BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Hva er Sabbaten?
  Brevet til Hebreerne kap. 4

  William M Branham.
  Mange er det som lurer, de funderer på hva Sabbaten er. Hva er Sabbaten?

  Adventistene tror at det å holde en dag- eller to er noe Bibelsk. De tror det. Å holde en lørdag eller søndag- slik som katolikkene gjør- nei broder- det fører ikke fram. Jeg ønsker ikke å såre folks følelser i deres religion, det er ikke min hensikt. Ute på feltet forkynner jeg den regulære, store, evangeliske, fundamentale læren. Men her i tabernaklet, blant mine barn her, føler jeg at jeg har rettigheten til å forkynne det som jeg tror er doktrine og sannhet. Jeg tror at det er rett. Jeg har tusenvis av gode Sabbatarier-venner, folk som er Syvendedags adventister. Noen av de kjæreste venner jeg har er adventister- selv om den store bevegelsen som kalles: "Profetrøsten", er direkte imot meg. De sier at jeg gir en fremstilling på talerstolen av at jeg er Gud, og at dette Lyset som ledsaget meg var en Engel, og at jeg var Gud. Jeg skulle ha kommet til verden for å gjøre store ting for å bevise for folket at jeg var Gud. Det er hva "Profetrøsten" borte i California sier om meg. Hvem det nå var som sa dette, så vet dere at de fortalte noe som ikke er sant. Det er ikke for å si noe imot syvendedagsadventistkirken eller sabbatarierkirken, men bare for Evangeliets sak. Vi kommer til Pinsebevegelsen også, om få minutter, og vi kommer også til babtistkirken og vi vil vise at Gud ikke favoriserer noen organisasjon. Han begunstiger bare enkeltpersonene. Han har ikke med organisasjoner å gjøre, det har Han aldri hatt, og Han vil i følge Sitt Ord aldri innlate seg på det. Men Han har med enkeltindividene i organisasjonene å gjøre. Hver enkelt person er det Gud har med å gjøre. Hør nå godt etter, så dere får det klart, om dette spørsmålet skulle dukke opp- så vet dere om det. Må Herren hjelpe oss: "For så har han på et sted sagt om den syvende dag.." Pass på nå, Han taler om sabbaten, som er et hebraisk ord som betyr 'hvile'. Sabbat betyr 'hvilens dag'. Det var det den gamle sabbaten var: en hviledag. "La oss derfor ta oss i vare... da et løfte om å komme inn til hans hvile ennå er forhånden."
  Mange mennesker holder på bestemte dager; noen holder lørdagen for sabbat. Andre igjen gjør søndagen til en avgud, en tilbedesesdag.

  Og ved Guds nåde, ved Guds Ord, om Gud hjelper meg i kveld, kan jeg bevise at de tar feil begge to. Både den som tilbeder på søndagen og den som holder sabbaten. De tar absolutt feil ifølge Ordet. Og når alt kommer til alt, så må vi rette oss etter Ordet, og ikke etter hva adventistene sier, eller hva protestantene eller katolikkene sier. Det hele kommer an på hva Bibelen sier.


  "
  For så har Han på et sted sagt om den syvende dag: Og Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger."

  Gud hadde en sabbat, og denne syvende dagen var ettusen år, som er et bilde på Tusenårsriket.

  "For så har Han på et sted sagt om den syvende dag: Og Gud hvilte på den syvende dag fra sine gjerninger..." Personlig pronomen: "fra al sin Gjerning"(Eldre norsk bibeloversettelse). Gud hvilte på den syvende dag. "og på dette sted igjen" -under loven- "sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile."

  Gud hvilte legemlig. Han hadde skapt himlene og jorden på seks dager, og på den syvende dag hvilte Han fra all den gjerning Han hadde gjort. Han hvilte i tusen år. For Bibelen sier: "En dag er i Herrens øine som tusen år i Himmelen og tusen år i Himmelen er som en dag på jorden". Skriften sier det i 2. Petersbrev.

  "og på dette sted igjen" - loven - "sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile." - Gud gav jødene den syvende dags sabbat, da de var på vei fra Egypt til det lovede land. - "Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap" - hvilen, Gud gav dem loven, og sabbaten var det fjerde bud i loven - "ikke kom inn for vantros skyld."

