Samene, et folk våre politikere gav blaffen i?
BmOnline norske politiske forum

 

 

BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

[IMAGE]

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet. Les boken til Jo Benkow, Det ellevte Bud, her sier Benkow at det er en løsning på volden og krimmen blandt innvandrerne, stopp innvandringen til Norge. Og videre.. rasisme er når noen raser er overhøyet andre.

Side 6:

Send din e-post her: bmonline at bmonline.no

Ditt innlegg -anonymt om du vil.


FMI folkebevegelsen mot innvandring -ble startet 4/10-87.

Undertegnede har fra den gang og til i dag vært organisasjonens pressetalsmann og nestformann.
Med dette som bakgrunn har jeg en lang rekke ganger deltatt i TV debatter og radiointervjuer. Hatt møter på skoler, torg og i foreninger -de fleste byer i syd-Norge.

Ble invitert til den Danske Forening og holdt taler i København og andre danske byer. Ved flere møter i Norge har jeg sammen med mine «kolleger» blitt utsatt for fysiske overfall av Blitzpøbelen.

Kort før valget i 1993 ble jeg så i Bergensavisen og Arbeiderbladet hengt ut med foto og 6 spaltede overskrifter som Norges hemmelige nazifører.

3 dager senere trakk avisene påstandene og beklaget sin løgn, ble dømt av pressens faglige utvalg og godtok å betale meg 87.000 kr. i oppreisning. Våren 1994 kom så Trond Giske (AUF, best kjent for medlemsjukset) med en svær kort-kampanje til sine 16.000(?) medlemmer hvor «FMI-medlemmer» henges ut med hakekors og besudlet som hælvetes nazisvin. m.m.
Giske unnlot å møte i Forliksrådet der forøvrig Albert Nordengen var medlem.

Som personlig fornærmet bragte jeg så saken opp for byretten. AUF møtte med Anniken Huitfeldt, og fikk utrolig nok medhold inklusive saksomkostninger ca kr 80.000,-
Tilsammen for to advokater må jeg betale tilsammen kr 140.000,- Hovedparten til min advokat er dekket bl.a. med lån + bidrag hittil på kr 30.000 fra gode samarbeidsvenner.

Men jeg har behov for støtte. Saken er nå anket inn for Lagmannsretten, og jeg håper både for egen del og for vårt fedrelands del at jeg klarer å stå løpet ut.

Jeg bidro i krigen 17-22 år gammel i 1940-45 i motstandsbevegelsen til at vårt fedreland beholdt sin suverenitet og kunne defineres som en fri nasjon.

Videre at jeg i min egen hjemlige Larvik ble bedt om å holde talen og legge ned krans ved de falnes monument ved 50 års markeringen 7. mai 1995 og at jeg representerte milorg den 8. mai for 250 frammøtte veteraner ved lunsjen i Luftforsvarets leir i Stavern.

Videre ble jeg invitert den 17. mai 1997 for å tale og å legge ned krans ved vår minnesten over falne krigsseilere i Minnehallen i Stavern.

Takker for bidrag.

Jan Høeg

tlf 33114495
Hovlandsveien 150c
Konto : Sparebanken NOR 2440.11.92030

Støtte til resttsak mot AUF.


Kommentar: Dette har visstnok flere fra AUF, Blitz og Sos Rasisme drevet med mot lovlydige nordmenn. Lovligheten av dette skal opp på bordet!!! Hvor staten bevilger flere millioner til slike bortreiste foretak som mobber våre lovlydige naboer med hjelp av våre skattekroner. Når staten bevilger millioner til Biltz og SR hvorfor bevilges det ikke millioner til f.eks. FMI, Folkeasksjonen Mot Innvandring, som er en tverrpolitisk greie på den motsatte siden? En liten forskjellsbehandling?

Nå skal det bli satt en stopper for dette!

Videre skal det bli etterforsket på disse metodene Sos Rasisme benytter ved å sende betalingsblanketter (bankgiroer) til 11 og 12 åringer i alle byene.

Det heter seg at døtrene har en opprørsk trang til å rive ned det fedrene var betatt av.

Her har vi et slående eksempel som bør bli dratt fram i lyset. Hvordan er det mulig at Jan Høeg kan bli dømt?? Jeg kommer til å arbeide aktivt for at AUF og hele venstresiden skal få stå til ansvar for det de har utrettet!

