Kriminelle innvandrere må sendes ut i dag!!

POLITIKERNE sitter med ansvaret!

 

BmOnline

Nordmenn foren dere!

Sympatisører, registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for en redelig innvandringspolitikk. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Legg merke til at Ung og Rød i Drammen, AUF og de andre benytter nazi stempler på våre tapre landsmenn som kjempet mot nettopp nazistene. Dette viser oss hvor mye bortreiste venstresiden er hvor de mot bedre vitende ikke har forstått historien. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. At Rød Ungdom gjør som de gjør taler jo for seg. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet.

[IMAGE]

LESERINNLEGG 16 : Din kommentar på trykk, send E-post. bmonline at bmonline.no

INNVANDRER-REGNSKAPET og kriminalitet.

Våre venstre ekstreme innvandringstilhengere vil ikke høre snakk om det såkalte innvandrer -regnskapet, og mener at det er etisk uverdig å sette en prislapp på kostnader som de påfører vår pengepung. Med fare for at sannheten kommer det norske folk for ørene. Slapp av det har de fått fatt i nå....våre nordmenn vet dette i dag. Vi snakker da om de kriminelle innvandrerne og de som er her helt uten vår viten, som driver narko og andre lysskye ulovligheter. Som er smuglet inn til vårt fedreland.

Imidlertid har Oslo Politikammer allerede satt en merkelapp (heldigvis) på innvandrerne i form av en offisiell statistikk for året 1995, -og som viser den prosentvise fordeling av lovbrytelser pr 100.000 mellom innfødte ekte nordmenn og innvandrere (såkalte statsborgere) -da med og uten norsk statsborgerskap.

Denne statistikken er selvfølgelig ikke blitt trykket og gjengitt i massemedia. (gjett hvorfor) Men her er noen «smakebiter».

I lovbrudd som tagging, biltyveri og ran er nordmenn prosentvis litt flinkere....Men når det gjelder mer voldelige og alvorlige lovbrudd er innvandrerne (de fremmede) høyt på den negative skalaen. F.eks. Narkotika (strafferamme 21 år) , er prosenten 2,4 for nordmenn og 40,2 for utlendingene, altså er de fremmede hele 16 ganger oftere representert i drap, vold, voldtekt og narko. De alvorligste forbrytelsene.

Andre forbrytelser som legemsbeskadigelse, -både med og uten kniv (barn 8-12 år) er utlendingene 4 ganger mer representert, -og i voldtekt er de 2,5 ganger mer ute med overgrep.

I de siste 30 år har kriminaliteten blitt 6 doblet i Norge. Dette til tross for ingen stigning i folketallet. Den kriminelle utvikling viser altså ofte sin sammenheng med skjult import av skruppelløse elementer fra fjerne land.

Derfor er det på høy tid å «korsfeste» de politikerne som i dag sitter med ene-ansvaret for denne avhending av vårt fedreland. Send de også ned slik at de virkelig kan vise at de bryr seg. Skulle bare mangle....Så får de se om de klarer å leve på sosialen i IRAN. Dette er de faktiske forhold.

Hvorfor skal vi godta at nordmenn blir skutt ned og drept av kriminelle utlendinger pga av en sinnsyk politkk?

De skulle sendes hjem til dit de kom i fra -dagen etter sin ugjerning. Men det er våre illojale politikeres skyld, ikke glem det når du går til valget!!!

 

UTLENDINGER ER MER INNBLANDET I KRIMINELLE SAMMENHENGER.

 

Statistikk over kriminaliteten fra Oslo Politikammer viser en klar overrepresentasjon for utenlandske borgere, da særlig i utøvelse av grovere krim. Er bildet det samme i andre europeiske land som også har tatt imot mange fremmede?

Opplysningene nedenfor taler for seg selv.

SVERIGE: Stockholm ordenspoliti opplyser at omlag 75% av voldtektene i Stockholm begås av utlenlandske borgere. Av 16 mordere var 7 stykker av utenlandsk opprinnelse.

Kilde: (Svenska dagbladet 9.11.89.)

DANMARK: I København i 1993 var kriminaliteten for de forskjellige lovbrudd fra 1,8 til 8,5 ganger hyppigere hos utenlandske borgere enn for den danske. 43% av alle fengslede i København var utlendinger. (Rapport over utlendingers kriminalitet i1993.)

FRANKRIKE: I de franske fengsler er 30% av de innsatte av utenlandsk herkomst og 17% av alle som er innblandet i kriminelle handlinger er utlendinger.

Kilde: (France Soir 03.06.93)

ENGLAND: Statistikk fra Oslo Politikammer sier ikke hvor de utenlandske kriminelle kommer ifra.

I London hvor en slik grundig analyse er blitt utført, viser at bestemte grupper av innvandrere i London er tildels langt mer involvert i kriminelle handlinger enn engelskmenn.

Kilde: (J.R. Statist. Soc. A 1987)

Arrestasjoner per 100.000

...........................................HVITE ....................SVARTE................... ASIATER

Overfall ............................... 73.............................. 466.......................... 124

Ran.. .....................................18 ..............................160............................. 4

Alm. Krim. forhold. ..........1149............................ 3275 .......................1112

TOTALT........................ 1284.............................. 3961...................... 1251 =======================================================

Kilde: Steves og Willis 1979

 

TYSKLAND: Med 7,3 millioner (8mill) utlendinger av en befolkning på 81 mill. blir tysk statistikk over kriminaliteten særlig interessant. Den viser bl.a. at utenlandske borgere i 1993 hadde en kriminalitet som var 3,8 ganger høyere enn for tyskere.

Kilde: (Stern nr 30 1994)

 

MISBRUK AV ASYLINSTITUTT.

Tysk kriminalstatistikk (1991) over utlendinger ankommet fra asylsøkerland i 1990 viser at 27% av somalierne, 30% av nigerianerne, 60,4 % av albanerne og 76,8% av gambierne var SIKTET. (kriminelle)

Konklusjon: Kriminelle misbruker asylinstituttet for å få adgang til de «rike» land. I Vest -Tyskland (1988) var kriminaliteten blant innvandrerundom (14-21 år) 2,2 ganger større enn blant tysk ungdom.

Konklusjon: Integreringsprosessen mislykkes også for 2. og 3. gen. innvandrere.

Troen på at bare en kan få opphold i et «rikt» land, vil alle problemer være løst er ikke realistisk.

Konklusjon: Statistikk over lang tid og fra mange land viser klart at den liberale innvandringspolitikk i-land har ført i etterkrigstiden har ført til store problemer for de fastbeboende borgerne.

Selv om faktiske forhold viser en økende tendens til kriminalitet og vold, har moteriktige forskere avstått fra å si hvordan virkeligheten egentlig er. Måtte de straffes for sine ugjerninger på lengde med de som bestillte dette....våre udugelige korrupte politikere, som har løyet og skjult sannheten for det norske folk. Kun i sentrumsregjeringen kom sannheten for en dag.
Der kom politiets tall på bordet.
Det viste seg at det vi lenge har hevdet var sant. Bondevik har fortalt at han vil ta dette på alvor. Så langt har lite skjedd.

Dette er hva media ikke opplyser så mye om, men enkelte fora tar dette opp, politiets rapporter mv- som alle ser, IKKE meninger som jeg har laget!

Tilbake til BmOnline

Debattforum