BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.

 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.

 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  Gjesteboken

  Er politimenn med i frimurerlosjen?

 • Politiet gjør ikke jobben sin!

  I det vell av krimsaker som politiet er pålagt å løse, klarer de ikke å gjøre sin jobb som et politi burde være bekjent av.

  Vi snakker her ikke om den ujevne politimann, dvs uskikket i tjenesten -noe som kan forekomme i alle yrker.

  NEI, vi snakker om en stadig økende tendens i at politiet ikke får de nødvendige midler til å gjøre en god nok efterforskning før de tar ut tiltale. Aktoratet synder imot tiltalebeslutningen, den blir ikke efterforsket godt nok og feil tiltale blir utfallet, eller det meget godt brukte og kjente ordtaket, justismord blir resultatet. Noe media har vært proppfulle av opp igjennom årene de siste 50 år.

  Dette er et så utbredt problem i rettsstatens rettssaler, at noen burde ta tak i det og gjøre noe med det. Stadig vekk blir folk dømt for noe de så absolutt ikke har gjort.

  Det viser seg altså at slett politiarbeide blir bakgrunn og årsak til feil dom i et vell av saker i rettsstaten. Dommere er også lett påvirkelige og tar altfor lett på saken pga stress. I et vell av saker har de et tidspress og et stort behov å kjøre så mange saker som mulig pr dag, noe som gjør at det klinger i kassen i stedet for å få en rettferdig dom? Disse dommere burde i stedet slutte eller avsette rikelig med tid slik at man ikke dømmer uskyldige. Kanskje det var på tide at dommerne også var godkjent til å utøve sitt erverv?

  Men så er det også et annet problem som er enda værre, nemlig at politiet ikke bryr seg i mange saker og faktisk er med på å dømme andre med forsett, enda vedkommende ikke har gjort noe galt. Et eks er at man er politisk ukorrekt. Da er det bare å lage en falsk anmeldelse og kjøre på- slik er rottenskapen komplett i dagens politi. Det finnes vell av saker hvor folk er dømt for noe de ikke har gjort. Derfor kan det være to redelige betjenter og 6000 løgnhalser ansatt i politiet, som er med i frimurerlosjen. Dette skulle vært grunn nok til å bli sparket på dagen uten lønn.

  Noe av den samme problematikken ser vi i dagens lazer kontrollene, hvor også pengene klinger i kassen. Det har intet med trafikksikkerhet å gjøre.

  Nå har problemene eskalert kraftig her etter at innvandrerne har invadert våre rettssaler, noe som har bidratt å stresse rettsfølelsen og rettsstaten- synes det som?
  Nesten ingen innvandrere får særlige strenge dommer, de fleste går fri da de var utilregnelige i gjerningsøyeblikket. Ja, slike individer får lov til å gå løs å drepe folk uten konsekvenser for andre enn offerets familier.

  Dette har i årene som har gått blitt et problem, noe Tore Sandberg eftertrykkelig har bevist med sine bidrag til mange frifinnelser i "justismordjungelen" i norske rettssaler.

  Det er både trist og unødvendig at rettsstaten ikke har bedre rutinger for internkontroll. Samtidig kommer unektelig våre gode politimenn i et dårligere lys ved en slik utidig praksis som i dag.
  Det er våre politikere som ved sin elendige internkontroll ikke forstår alvoret i å bidra til at budsjettene er i samsvar med oppgavene som skal løses til det beste for samfunnet- og med det menes alle instanser som skal være en service for landet.

  Med dagens underbemannede politikorps og elendige budsjett, kan en hevde at dette er til stor skade . Videre er det påfallende at en ærlig politimann i tjenesten nesten er like så skjelden å se som Mr. Rallycross, Martin S. Etter at kvinnfolk også er å finne i dette yrket- så er det blitt ennu værre. De liker å bryske seg og skape mange gode poeng å skal ta folk.
  Altså det motsatte av det purken trenger.