I samme åndedraget vil jeg spørre om denne domstolens sammensetning er i strid med gjeldende praksis. Hvorvidt disse er habile i saken?

BmOnline


Fargerikt fellesskap og vold øker mest.

Det er med blandede føleser man leser om det fargerike fellesskapet som for noen 10 års siden ble hyllet og rost av de som så det som sitt levebrød.

Det er nå man med sikkerhet kan si at vi har produsert kriminalitet gjennom dette fargerrike felleskapet.

Nå er det slik at noen vil ynde for å ta alle under en kam, og eller generalisere samt snakke varmt om enkeltsaker, det er jo allment kjent -når man ønsker å "gjemme" et problem eller å ta frem enkeltepisoder som tjener saken, for derved å virke seriøs og troverdig. Men å få frem tingene som de er i realiteten -er ikke alltid enkelt, og da er ikke svarene overens hverken fra "påtalte" eller "tiltalte".

Men her trenges det ikke forsvarstaler eller rosemaling, det er de sanne fakta som ligger på bordet..
At fellesskapet ikke fikk den forventede oppslutning kan ikke alene lastes over på norges befolkning. De har sogar sittet stille og tatt i mot mangt og meget fra våre uvitende, uintelligente politikere- som dessverre har bidratt til å skape flere tusen nasjonsløse borgere i dette landet. Fordi våre nye landsmenn oftes er utstøtt, fordi de ikke finner seg i å bli intergrert, de vil ikke! Derfor er dette et mislykket "eksperiment". Dette faktum er her og ingen vil ta dette seriøst.

Ikke det at alt har vært negativt, nei men hvorfor er det aldri en takknemlig sjel blandt disse? Eller så få? Har vår egen regjering vært med på å lage tilstander som ingen av oss er tjent med? I tilfelle - hva er så hensikten ? Er man så ivrig etter å hjelpe andre at man helt har glemt sine egne?

Når vi ser resultatlista blir vi meget arg, det var jo ikke dette vi ble lovet av disse som snakket varmt om fargerikt felleskap? Eller var det ingen som visste hvor det bar? Eller er dette en storstilt plan i å viske ut den norske befolkningen? At andre skal få overta dette landet uten sverdslag? MYE tyder på det.

Nå er det så galt fatt at man ikke kan bevege seg utendørds i norges hovedstad om kveldene. Det er utarbeidet kart som viser hvor du ikke må ferdes. Det likner jo på en forsering av en minebelagt rosen hage.

Skulle ikke tro at det gikk an å få servert slikt i Norge, 50 år etter at krigen sluttet. Hvem skal påta seg ansvaret for dette? Nå må de de styrende ansvarlige ikke sitte passive uten først å sparke liv i lov og orden en gang for alle. Dette kan da ikke fortsette- denne skjeve utviklingen i norges hovedstad.

Det var her (Jern) Willy Haugli skulle fått dyrke sitt otium, en som er nordfra og som tørr, der andre sveklinger sviktet! Her kan du lese om ham!


Et forsvar til besvær?

Bellona Hauge har gjort som mange nordmenn før ham neppe torde å gjøre, nemlig å stå fram å si at han har en personlig holdning som gjør at han burde slippe å gå i forsvaret.

Hauge vet at han ved å stå fram som (religiøs) eller pasifist kunne slippe dette. Men han er så ærlig at han sier sin egen mening og vil bli respektert for det.
Altfor mange nordmenn har av selviske grunner blitt rene gudsdyrkere på papiret -og til og med startet egne trossamfunn for å slippe det ene året i forsvaret.

Ja, man kan saktens lure på hvorfor man starter egen sekt med to medlemmer -og da er liksom alt ok? Det er da fryktelig så flott alt er når det kommer under et kors ol? Da er det ikke behov for å etterforske, fengsle, bøte og skade vedkommende "stakkar"?
På den ene siden slår forsvaret seg på brystet -og i det neste skit de på draget? Har man Kirkebakken som etternavn -så er liksom alt i skjønneste orden? Hva er det staten har gjort med sin velmenede borgerplikt? Jo, de har gjort det så flott at nesten alle mammadaltene har funnet ut at de helst kunne bli ved mors skjørtekant. Det har de klart å stelle i stand ved at de begynte å åpne for fritak -bare du kunne "bibelteksten" godt så slapp du unna.