  Her tales det om loven, hvordan det var da de hørte det, de holdt seg ikke etter det. De holdt sabbat til minne om at de var på vei til et hvilens land for å få en evigvarende hvile fra alle sine vanskeligheter og sorger, der ville det ikke være oppsynsmenn og hvileløse netter. De var nå på vei til det lovede, hvilens land. Det fløt med melk og honning, drueklasene var så store at to menn hadde nok med å bære dem over skuldrene. Å, for et land med velsignet hvile. Men på grunn av sin vantro maktet de ikke å få det da de kom dit. Etter at de hadde tilbakelagt cirka 40 miles (ca. 65 km), på sin reise til det lovede land, ble de ledet i en annen retning. Da tok det dem førti år å komme dit, fordi de tvilte.
  Gud gav dem deres profet, Han gav ham et tegn, Han gav ham Ildstøtten, Han viste dem tegn og under og forkynte Evangeliet for dem. Og de gikk ut etter fiskene og brødet, og de omkom i ørkenen. Deres døde kropper falt i ørkenen.

  Da Jesus satt ved brønnen, sa denne kvinnen: "Våre fedre åt manna i ørkenen i førti år." Han sa: "Jeg er Livets Brød som kommer fra Gud i Himmelen. Jeg er Livets Brød. Moses gav dere ikke brødet. Min Fader gav brødet. Jeg er dette Brød som kommer fra Himmelen. Hvis noen eter dette, skal han aldri dø."
  Der er forskjellen.

  De sa at de drakk i så mange år av klippen som var i ørkenen
  . Han sa: "Jeg er denne Klippen!" Priset være Hans hellige navn! "Jeg er denne Klippen."
  Hvordan kunne Han være denne Klippen? - Det var en åndelig Klippe som fulgte Israels barn. Og Moses hadde en stav i sin hånd, som var Guds dommerstav. Og Gud befalte ham å slå på klippen. Da kom det vann ut av klippen. Kristus var denne Klippen, og Han ble slått med syndens straff ved Guds straffedom. Gud lot alle våre synder bli lagt på Ham, og det fikk Hans hjerte til å briste. Fra Hans hjerte strømmet da den Hellige Ånd som kilder av Levende Vann til et vansmektende og døende folk.
  "Jeg er denne klippen som var i ørkenen."

  Fariseeren sa: "Mener du å fortelle meg..."
  - Moses, som fortalte dere alt dette, lengtet etter å se Min dag. Og han så den delvis.
  - Mener du å fortelle oss at du er større enn Moses?
  Og Moses har vært død i attenhundre år; nå vet vi at du har en djevel (i deg).
  Med andre ord: "Nå vet vi at du er gal."
  -Før Abraham ble til, er Jeg. Jeg var den store JEG ER som var i denne brennende busken. JEG ER denne ilden som var i denne brennende busken. JEG ER denne Engelen som gikk foran dem. Jeg kom fra Gud og jeg går tilbake til Gud.

  Han kom fra Gud, ble kjøtt og bodde iblant oss, og deretter gikk Han tilbake til den samme Ildstøtten. Og Han er her i kveld, etter totusen år. Han er i går, og i dag- ja til evig tid den samme, Han gjør de samme ting, og leder Sine velsignede barn.

  Han sa: "så fastsetter Han atter en dag." Da Gud avsluttet Sitt arbeid, fastsatte Han en 'annen dag' på denne måten at hvis de vil høre, og vil komme...

  Men hva gjør de?
  De holder sabbater og nymåne o.s.v., det er dit adventistbrødrene vil få deg
  .
  La oss lese videre:

  Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og at de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,"...

  Nå kommer det syvende vers; og jeg sier at Skriften er matematisk inspirert; jeg sier at Skriften i ethvert henseende er inspirert. Bibelens matematikk er fullkommen. Har dere lagt merke til at alt som de Forente Stater foretar seg, har med trettentallet å gjøre? Vet dere at det begynte med tretten kolonier? Flagget hadde tretten stjerner til å begynne med. Alt som de Forente Stater foretar seg, har med trettentallet å gjøre. Visste dere at de Forente Stater framtrer i Biblen i det trettende kapittel i Joh. Åpenbaring? Det gjør det. Det lille dyret som steg opp som et lam, men ikke av folkemengder, ikke av havet, men det steg opp av jorden, land hvor det ikke var noen. Det hadde to små horn som et bilde på religiøs frihet. (KIRKENS VERDENSRÅD) Og etter en stund slo de forskjellige denominasjoner (religiøse organisasjoner) seg sammen, og da talte det som en drage og utøvde all den makt som Roma gjorde før den. Dette vil komme over vår nasjon. Det kan dere notere dere.Følg bare med; legg merke til Kirkens Forbund og katolikkene, når de slår seg sammen, se da hva som finner sted.

