BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Sovende lov – våknende borgere ?

   Jeg har sett flere reaksjoner etter at lederen i justiskomiteen – Anne Marit Bjørnflaten (Ap) – ifølge Dagsavisen, 8.2. vil gjøre politiske løftebrudd lovlige.

   

  LOVHJEMMELEN som har vært der i flere år – om at det er mulig å få opptil 11/2 års fengsel dersom politikere bryter sine løfter til befolkningenønsker Stortinget nå å fjerne.

  Hvorfor? Anne Marit Bjørnflaten sier at justiskomiteen vil fjerne bestemmelsen i §105 fordi det har vært en sovende paragraf. MEN, hva er den egentlige årsak?  Det skulle ikke heller være slik at politikere er redde for at borgerne våkner – for alvor?

   

  SOM SAGT – jeg har sett flere reaksjoner. Til dels saftige. (Leserne skulle for eksempel sett kladden til dette innlegget…!). En mer avdempet kommentar som jeg har sett, er imidlertid denne: Det var en gang at et løfte var et løfte – at en avtale skulle holdes for enhver pris. At man kunne stole   det folk sa. Men det er lenge siden. Etikk og moral er ikke det det var.

   

  TANKEVEKKENDE – eller hva, politikere?

   

  APROPOS OPPVÅKNING. 10.januar 2008 forsøkte Europabevegelsens medlemmer i Stortinget å forbryte seg mot statens selvstendighet ved å ”knuse” mindretallsgarantien som ligger nedfelt i Grunnloven. (Dette ifølge Øyvind Aarsnes – Grunnlovens vektere). Klikk inn på linken: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/grlov_3.html slik at dette innlegget ikke blir for langt.

   

  ØYVIND AARSNES har også presisert følgende: Den som rettsstridig medvirker til at nasjonalstaten Norge innlemmes i annen stat (i dette tilfelle EU) og med dette som resultat, sørger for at landet opphører som en selvstendig suveren enhet, forbryter seg mot statens selvstendighet. (Straffelovens §83). Dette er ifølge loven å regne med som et landsforræderei.

   

  TIL SLUTT gjentas fra nevnte nettside:

  EØS og Schengen-avtalen som ble rettsstridig innført til landet som Norsk lov er det største bedrag mot det Norske folk som er blitt utført siden siste verdenskrig. Straffelovens § 83 "forteller hvem våre stortingspolitikere er". Straffelovens § 83 lyder følgende: "Den som rettsstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

   

                                                                                         
  Thorbjørn Andersen.

  Halden.

                    

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no