Ja, det måtte hete seg at man var pasifist o.l. så kunne du reise hjem til mor.
Slik har det utviklet seg hele veien i vårt samfunn, forsvaret som SV og RV hovedsakelig så på som en erkefiende har blitt gjort om til en liten "tropp". I denne tiden fra 70 og fram til 95 har det bare gått nedover med de store sterke karer som vårt lille land forsvarer.

Da kommer liksom "borgerplikten" i et merkelig lys når regjeringen bidrar med ørken-tilstander i forsvaret som viser ungdommen at dette ikke er noe å satse på.
Regjeringen har altså ingen andre enn seg selv å takke -for at ingen vil dit i dag. Det som har gått den andre veien er det fargerike fellesskapet. Her har man i samme tidsrom rasert den norske barnetroen, og hilst velkommen andre kulturer og trosretninger som på sikt vil utvanne vår kultur og religion. Vantroen er blitt den nye statsreligionen i dette landet. Vi har et frafall som er utrolig, hedningene er flere enn noen gang. Dette er i endetiden blitt djevelens land, ikke nordmenns.

Det som er meget beklagelig er at nettopp vår konge går i spissen for regjeringen i stats-kirken og han er vår høyeste befalingsmann i alle forsvarsgrener hvor jeg ser at han snart er i ensom majestet hvis dette fortsatt skal bli "vårt daglige brød". Men det står skrevet i bibelen at Hans Ord skal bli mindre og mindre forkynt av prester og biskoper, de er blinde og fører folk vill.
Det er en stor tabbe av vår regjering å leke katt og mus med de kreftene som vi har lest om i historietimene på skolen. Man kan ikke la seg voldta av andre kulturer med å vise for hele verden hvor snille vi er i Norge. Dette må stoppes med alle midler. Jeg oppfordrer alle å be for at så skal skje.

Jeg ser ingen fordel i å løpe ærender for mekka i Norge, og finnes det noen -så vil jeg gjerne høre den historien. Så vil jeg minne om at religion og forsvar går hånd i hånd.

Mister vi en av dem -har vi mistet begge.


NRK, herremin -og Heroin!

NRK er ute med sin velmenende ruspolitikk i lørdagsrevyen uke 13 i fjor. Det sies og skrives side opp og side ned om hvor farlig det er å få seg en overdose. Ja, og hva så?
De som leker med dette vet helt sikkert hvem det var som som begynte? De vet sikkert godt hva det er de driver med, og at det er lite lønnsomt? At de må ha 1200,- pr dag -som de stjeler fra folk sier jo noe.
I tillegg opplever vi at ekspertisen er redd for at de skal dø? Av overdose -de mister vel kundene da? Jeg må si at dette programmet i mine øyne falt i et merkelig lys.

Er langerne redde for å miste kundene sine, ja slik det legges fram i TV ser det virkelig ut som om det er dårlig rekrutering til forbrukermiljøene. Er nærmest å forveksle med en speiderleder som roper om hjelp pga rekruteringsproblemer og dermed opphør i aktivitetene.
NRK lar seg bruke for å på en måte belyse, modne den norske ungdom om at dette er tingen, men pass på så du ikke tar overdose. Det er greit at det finnes svineri men hold det for all del unna TV- skjermene på den måten som det blir framstillt -en nesten fisketur aktig spennende sus over hele programmet.
Det er fremfor alt både nedverdigende og helt forkastelig at man ikke tar dette mer på alvor. (Ekspertisen)
Å gå til det skritt å ufarligjøre slikt svineri er det samme som å skyte sine egne rett ned.

Det er en fallitt erklæring av våre styrende som våger å fremme et slikt syn. Videre må for all del de som selger svineriet settes et stikk i -så de får smake sin egen medisin.
Vondt, skal vondt fordrive, het det en gang. 90.000 kr spørsmålet blir da, hvorfor er det så liten interesse i å spore opp langerne, de feite grisan?

Her skulle det være easy come easy go.
Skal man en gang for alle ta fatt og få slutt få pengekarusellen så må man ikke stå med lua i hånda og si at det ikke er mitt problem. Ta ansvar og si ifra når du opplever og ser slikt svineri foregå på lyse dagen. Hadde vi gitt våre eldre en fjerdedel av denne oppmerksomheten som er dette miljøet til del, ja da kunne de eldre bodd på luxushotell i særklasse.

