BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

BARNS SAMVÆRSRETT

og omsorg. 6/6/97

Kopi: Sylvia Brustad

I radioens program "Rett På" i P1 gikk temaet om delt foreldreomsorg på "lufta" den 06.06. I utgangspunktet er det ikke noe problem å få til delt foreldreomsorg hvis begge foreldrene er enige. Dette har vært og er fortsatt praksis, problemet er når den som har hatt hoved-omsorgen for familien plutselig ikke får dele den med den andre av foreldrene, (moren). Loven sier at det er barna som har rett til samvær og ikke foreldrene. Og problemet synes hele tiden å gjelde i de forhold hvor kvinnen har hatt omsorgen. Der mannen har hatt den daglige omsorg er det ikke registrert slike problemer ved delt omsorg. Så er spørsmålet -er det en trussel for en kvinne å måtte erkjenne at delt omsorg er en vei å gå? Er det ingen trussel -hva er det da? Liker ikke moren at barna kommer tilbake gode og fornøyde fra far? Hvorfor ellers lage et oppstyr hvis ikke dette oppleves som en trussel? Hvorfor skal ikke far få se barnet? Hvorfor må barnet gjemmes bort når far kommer innom? Hvorfor støtter bidragsfogden (trygdekontorene) NAV, denne sinnsyke praksis?

Er det et smertelig nederlag for moren å få høre fra barnet at det har trivdes i uken med far?

Når den ene av foreldrene blir gitt denne omsorgsretten, som oftest moren -er det mye som tyder på at konflikten allerede er i gang. Man har allerede tatt steget til et høyere konflikt nivå. Moren synes flink til å "bruke" barna for å ramme far.

Det er ofte ikke noen dialog mellom to som skiller lag. Kvinnen som får omsorgsretten til barnet, hevner seg på faren ved å sabotere barnets samværsrett. Samværsretten har ikke kvinnen eller den som har omsorgen lov til å stjele fra barna. Men det bryr ikke bidragsfogden seg om. Det største ønsket på jorden for moren, er at faren må få li mest mulig. Bare han betaler, så er alt såre vel?

Mye tyder på at denne typen konflikter ønskes opprettholdt for å hevne seg. Men den som lider -er barnet (a).

Loven sier at det er barnet, (barna) som har denne samværsretten. Ikke foreldrene som mange ynder å tro. Så kan man se til hva bidragsfogden i omgangen med papirmølla får til? Det er to instanser som ynder å formidle at de kjenner loven og vet hva de bedriver tiden med. De kalles for det første Trygdekontoret, hvor det sitten en person som tør å kalle seg "bidragsfogd", med hjemmel i lov ..osv. Når denne "fogden" som tilfeldigvis er hunkjønn har gjort ferdig sitt "verk" og den som heter bidragsyter ikke aksepterer dette, starter neste trinn i Trygderaketten. Der sitter det tilfeldigvis et hunkjønn til -i noe som kalles Fylkestrygdekontoret. Dette er en instans i Trygderaketten som sitter i siste trinn før man havner i rettsalen, hvor skittentøyvasken kan starte.

Er man kjempeheldig sitter det et hunkjønn der også. Er det rart at kjærringene tar rotta på kaillan? Her må systemet legges helt om slik at barnas rettigheter blir tatt på alvor, slik at man unngår å reproduserer AP-sosialklienter. Det var under en undersøkelse at barn av sosialklienter ble spurt hva de skulle bli når de ble store. Joda, de svarte at de ville gå på sosialen.

Når loven så klart sier at det er barna som har samværsrett, så kan man spørre hvorfor bidragsfogden ikke ser faren i at den som har omsorgen fritt saboterer samværsretten til felles barn uten konsekvenser fra samme etat? Eksempelvis utvises en utrolig lojal mor-til -mor aksjon til felles beste -fra bidragsfogden. Er det slik at loven skulle forhindre barna samværsrett, så har den jammen truffet blink i så måte? Og når man ser hvor mange hunkjønn som sitt i "systemet", (fogden) gjør da saken værre for barna, så lenge de prioriterer omsorgspersonen fremfor å bry seg om barnas beste. Da lukter det logisk nok svidd. Ingen barn vil nyte godt av dette så lenge denne hensynsløse forskjellsbehandlingen får ødelegge hverdagen til så altfor mange barn. De utsettes for hevntørstige handlinger, hvor bidragsfogden har tatt "parti" med påskudd -å sikre barnets interesser. De har således mye å lære i hva de bedriver tiden sin med, og spesielt finne ut av hva ordet "sikre barns samværsrett" innebærer. Det betyr at man må spørre seg om alle barna i Norge får ta del i denne samværsretten som loven tilsier? Ellers er jeg redd for at altfor mange av barna vil havne på sosialen av mangel på habilitet i Trygdeetaten, dessverre. Her begås feilene som bidragsfogden i stor grad er med på å produsere gjennom sin iver i å "ta vare på barna". Videre skulle moren mistet trygden ved gjentatte saboteringer av samværsretten.

Jeg skjønner meget godt de 30.000 fedre som føler seg lurt opp i stry av den "lovlige" bidragssentralen i Bjørnevatn, og forstår deres harme over å miste både hus, hytte og bil , mens bidragsmottaker kan "herje fritt" med støtte fra bidragsfogdens lakeier.

Ganske nylig, den 27. juni 2008, så jeg på TXT tv at det var blitt gitt grønt lys for å hente ut barn med makt fra en mor som saboterer samværsretten til barn.
At denne praksis kan skape traumer hos barna er sikkert sant, men hva er alternativene når traumene allerede har kommet langt over primsollmerket jfr mors boikott av barns samvær med far? Jeg ser derfor meget positivt på at barns samværsrett blir opprettholdt jfr lovens bokstav, og at mor som saboterer MÅ få dagsbøter for å bryte lovens bokstav jfr samværsretten til barna. Det bør nå bli endringer i loven som sidestiller far som en like god hovedomsorgsperson for sine barn på linje med mor. Skal se at det da blir enda tryggere- og mindre sosialklienter av den praksisen. Samfunnet skal ikke produsere tapere. Og når familien rammes, ja så rammes barna dobbelt opp. Fordi barna er lojale til forledrene. Dette tenker ikke "pengemaskinen", statskassa så mye på?


Krever samvær for å få penger

Menn holdes for narr

Farløse barn er satans verk Nei til homser og Lesber!

Sorte statsbarn made in Krf KRFs sædvaner -det er dette Hugland kaller menneskeverd, hva med avkommet = ingen far?


Debattforum

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett
oppdatert 30.06-08