  Det er også et paradoks at politiets elendige arbeide som blir avgjørende for enkelt individer- er med på å skade disse, da de ikke får dokumenter de har krav på, (førerkort og kjøreseddel-mv) da det pussig nok er det samme politiet som utsteder disse- og det samme politiet er plutselig så flinke til å efterleve den loven som de først ikke tok så alvorlig? Og kanskje nettopp er det trange budskjettet skyld i at en uskyldig blir dømt? Og eller at politiet lar seg bruke i politisk virksomhet å avstraffe anneledes politiske tenkende mennesker- ja de er korrupte og tar seg til rette? Politisk korrekt korrupt politi, jusst det. Lar seg bruke av forskrudde "kjærringer" og lar seg involvere i politiske saker som intet har med politiarbeid å gjøre. På Fauske var det en slik tosk som var lensmann. Lot seg bruke av kjærring som kunne lage seg blåmerker ved hjelp av medisinen tyroksin (hypertyreose) som også gjør at man får blåmerker for mindre enn vanlige er. Slik kan man bruke tosken i uniform til å dekke over andre saker som sjalusi og hevn. Denne tullsjura bor på Fauske i dag- og er like gal som før.

  Vedkommende er blitt registrert i politiets voldsregister og derved fratatt muligheten til å inneha feks kjøreseddel eller våpenkortet?

  Her er et godt eksempel på bukken og havresekken. Er det ikke på tide å endre på rutinene? Kan de "lyse hodene" som sitter og graver seg ned i unyttig arbeide, kikke nærmere etter hva de egentlig holder på med? Skal politiet se seg for gode, å leke nyttige idioter for makt eliten og det globale helvetet, "the new world order"? Her kan du finne ut om politimenn er med i rotte-losjen. Du skal se at rotet i politiet også er satt i scene av noen som drar nytte av dette i skyggene. Og dette bør almuen merke seg, hva purken egentlig er- en gjeng med korrupsjons tilbørlige kvinnfolk?

  Et intervju med Finn Abrahamsen i Politiet viser at mye er galt fatt i etaten
  2007.

  Privatetterforsker Tore Sandberg

  RETTEN TIL Å LEVE

  Nå har Tore Sandberg oppklart flere justismord på kort tid i dette korrupte landet. Sandberg vil nå offentliggjøre navnene på de som er ansvarlige for justismordet i Friz Moen saken.

  Det er verdt å merke seg at vår retts pleie er meget forkvaklet, jfr, da Norge ble kuppet i 1945, var dette begynnelsen på opprettelsen av eiendomsprinsippet til vatikanet. (les ROMA)
  Det undervises med andre ord i dag ved fakultetene lover og regler fra EU i stedet for Norsk Lov. Tenk det.

  Sandberg sier at han er lut lei nå og vil henge ut de ansvarlige.

  Selveste justisminister Knut Storberget takket Sandberg ydmykt for innsatsen, og beklaget overfor familien til Moen den urettferdighet Fritz Moen ble utsatt for.

  Anmelder tre høyesterettsdommere

  Privatetterforsker Tore Sandberg anmelder tre høyesterettsdommere etter innsatsen i Fritz Moen-saken.

  Tore Sandberg anmelder høyesterettsdommerne Magnus Matningdal, Eilert Stang Lund og Karin M. Bruzelius.


  Han får full støtte fra BmOnline, den rettskaffne Sandberg. Her kan du lese om Sandbergs avsløringer.

  Sandberg navngav også polititjenestemenn som har forsømt sine oppgaver i tjenesten. Dette likte PF, Politiets Fellesforbund dårlig, og kalte det heksejakt. Ja, hva skal man med uredelige tjenere i politiet?
  Kast dem på dør!


  Tre ganger tre hurra for Tore Sandberg!!


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen  Politiet halvert i Oslo på 20 år.

  Politi og pyramidebygger

  Fotobokser, hvor er de? Landets alle fotobokser, bil og motor

  Vegdirektoratet kommer til å pepre våre veier med bokser

  Radarbokser og fotobokser- fartsbøter

  Fotobokser region øst

  Politikerne dømmer oss!

