags dato å være de største svikere imot FOLKETS GRUNNLOV og den Norske Stats frie og uavhengige selvstendighet. (Tidvis er også SV ofte inne med sine antikristelige Grunnlovsendringsforslag.) Av den grunn er tiden overmoden ved herved å gå ut å minne Kystpartiet om sitt program som de gikk til valg på.

  Av Håkon Johansen, Kristian Berg, Steinar Olsen og Svein Wulf
  9.1.2008  kl 6:00

  Møtet på Leknes
  Vi viser til folkemøtet på Leknes i mai 2005 i
  regi av Folkeaksjonen IMOT EU-medlemskap. Selvfølgelig ble jo nevnte Folkemøte forsøkt boikottet (hvem sto bak?) gjennom nekting av matservering fra et lokalt idrettslag som ikke ville stille opp etter inngåtte forhåndsavtaler, og slikt må en selvfølgelig alltid være forberedt på når sannheten skal presenteres.

  FME frontet tre parti

  I forkant av folkemøtet (8 mnd) har FME ;FOLKEAKSJONEN MOT
  Eu-medlemskap FRONTET tre politiske parti: Kystpartiet, Demokratene og lille Kristent Samlings-parti som de ENESTE POLITISKE alternativer for å DEMME OPP OG HINDRE høyre og venstresidens stadige taktikk i å svekke vår konstitusjon gjennom endringer som fratar nordmenn rettighetene i eget land.
  Disse partienes energiske og målbevisste atakk IMOT Norges Grunnlov må stanses.

  De har allerede hevdet Grunnloven å være utgått på dato. Men sannheten er at det er representantene i disse parti som er gått ut på dato, ikke vår dyrebare grunnlov. Derfor vil FME forhindre at Høyre, Frp og Arbeiderpartiet får tilrettelegge et smutthull gjennom en fra før "skadeskutt" Grunnlov. Dette må aldri få skje.  For i det neste gir de bort vårt land til fremmede makters tyngende skatte og avgiftssystemer, med fri flyt av muslimer. Fordi EU-eliten har bestemt (1995) at Nord-Afrikanske land skal være med i Eu.

  Grunnlovsforakterne
  Disse grunnlovsforakterne har det i sin inspirerte agenda at det
  norske folks Grunnlov om nødvendig må knuses, slik at deres mål kan nåes. 

   
  Grunnlovsfedrene

  Våre meget framsynte GRUNNLOVSFEDRE, som har laget
  verdens beste og mest vanntette GRUNNLOV, var klar over at det etter
  dem ville dukke opp tvil-somme MAMMON-elskere som ville forsøke
  å berike sitt ego, derfor laget Grunnlovsfedrene STRAFFELOVEN som igjen skal beskytte folkets grunnlov mot slike overgrep.

  Nå er de i full gang med å ødelegge Straffeloven også, med sine meget godt betalte statsstillinger, innenfra. Svikere!!

  Her er det at grupper av stemmeberettigede i vårt elskede Norge står
  fram med ett kall fra aller øverste allmakt for å demme opp IMOT disse
  satans-inspirerte avmakter som vil rive i stykker vårt vern, våre verdier og vår FRIHET!

  Kystpartiets risiko
  For Kystpartiets vedkommende har vi påpekt at partiets ene representant
  i Fylkestinget er kjøpt opp av Arbeiderpartiets gruppe for å utføre såkallt fulltids politikerengasjement. Dette er blitt meget sterkt kritisert av opposisjonen, med all god grunn mener vi.
  Dette er noe Kystpartiet må risikere å tape velgeroppslutning på.
  En pressemelding FØR 10. jan vil være BESTE MEDISIN!

  Men det mest presserende og grelle eksempelet finner vi i Vestvågøy
  Kommune, der Kystpartiets ene mandat har gått inn i de “borgeliges” rekker. Nå skal vi jo tilføye at Kommunepolitikk i mange tilfelle har en stor avstand til rikspolitikken, men likefullt så har det kommet en sterk bølge av forslag om privatisering.
  Under ordlyden om “knapp“ kommuneøkonomi har det allikevel blitt satt
  av kr 150.000 til utredning om lønnsomhetsprosenten ved konkurranseutsetting/privatisering av eldreomsorg. Da var det at Vestvågøy-mannen og dugnadsveteran Harald Olsen 12 des. 07, ringte inn på "åpen linje" og "minnet om at offentlig omsorg er en del av sikkerhetsnettet i Samfunnet. Noen samfunnsoppgaver må det offentlige fortsatt ha ansvaret for, sier H. Olsen”. Og vi bifaller det, han har helt rett. Eldreomsorgen er en Grunnlovsfestet RETT. Dermed er Kystpartiet nødt å komme UT på banen. Kom dere i Sentrum og stå der, og vik ikke til venstre
  heller, da vinner dere tilbake velgernes gunst, som dere har gått til valg på. Det er bare vel 1 1⁄2 år til Stortingsvalget.
  Ellers blir vi nødt til å utelukke Kystpartiet som et sentrumsalternativ, og peke ut et annet alternativ.

  Lykke til!


  Kystpartiet svarer


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no