NRK, reis på eldresentrene og film alle de groteske sener som dere bare orker å filme, der er de dopet ned av andre årsaker, nemlig pga vår meget dårlige evne til å ivareta våre eldre på, bare dope dem ned og håpe at de snart går bort. Her slipper dere å maskere med sminke osv. det er bare å gå rett inn. Kanskje er det lite lønnsomt for Nrk? Det er så til de grader nedverdig gjort mot de som har bygd opp denne velstanden som nå alle nyter og flyter på.
Kanskje blir ikke dagens medarbeidere så gamle? Daue av dop?
Det er for meg meget trist å se at våre eldre ikke er mere verdsatt av våre politikere. Hele apparatet rundt de eldres hverdag burde det taes et kraftig oppgjør med, dvs regjeringen må komme med innrømmelser og si at nå er det for galt, og så endre sine vedtak i samme åndedrag. Jeg er enkelt sagt rystet over gansynet til denne høytbetalte elite, som vet så forbannet lite.

Staten har et eget organ som er opprettet for å forske på alle disponeringer som staten yter i det sosiale miljøet. Sosialinstituttet i Oslo. Hvorfor er ikke disse til stede og veier de sosiale endringene? La Gro ta avgjørelser hjemme like lett som hun gjorde med JA til EU, da hadde det monnet. Så til NRK, gjør slik som dere gjør når NRK-lisensen skal kreves inn, da er dere ganske bestemte og tente da kommer sannheten frem. Ganske påfallende? Hvis regjeringen ikke vet hvordan, ta kontakt så skal jeg lære dere noe spillenytt!

 

SAMENE ET FOLK VÅRE POLITIKERE GAV BLAFFEN I?

De som husker fornorskningsprosessen som samene ble påtvunget av våre beste sortis i AP på begynnelsen av 50- tallet, har sikkert noen minner fra den tiden. Det var ikke bare den holdningen, men en total mangel på menneskelige hensyn som førte til trakassering og utfrysning i de veletablerte sfærer hos besteborgerne, spesielt i sør. Nå i de senere år har liksom man gjort noen lure knep fra politiker hold. Jada, de har faktisk benyttet denne uretten til å begå en ny urett og det er å fortelle alle og enhver at samene er et etnisk folk som har rettigheter i Finnmark alene. Dette er helt feil, og tilsidesetter den etniske norske eiersiden på Finnmarks jord i Norge på en djevelsk måte. Alle er vi nordmenn- en etnisk befolkning, og her har staten gjort seg maken på bekostning av norges befolkning å sette samene opp mot oss andre nordmenn og samtidig skape et bilde av at vi er rasistiske og diskriminerende mot samene. Samene kom fra russland for 600 år siden og har INGEN rettigheter framfor den etniske befolkningen som lever i Finnmark.

Krav til samisk opphav
Det finnes ingen oversikt over hvor mange samer det finnes i Norge. Noen tall sier 40.000, andre hevder 70.000 og noen påstår det er langt mer. For å stå i samemanntallet, må man ha minimum en oldefar eller oldemor som har hatt samisk som morsmål. Hvis ikke dette er oppfylt, må en av foreldre være registgrert i samemanntallet.

Det var staten selv som var rasistisk, og som videre i denne nye katastrofen i landet, våre fremmedkulturelle landsmenn som ingenting har her å gjøre, ja som faktisk er blitt lurt hit i den tro at de er blitt nordmenn? Da er det plustelig blitt så enkelt? Mens samene etter mange lange"kriger" har klart det mestestykket å få status som urbefolkning da er det jo utrolig stupid av de samme politikerne å ville utvanne og mixe ut vår egen etniske norske kultur med fremmedmix-? Derfor vær meget på vakt mot disse landssvikerne og støtt opp om de korrekte, samme krav og rettigheter. Hvis vi ikke skjønner dette er vi til salgs nede i Iran før vi vet ordet av det. Det er nettopp en slik beskyttelse vi alle i Norge trenger, jfr Norges Grunnlov!Neste side

Tilbake til BmOnline

Debattforum