  Folket som følger Ildstøtten kommer helt sikkert til å få en barsk tid, men de vil være rede for Bortrykkelsen på den tid. Det er sant, de vi da være rede til å fare herfra. "...for lammet skal seire over dem", sier Bibelen. Og de som fulgte Ham ble kalt de kalte, utvalgte og trofaste.

  Hør nøye etter: Det fjerde kapittel og det syvende vers. Syvtallet er fullkommenhetens tall, tretallet er livets tall Syvtallet er fullkommenhetens tall og dette er den fullkomne sabbaten:

  "Så fastsetter han atter en dag" - Husk, Paulus sa på et sted 'Gud' og på et annet sted 'loven', og så igjen: "Så fastsetter han atter en dag", og det er tredje gang. "Så fastsetter han atter en dag: idag, idet han ved David så lang tid efter, således som før er sagt: Idag om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter. For hadde Jesus ført dem til hvile, da hadde Han ikke derefter talt om en annen dag."


  Tidshusholdningen ble skiftet ved Jesus Kristus: fra loven til nåden, fra gjerninger til nåde, fra noe som du gjorde til noe som Gud gjorde, fra dine fortjenester til Hans fortjenester. Her ble det en stor forandring. Da Moses kom ut av ørkenen med loven, sa han; Du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke slå ihjel. Hold hviledagen hellig. Da Moses kom ned ble han fristet av djevelen. Så snart djevelen fristet ham, bet han på det. Moses hadde en svak side- han var hissig. Med det samme han så at de tilbad gullkalven, kastet han de ti bud ned og knuste dem: et tegn på at presteskapet ville bli avbrutt. Og Gud gav ham budene enda en gang.(2. Mos. 32,19- 34,1).
  Da Jesus kom ut av ørkenen, etter å ha fastet i førti dager, var Han sulten, det var den eneste svake side Han hadde. Og djevelen kom til Ham og sa; "Hvis du er Guds Sønn, da gjør disse stener om til brød. Gjør et mirakel her. La meg se at du gjør det, og da vil jeg tro deg."
  Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."
  Djevelen forstod da at han ikke hadde Moses for seg her, for Jesus gikk til Ordet! Han tok Ham opp til templets tinde og sa: "Er du Guds Sønn, da kast dig ned!" -og her dekket han over Ordet for Ham: "for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på sine hender forat du ikke skal støte din fot på nogen sten."
  Og Jesus gikk rett til Ordet, og refset ham. (Matt. 4,7). Så tok han Jesus opp på fjellet og viste Ham De Forente Stater, Tyskland, Sveits og alle verdens riker som noen gang ville oppstå, og sa: "Det er mitt, og jeg gjør med det som jeg vil..." Ikke noe rart at vi har krig og elendighet; at kvinner kler seg som de gjør, og at de kan gjøre det uten å komme i konflikt med loven. Det er djevelen som regjerer over dem alle; det sier Bibelen. Satan sa: "De er mine; jeg gjør med dem hva jeg vil. Hvis du vil tilbede meg, da skal jeg gjøre deg til Konge, på samme måten som jeg."

  Jesus svarte: "Vik bort fra meg Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." Hvorfor? Jesus visste at Han kom til å arve dem i dette store Tusenårsriket, når Hans Kongerike skulle komme. "Skje din vilje på jorden som i Himmelen."

  Der kommer det ikke til å finnes shorts mer. Der blir det ikke drukket. Der finnes det intet begjær. Der finnes det ikke utroskap. Der finnes det ingen død, ingen sorger. Han er arving av hvert eneste rike, de hører Ham til og Han overtar dem. Men Satan har dem for et begrenset tidsrom, det er den tiden vi lever i nå.

  "Så fastsetter han atter en dag.... for hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han ikke derefter talt om en annen dag."