  Kjøp deg laser/radarvarsler

  Bmo:
  Om noen skulle være i tvil, hva er det vi over her ser? Er de interessert i å gjøre trafikken bedre, eller er de bare ute etter pengene?

  Før i tiden var det en meget bedre kjøreopplæring, og det var mye mer respekt og ansvar for egen adferd i trafikken. Dette er blitt en saga blott, da alle bare tenker på penger. Sikkerheten er ikke ivaretatt, tvert om! Fortsatt dør det flere i den svingen, før veivesenet ordner opp. Fortsatt går det flere liv i ras, før det blir ordnet opp. Og enda flere dør i trafikken hvert år.

  Hvis vi gjør en feil, så blir vi dømt og straffet. Ja selv om vi ikke har gjort noe galt, så kan vi bli dømt.

  VERDENS BESTE LAND Å BO I?

  Dette er verdens beste land bekjent av, forresten er dette verdens beste land å bo i?


  Jo, for kjeltringene er Norge dessidert det beste landet i verden å bo i!

  Tyttebærpolitiet, de som ikke rakk opp i armhevingene?

  Nå det er sagt, mange purk skulle aldri hatt den jobben, der var noget som manglet mella ørene?

  Så litt ris til våre politikere som styrer purkens hverdag på en meget negativ måte.

  Før i tiden var vi meget observante mot landeveisrøvere, vi likte dem dårlig. Purken er i dag blitt slike landeveisrøvere, de stjeler penger fra folk, det med politikernes velsignelse. Telefon-snakk gebyr kr 1.300,- Bilbelte gebyr kr 700,- Fotoboksgebyr, osv osv. Hvorfor tar de ikke kjeltringene, bandittene i stedet?

  Svar: Dem har ingen penger!

  Tyvene rundstjeler de reisende på Gardermoen, les hva politiet sier, men gjør de noe?


  Er det ansatt mange kjeltringer i politiet?

   

  Politivold -et adhd problem i purkens hverdag?

  Prof. Anders Bratholm.
  Hvorfor har purken behov for å slå mennesker?

  Det hemmelige politi og overvåking av borgere.
  "Storebror ser deg"
  Hemmelige avtaler med USA.  Ja, skal vi gråte eller le? Ser dere at Jensemann er på teppet hos storebror for å høre hvor flott det er i Norge? Ja, hvem kjenner ikke lusa på gangen?
  Kanskje TV2 ikke har fått dette med seg :))

   

  Kommisjonen etter 22. juli avslører store mangler i politiet

  Fra interne hemmelige øvelser har regjeringen fått beskjed i mange år om disse fravikene, men gjorde ingen ting. De er mao medskyldige i at deres egne unge ble plaffet rett ned på Utøya. Konsekvensen må bli at de må forlate regjeringskontorene i morgen, gå av, forsvinn Jens!

  Regjeringen må ta ansvaret
  I en tale til Høyres stortingsgruppe onsdag, la partileder Erna Solberg skylden for den sviktende beredskapen på den rødgrønne regjeringen. – Ansvar blir ikke tatt bare ved å si at vi har det. Ansvar er heller ikke tatt om man starter omorganiseringer for å tilsynelatende gjøre noe. Ansvar er først tatt når man gjennomfører løsninger og man kan dokumentere at Norge er tryggere, sa Solberg i sin tale. Hun mener den rødgrønne regjeringen var for opptatt av medieutspill og for lite opptatt av beredskapen. – De har ikke tatt inn over seg de varslene som har kommet om at beredskapen har vært for dårlig på en måte som har ledet til handling. Vi må spørre statsministeren om hvorfor ikke kjente tiltak ble utbedret raskere, sa Solberg i sin tale.

   

  Snakker om skuespill i beste sendetid...

   

  BmOnline
  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://BmOnline.no
  Oppdatert 11-2009