BmOnline Norge

 

Alt for Norge


[IMAGE] Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...

POLITIKK:

Mer om Einar Gerhardsen, den forbudte bok? Vår ukjente krigshistorie, Av Jendal Antonsen, Narvik. Fåes hos Frydenlund i Narvik...Hvorfor ble Gerhardsen statsminister? Hvordan kunne han stå på GRINI i 1944 og tale varmt til fangene om sin fremtid som statsminister i Norge uten å bli skutt? Han hørte av en spåkjerring at han skulle bli en "stor mann". klikk her En herremann som hadde ansvaret for stridskreftene i Nord-Norge gjorde at tyskernes kanoner passet i de norske stillinger.

Les boken:"Skjoldmøysagaen" av -juristen Synnøve Fjellbakk Taftø. Les hvor "flott" norges besteborgere i Utenriksdepatementet behandlet en av sine egne saksbehandlere som så galskapen i EU. Som av disse ble "pasient".

Det er ikke til å tro. Det skjer i dag hvor Norge viser til å være det mest humane land i verden?

Sannheten gir deg gåsehud -les hvordan Gros disipler "slaktet" Synnøve. Værre enn i gamle dager med hodet på ei stake i skipsleia.

Synnøve ble aspirant i utenrikstjenesten i 1977. Kom inn i rettsavdelingen ved diplomatiet i øst Berlin, ambassadesekretær ved FN delegasjonen i New York. Saksbehandler ved diplomatiet i Bangkok hvor hun observerte NORAD i praksis.

I 1989 gikk reisa til Gene´ve. Og hun hadde alltid sin mann med seg..... Hennes kapasitet krevde noen annet enn bare å bli en besteborgerlig "grå mus".

Videre kan du lese om henne i Nordlansposten, lør 28.mars 92. Hvor du kan se at Gro får grei beskjed om å trekke seg fra statsminister-stolen.
Det går troll i ord.... Dette viser oss at enkeltindividet ofres også i AP-politikken, hvor DNA benytter alle midler for at de skal nå sine mål. Dette er ikke demokrati, men TEOKRATI. Noe å tenke på for de små grå? klikk her

Videre benyttet Einar Gerhardsen seg også av samme metode i 1944 da mot selveste Knut Hamsund, hvor han gjorde den store feil å erklære for allmenheten at Hamsund var utilregnelig. Dette gjorde han i kompaniskap med daværende justisminister O. C. Gundersen.

Det het seg at de gjorde dette for rikets sikkerhet?? Vi ser i dag at AP har ansvaret for at forsvaret i dag er redusert til en liten tropp, hvilken sikkerhet er det AP er en trussel imot? Nettopp, RIKETS sikkerhet!

HVILKEN sikkerhet vil ap- regjeringen til GRO påberope seg etter alt AP har bidratt til? Det finnes ikke noen større synd enn å bidra til at et Fedreland opphører. Om det er IRAN, IRAK, eller NORGE! Denne omtalen nektet bladet Nordlys å ta inn, da uten å komme med noen vettig grunn.

Bladet TROMSØ derimot trykket det uten å ha noen problemer med å la sannheten komme for en dag. Jeg har ennå til gode å bli nektet spalteplass i BLADET TROMSØ. Derimot hender det ofte i Nordlys, ved Vigdis Bendiksen.

Boken til Synnøve Fjellbakk Taftøe, Skjoldmøysagaen -fåes hos Samfunnstrykk Postboks 156, 2401 ELVERUM

NRK sendte meg en e-post i denne sammenheng.


Les eller skriv i gjesteboken.

Diskusjons- forum

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


16.11 BmOnline 19©98

E-post: bmonline at bmonline.no

BmOnline dokumentoversikt Les om FrP og EU
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken fra SOl, som ble slettet av Bendik Hjeltne.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse av AP.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]


Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.