  Se på dette, min Adventist- broder. Og Paulus sa i Gal. 1,8: "Om en engel fra himmelen kommer og forkynner et annet evangelium enn det som jeg har forkynt, han være forbannet."
  Paulus sa: "For hadde Josva ført dem til hvile..." Se her: Da han kom ned fra fjellet, hadde Han overvunnet djevelen. Han var salvet, rede for Sin virksomhet. Han sa: "I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel.... Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen. I har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor." - De var under loven.; det var kun ved gjerningene de ble funnet skyldige - "Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt bedrevet hor med henne i sitt hjerte." Det var annelerledes. Og det fjerde bud ble ikke nevnt. Men gav Han dem hvilen? La oss se hva Han sa: David sa: "så lang tid efter..." ville det komme en fullkommen hvile. Gud hvilte fra Sine gjerninger på den syvende dag. Gud velsignet den syvende dag, og gav den til jødene i ørkenen "således" (Hebr. 4,4), men Israelittene (hebreerne) kunne ikke komme inn på grunn av vantro, fordi Ordet ikke var smeltet sammen med tro. "Da fastsetter han atter en dag idet han sier ved David så lang tid efter..." Hundrevis av år etter at David var død, skulle Davids Sønn, som er Jesus, bli oppreist - "I dag om I hører Hans røst, da forherd ikke eders hjerter." Gud ville tale til hjertet." For hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han derefter ikke talt om en annen dag."
  Hvis der skulle holdes Sabbat, eller hvis der skulle holdes en søndag, da ville Han ha talt om det. Da ville Han ha sagt: "Fra nå av er det slutt på å holde Sabbaten, å holde den syvende dagen, Jeg vil ha dere til å holde søndag." Paulus sa at Han ville ha sagt det hvis det hadde vært meningen: "Dere skal alle tilbe de på søndagen." Men nå vil Jeg ha dere til å holde søndag, den åttende dag." Nei, Han sa aldri noe slikt.
  I 'Det Fremtidige Hjem Til Den Himmelske Brudgom og den Jordiske Brud' sa Profeten: "Hva betyr den åttende dag? - Tilbake til den første dag! Den taler om Evigheten som bare ruller videre uten et stoppested. Amen!"
  Han sa: "Hvis Jesus hadde gitt dem en dag, ville Han da ikke ha talt om det?"

  Vi kommer nå til det 9. vers.

  " Altså står det en hvile tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans" -Kristi- "hvile, den har også fått hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine."


  La oss ta noen Skriftsteder som støtter dette. Da Gud skapte jorden på seks dager, hvilte Han på den syvende dag, og da arbeidet Han aldri mer. Priset være Herrens navn. Han bygget på jorden og skapte de levende vesene og hvilte deretter og vendte aldri mer tilbake for å skape flere verdener. Han avsluttet arbeidet og hvilte. Etter de tusen år kom synden inn i bildet (2. Peter 3,8) Senere ble Kristus fremstillet; Lammet ble stilt fram. Men til jødene var dette gitt som et forbilde på den syvende dag som hviledag. Så fastsatte Han atter en dag, "idet Han sier ved David så lang tid efter":'der kommer atter en hviledag'.
  Hva er nå denne hvilen? La oss slå opp i Matt. 5, den siste delen av det 5. kapittel, hvor Jesus avsluttet bergprekenen Sin, og der kan dere se hva Han sa. Han sa: 'Den som ser på en kvinne med begjær har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen.' Alle disse ting nevnte Han, men Han nevnte aldri det fjerde bud, om hviledagen. Sabbaten er Guds store Løfte, det er en Hvile. Legg så merke til hva Han så sier i Matt. 11,27: "Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen..." Du kan ikke kjenne den ene uten å kjenne den andre, fordi Han var Faderen åpenbart i kjøtt. "...heller ikke kjenner nogen Faderen uten Sønnen...." En skulle tro at folk kunne se dette, og ikke komme med innvendinger. Gud er ikke tre mennesker. Hvis Han består av tre Guder, da er vi hedninger. Hvem av dem er da Gud?
  Alle tre er en og den samme Gud. Han er den samme Gud, men Han virker på tre forskjellige måter- tre egenskaper. Han var Faderen da Han var i den Hellige Ånds skikkelse i Ildstøtten i ørkenen, og Han var Sønnen da Han benyttet Seg av Sin egenskap som Guds Sønn. Jesus sa: 'En liten stund og verden ser Meg ikke lenger; Jeg skal gå bort, og Jeg skal komme igjen og være med dere, inni dere, til jordens ende.' Ser dere det? Han er i egenskap av Faderen, av Sønnen og i egenskap av den Hellige Ånd. 1. Joh. 5,7 sier: "For de er tre som vitner i Himmelen: Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre er ett." (Eldre norsk bibelovers.)
  Filip sa til Ham: "Herre, vis oss Faderen, og det er oss nok." Jesus svarte: "Så lang tid har Jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke Filip? Den som har sett Meg har sett Faderen, hvorledes kan du da si : Vis oss Faderen?"

