BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Dagens nazister

  I dag skjønner meget få hva som er i gjære, dvs våre unge, men der er også lærere i skolen som er over 50, ja 60 år- som ikke ser løgnen, fordi de er proppet full av løgn og propaganda.

  De ser f.eks ikke at Norge- ALDRI har hatt et demokrati. Jeg tok for meg en lærer og viste til alle disse hendelsene i nyere tid om AP og gikk så tilbake til 1920 årene for at læreren skulle skjønne tegningen. Så gikk jeg tilbake- til i dag, for å vise læreren hvor like alle var på tinget i dag.

  Og det gjorde læreren. Ble helt skjokka av vantro, når læreren oppdaget at de som satt på det norske stortinget faktisk var nazi infisert uten at de selv var klar over det. Så ille er det fatt.

  Du ser f.eks NRKs rene løstløgner media. Jeg tror ikke en millimeter på deres nazipropoganda. Og når jeg her på min hjemmeside viser frem til hva NRK er kjent for, nemlig nazi propoganda, så sier noen at jeg må tenke på i dag.
  Og den som leser om krigsseilerne og Einar Gerhardsens store lovnader til dem på Grini- skjønner fort at de som virkelig kjempet imot nasjonalsosialistene- ikke fikk noe hjelp av staten etter krigen. Dette fordi staten plutselig var nazisten, jfr statskuppet og det ulovlige stortinget etter 1945, som ikke hadde folkets godkjenningsstempel ved et valg. Således har folkets makt blitt stjålet av kuppmakerne- fortsatt.

  Her kan dere se hvor nazisten hører hjemme. En nasjonalsosialist er en ekte nazist og en Venstre greie. Prøv aldri å fortelle at en sosialist er en tosk fra H- siden.

  Ja, jeg tenker jusst precis på i dag- det er samme ulla.
  Ser dere hvor bortkommen enkelte er? De ser ikke sammenhengen i det hele tatt. Så sleipe er globalistene. De har forbudt nazi ideologier sier de, mens de selv dyrker det 100 prosent uten konkurranse fra noen.
  Og de er så pessatrengt i NRK at de kaller oss utrolig nok å være rasister og høyreekstreme nazier så snart v i f o l k e t tar til motmæle

  til det forræderiske fascistiske system som NRK og våre høyt betalte

  folke-valgte nyter goder av- og kryper for, ved nemlig å fravriste oss vårt sårt tiltrengte daglige brød, vår dyrebare skatt og vårt frihetsbrev, Norges Grunnlov.

  Sjarlataner er de. Som den observante leser ser, er alt snudd opp/ned.
  Nazisten og fascisten er systemet som NRK og Staten Norge hegner om. Merk dere dettte, det organiserte nazi-systemet. Og de er LIV redde for at FOLK skal få greie på det.

  Hvis du noen sinne skal se sammenhengen, da skal du se i historien- så vil du oppdage hva som kommer til å skje. Fordi det gjentar seg, nøyaktig.

  Og det vi ser tegningen av, jo det er det globale blodbadet som Torbjørn Jagland, mr 36,9 snakker så pent om her, i enverden.no.
  Jagland sier at vi må gi avkall på våre privilegier, tenk det.
  Så dere ser at denne "syforeningen", hvor det var medlemmer som kom fra forsvaret, kirkene, bankfolk og næringslivet, som er helt på kollisjonskurs med Norges ve og vel. Dette er det fundamentalistiske Nazi regimet, facismen. Om du vil ha en endring på dette, så bør du IKKE stemme på noen som hevder at vi har et demokrati, fordi sannheten er at VI ALDRI har hatt det- av dagens etablerte løgn inne på Stortinget. Det er nå så ille at vi har dekning for å kalle det galehuset.

  Den eneste løsningen er å få kastet disse ut av Stortinget. Og måten er en RIKSRETTSSAK. Om 51% av folket sier JA, så blir det iverksatt.

  "Og husk, det er enhver borgers plikt
  å beskytte Grunnlovens prinsipper imot dillettanter og kuppmakere

  som dagens politikere er, fordi de har forbrudt seg imot Statens selvstendighet ved å legge den under et fremmed herredømme, EU".

  Når de er kastet ut, så kan vi etablere et direktedemokrati, gjennom et åpent valg.

  Hvilken glede skulle det ikke være å ha et fritt og selvstendig Norge?
  Mange nordmenn har blitt grundig rundlurt i alle år.

  Tenk å få veiene fikset, bort med bomstasjonene og alle bandittene som reker langs torg og veier i Norge og leker seg med blålys?

  Få de gode politifolkene tilbake- som ikke bøtela alle og enhver, men som var til stede og snakket ungdommen til fornuft uten innblanding av tusenlapper og skyhøye bøter, som bare gjør skaden værre.

  Provosere folk.

  Dagens purk kan ikke annet enn å provosere folk.
  Dagens politi er en skam for nasjonen på linje med de korrupte politikerne, som i dag driter i Norge og kjører en skjult agenda.

  Straffelovens § 83
  .
  Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

  Nå venter jeg bare på at flere skal signere. Mange har signert allerede. Jeg samler ikke på frimerker, men på landsforrædere.

  Olav Valen-Sendstad advarte høylydt mot å fjerne jesuitt-paragrafen i Grunnloven- i et stort radioforedrag på NRK i 1956.

  Men få hørte på han igjen – enda han hadde yt Norge så uvurderlig hjelp med ”Kirkens Grunn” mot nazimakten i 1942 da prestene la ned embetene sine.

  Han påpekte også faren med å la det katolske og fascistiske Spania bli medlem av A.-pakten som var starten på videreutviklingen av NATO og som nå etter at ”jernteppet” falt – sammen med det katolske og langt på vei et feudalt og totalitære EU kliner seg opp i Russlands nærområdermed liten klokskap.

  Av Jørgen Høgetveit.

  BmOnline


  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken

  Fortell en venn om denne saken

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no