  'Enigheten', en gruppe i Amerika kaller seg det, prøver å få det til at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd har en og samme virksomhet og er forenet på samme måten som din finger: 'en.
  Det er feil. Jesus kunne ikke være Sin egen far; hvordan kunne Han være det? Og hvis Gud er en mann, adskilt fra den Hellige Ånd, da hadde Jesus to fedre. For Bibelen sier at den Hellige Ånd overskygget Maria og hun unnfanget; Bibelen sier i Matt. 1,18: "det som er avlet i henne er av den Hellige Ånd". Hvem er da Hans Far, den Hellige Ånd eller Gud? Det må være den samme Ånd begge to, ellers ville Han være født uekte ved to ånder. Dette er en katolsk dogme og det har aldri vært noen bibelsk lære. Og Martin Luther brakte det ut med en del annen katolisisme som er i den lutherske kirke. Wesley fulgte i samme sporet, og det fortsetter fremdeles, men det er en villfarelse. Det er ikke sannheten og har aldri vært det. Det har aldri vært et bud i Bibelen om å lære om tre guder. Det er 'en Gud. Jesus sa: "Hør Israel! Herren vår Gud Herren er en..."
  Han er 'en Gud, ikke tre guder. I Afrika døper de en gang for Faderen, en gang for Sønnen og en gang for den Hellige Ånd. Om det kommer en jøde forbi, så spør han: "Hvem av dem er deres Gud? Er det Faderen, Sønnen eller den Hellige Ånd?"
  Alle tre er ett. Bibelen sier det. Jesus var et hus som Gud bodde i; det sier Bibelen i 1. Tim. 3,16:

  "og som enhver må bekjenne, stor er den gudfryktighetens hemmelighet: Gud er åpenbart i kjød, er rettferdiggjort i Ånd, sett av Engler, forkynt blant hedninger, trodd i verden, optatt i herlighet." (eldre norsk bibelovers.)

  Dette var Gud! Bibelen sier at Han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss. Bibelen sa at i Jesus bor hele guddommens fylde legemlig, -som vi talte over her en kveld: I begynnelsen da Gud var Ånd, gikk 'Logos' , som var en menneskeskikkelse kallet: Guds Sønn, ut fra Gud. Det var et forbilde, det viste fram til det som skulle komme. Han kom til jorden i et kjøtt-legeme, allerede før Han kom i Jesu Kristus. -Prøv å svelge denne broder! Jeg vil bevise det for deg.

  Da Moses så Ham, sa han: "La meg få se Din skikkelse, Herre." Og Gud skjulte ham i klippen. Og da Han gikk forbi, så han at det var bakparten av en mann. Det var denne skikkelsen som Gud viste Seg i for Moses. Og det var denne skikkelsen som måtte bli kjøtt, ikke en annen person, men den samme Personen måtte bli kjøtt for å ta dødens brodd. Som en bi når den stikker, da mister den brodden. Døden kunne sette brodden inn i menneskekjøtt, fordi det er syndig. Men broder, da han stakk brodden inn i Immanuels kjøtt, da mistet den brodden, det er sikkert. Han kan nok 'summe' enda, men han har ikke lenger noen brodd. Ikke noe rart at Paulus når det led mot den tid, da de skulle kutte hodet av ham, kunne si: "Død, hvor er din brodd?" -Du kan summe og brumme så mye du vil. -"Grav, hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier i Jesus Kristus." Her er det. Det var bare Gud selv som kunne gjøre det. Han kom og ble manifestert i kjøtt. Så gikk Han tilbake i Ånd igjen.

  Dere vil kanskje si: Broder Branham, du har ennå ikke fortalt oss om når Gud var blitt kjøtt før Han kom i Kristus?
  Da Abraham en dag satt ved teltet, kom Gud sammen med to Engler i menneskelig kjøtts-skikkelse. De hadde støv på sine klær; de var trette og satte seg ned. Og Abraham sprang bort og hentet en kalv, slaktet den og laget noen koteletter. Så fikk han Sara til å ta noe korn, sikte det og lage noen kaker. Så tok han smør og melk og satte det ned for dem. Og Gud spiste det! Halleluja! Dette er grunnen til at: "Min tro ser opp til Deg, å Lam fra Golgata..."
  Tror dere at dette var en vanskelig sak for Gud? Som laget all den potaske, kalsium og alt som fins i verden. Han kom ned for å besøke Abraham. Han sa: "Skulle jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? Han skal jo bli et stort og tallrikt folk, og all jordens folk skal velsignes i ham." Amen! 'Jeg vil ikke dølge det for deg'.

  Vi er jo dannet av seksten grunnstoffer. Gud tok bare litt potaske, litt kalsium, litt petrolium, kosmisk lys (etc.) og laget et legeme: "Stig inn her, Gabriel." Så lagde Han et legeme til den andre Engelen: "Stig inn her." To av Himmelens Engler. Så tok Gud igjen en håndfull med grunnstoffer og steg selv inn i et legeme.
  Han kom ned, og Han var til og med sulten! Hva mener dere om det, adventistbrødre? Dere som ikke spiser kjøtt? -Vi kommer til å gå nærmere inn på det om en liten stund.

  Den allmektige Gud, Jehova! Se etter om ikke samme navnet er brukt for Ham som var i den brennende busken. Halleluja! Og da Han var på jorden, sa Han: "Før Abraham ble til, Er JEG." -den samme som var i den brennende busken. Det stemmer. Elohim! Se om ikke det er det samme. Han var den som var ved den brennende busken. Han var den som var hos Abraham, da Han var i et menneskelig legeme, som spiste av kalvekjøttet og drakk melken fra kua, spiste smør og brød! Priset være Guds hellige navn.
  Og mens Han satt med ryggen imot teltet, sa Han: 'Abraham, Jeg vil besøke deg igjen når du får dette barnet, du er hundre år nå, og Sara er nitti.' Og Sara lo, i teltet. Han sa: 'Hva fikk Sara til å le?' Hun var bak Ham; teltveggen var mellom dem! Abraham spurte: 'Sara, lo du?'
  - Å, nei da.
  Gud sa: "Jo du gjorde det."
  Hva slags telepati var dette? Hva slags tankelesning var dette? Han gjør det samme i dag! Han er Jehova- Jireh (Herren ser), Jehova-Rapa (Jeg er Herren din lege), i går, i dag og til evig tid den samme. Han svikter aldri.
  Se på Ham, - der stod Han, og så gikk Han rett bort til Abraham og snakket med ham, og så forsvant Han igjen, mens Abraham stod og så på. Og den store patriarken Abraham sa at han talte ansikt til ansikt med Gud, Elohim, den samme Gud!
  Får dere tak i det? Ikke tre mennesker, min broder, men tre forskjellige måter å åpenbare seg på. Den samme Personen, men tre forskjellige egenskaper. Han var den samme i begynnelsen. Han var denne store Åndens Kilde, og i denne Kilden var all sannferdighet, all kjærlighet, all fred og alt som var rent. Det skaptes en skikkelse, et legeme: teofani (gresk:theophaneia Legeme hvori Gud gjør seg synlig for mennesker, et slags legeme som vi også får. Ikke et herliggjort legeme, men lik en Engel, som har form. Hver gang jeg ser et tre, da tenker jeg; dette treet er negativet, og derfor finnes det en original et sted. Dette treet er skapt ved intelligens. Denne jorden reflekterer Himmelen. Bibelen sier det. Hvis der er et tre her som forgår, da er der et i Herlighet som ikke forgår. Når jeg f.eks. ser et fint, ungt ektepar som går på gaten, mann og kone, de elsker hverandre - hva reflekterer dette? Priset være Herrens navn, der er et legeme i Himmelen som aldri forgår. Hvis dette jordiske hus nedbrytes, da er der et som venter der oppe.

  Vi har denne treenigheten: Den store Ånd som bor i Sønnen Jesus, og Jesus som bor i Menigheten. "På den dag skal I kjenne at Jeg er i min Fader, og I i Mig, og Jeg i eder." Alt det Gud var utgjød Han i Jesus. Og alt det som Jesus var, utgjød Han i Menigheten. Her er det: 'Jeg i Faderen, Faderen i Meg, Jeg i dere og dere i Meg.' Det er d e t t e som er Legemet.

  Her er hva som er i veien med kirken: De er blitt lært en eller annen bløtaktig gammel-dame-læresetning. De går rundt og har suppemåltider og kortleker. Ikke rart at vi har et slikt kaos. Vi har ikke bruk for suppemåltider og barneprogammer. Det vi trenger er det eldgamle Evangeliet og troens menn med Sverdet i hånden som utfordrer.Det er det vi trenger i dag. Ikke noen teologisk teori av en eller annen klikk laget av mennesker. Vi trenger det eldgamle Evangeliet forkynt i den Hellige Ånds lys, makt og demonstrasjon.

  Som han sa, Han fastsatte atter en dag og sa ved David: "...for hadde Josva ført dem til hvile, da ville Han deretter ikke ha talt om en annen dag." Men:

  "Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, han har og fått hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra Sine."

  Hvor skal vi lese nå? Matt. 11,27:

  "Alle ting er overgitt til Meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller kjenner ikke nogen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare Ham for."

  Det kommer ikke an på hvor mye du lærer eller hvor mye biskopen vil at du skal vite. Hvis du ikke kan se denne åpenbaringen, spør da ikke biskopen, men spør Gud. Spør ikke din pastor, men spør Gud. Sønnen åpenbarer Ham -'Ham' (dvs.) personlig pronomen. Hør her, dette vil sjokkere dere kanskje, men her er budet; Paulus sa: "Hvis Han hadde ført dem til hvile, da ville Han ha talt om det." Her er hva Han sa:

  "Kom til Mig alle, I som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi eder hvile! Ta mitt åk på eder og lær av Mig! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for ederes sjeler. For Mitt åk er ganglig, og Min byrde er lett."

  Legg merke til hva Paulus sa her: "For hadde Josva ført dem til hvile, da hadde Han deretter ikke ha talt om en annen dag." Men: Så fastsetter Han atter en dag: idag, idet Han sier ved David så lang tid efter, således som før er sagt: "Idag, om I hører Hans røst, da- forherd ikke ederes hjerter." -Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den "- mann eller kvinne-"som er kommet inn til Hans hvile: Kom til Mig, alle I som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi eder hvile, har også fått hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine."

  Enten du er tjue, tredve eller femti år gammel, det minutt du hører Guds Røst banke på ditt hjerte, forherd da ikke ditt hjerte. Gå da inn (i hvilen). "Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet." (Joh. 5,24).
  Si meg broder Branham hva skjer da? Da får du den Hellige Ånd. Kristus tar bolig i deg. Stemmer det? La oss se i Jes. 28 og lese der hva profeten sa om det; vi begynner med vers 8, her er forutsigelsen om de siste dager:

  "For alle bord er fulle av vemmelig spy, det finnes ikke en ren flekk."

  La meg stanse her et øyeblikk - som broder E.F. fra Sveits sa her en kveld da han talte til noen, han sa: "Jeg stanset for å la det synke ned." Jeg ønsker at dette skal synke ned.
  "For alle bord er fulle av vemmelig spy, det finnes ikke en ren flekk." Som hunden som vender seg om til sitt eget spy, som den nybadede som ruller seg i søle, slik vender folket seg tilbake. Hva er i veien med dere Metodister? Dere pleide å ha Lyset, hva skjedde? - Gud tok det ut av hendene deres og gav det til nasareerne. Hva skjedde med dere, nasareere? En gang hadde dere Lyset. Så tok Gud det ut av hendene deres og gav det til pinsevennene. Og dere, - Guds Kirke, og resten av deres grupper - fordi dere forkastet Lyset og organiserte dere og sa: "Vi vil ikke tro mer enn dette", så gikk Gud ut og videre og viste dere at Han hadde folk som ville følge Ham. Hva har hendt dere pinsevenner? Dere hadde Lyset, men Gud tok det bort fra dere. Ildstøtten beveget seg videre. For hver gang Ildstøtten beveget seg, fulgte Kirken med. Da Luther kom ut av den katolske kirke og dannet en organisasjon av sin egen kirke, gikk Ildstøtten videre, og Wesley fulgte etter. Så organiserte Wesley og dannet sin konfesjon; da gikk Ildstøtten videre og nasareerne fulgte etter. Så organiserte de seg. Da fulgte 'Guds Kirke' etter Ildstøtten. De sa at de ikke var organisert, men det var de likevel. Hva skjedde så? Pinsevennene så Ilden og der gikk de. Hva gjorde de da? De laget en lærersetning ut av tungetalen og organiserte seg; enhver måtte tale i tunger som bevis på å ha mottatt den Hellige Ånd. Gud gikk bort og lot dere sitte der dere er i dag.

  Hva skjedde med dere "Enighetens" -folk? Dere fant dåpen i Jesu navn, så laget dere en doktrine ut av det og atskilte dere fra resten av Det. Gud gikk bort og lot dere sitte der.
  Hva skjedde med dere 'Guds Forsamling'? Dere laget en organisasjon av det og Gud gikk bort og lot dere sitte der og nå er dere bare en kald formalistisk gruppe, akkurat som alle de andre. Men Ildstøtten går videre! Halleluja!


  Alle bord er fulle av vemmelig spy. Se på Herrens Nattverd. De er nå kommet dithen at de tar vanlig hvetebrød, -når nattverdsbrødet skal være laget av ugjæret brød (deig). Og de deler det ut til syndere, sigarettrøkere, sjøger... bare de har sitt navn i kirkeboken. Dere, babtister, som til og med kaller det 'lukket nattverd'. Bare ikke gjør dere store, for da vil Gud gjøre dere små. 'Lukket nattverd' -dere skiller dere ut og vil gjerne synes å være mer hellig enn dere er. Dere sier: "Vi er ikke noen organisasjon." Jo, det er dere. Dere er det- helt sikkert. Dere sier :"Vi har fellesskap."
  Ja, med en og hver som kommer inn gjennom døren og lærer på samme måten som dere vil tro det. Hvis noen ikke lærer det slik, da kaster dere ham nok ikke ut, men dere utelukker ham fra brorskapet. Slik er det. Å, dere har en måte å gjøre det på. Men så har Gud også en måte å gjøre det på.
  Guds Menighet går videre; Ildstøtten tåler ikke noe slikt -
  alle bord er fulle av vemmelig spy.
  Hør her, dette vil nok sjokkere dere litt, men lytt mens jeg leser Ordet, profeten Jesaja:"Alle bord er fulle av vemmelig spy, det finnes ikke en ren flekk..." De går til kirken, men kvinnen klipper håret sitt, går i shorts og kjører gressklipperen mens de ser på mennene som går bortover gata; unge jenter liker gjerne at noen plystrer etter dem, å ja, dere tror at dere er nydelige, ikke sant?

  Og dere, menn, som går på gata med en sigar i munnen og er eldste i styret. Dere ser ut som en Texas okse uten horn. Dere innbiller dere å være noe. Ikke å undres over at alle bord er..... Så går dere fram og tar nattverd og gjør som om dere er noe, men gjennom uken bedrar dere, stjeler og lyver. Hva er i veien med dere? Alle bord er fulle av spy.
  -Å, jeg tar nattverd. Det er klart, vi bruker det i vår kirke. Jesus sa at Han vil reise oss opp i de siste dager, hvis vi tar nattverd
  .
  "For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens Legeme. Derfor er det mange skrøpelige og syke iblant eder, og mange sovner inn."
  Døde, formalistiske kirker, Guds ånd har forlatt dere og Ildstøtten er ikke der lenger. Dere fornekter helbredelse, dere fornekter oppstandelsen. Dere sier: "Det er historisk at Han stod opp fra de døde."
  Men hva med Ham når Han er den samme i dag, hvis Han stod opp fra de døde? Dere sier: "Det forholder seg ikke slik." Det er dere som sier det. Dere har oppstandelsen etter eget ønske og Gud har det slik Han vil ha det. Saken er den at Bibelen -som vi kjenner som Sannheten - sier at Han ville stadfeste Ordet, og: "De gjerninger jeg gjør skal dere også gjøre", og: "Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
  "Jesus Kristus er i går, i dag og til evig tid den samme." Det sier Ordet.  Joh. 5,24. Du er gått over fra døden til Livet. "Den som hører Mitt Ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.
  Ved mottakelsen av den Hellige Ånd er du i hvilen, sabbaten. Jes 28 vers 8 Forutsigelsen om de siste dager. Amen!


  BmOnline

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.BmOnline.no