BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi

  Sosialistenes store skam

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...
 • SOSIALISMENS HØYBORG

  Et lite "knippe" fra debatten:

  grock19 skrev:"En Riksrettssak mot de som åpnet for massiv innvandring til Norge vil heller ikke forekomme, fordi de som står ansvarlige, er dratt sin kos lenge før nasjonen som kollektiv får opp øynene for det som foregår."

  Takk for en av de mer modne svar på dette forum for "røde individer". Det jeg egentlig her og på mine sider opplyser om er følgende: Her er flere typer sosialisme ute å går. Europabevegelsen på stortinget er høyre- "sosialister".
  Nå finnes det ingen sosialist i H, fordi sosialist KUN er en "venste-sykdom". Straks man snakker om sosialisme, så er man på venstrefløyen på aksen.
  Det som mangler er at dem putter hakekorset inni EU flagget. Da først ser dere sammenhengen. EN ny stor nazi-organisasjon er på tur ut "av skapet".

  1. Siden krigens dager har det forekommet det vi kan kalle det store nederlaget, dvs SOSIALISMENS verst tenkelige ansikt er med oss i dag.

  2. Landsfaderen Gerhardsen blir da å måtte omsrkives til det motsatte, ja sammen med kompisen Håkon Lie som dro til Canada. Les her

  3. Det disse "to turtelduer" "har gjort mot det norske folk" i mangel på bedre ting å foreta seg ved å gjøre overgrep mot medborgere- er en stor urett og en skamplett for Norske farver. Hvor mange familier og arbeidsfolk som er blitt avlyttet og gransket og sparket fra sin stilling er det ikke tall på?

  Dette "pakk" av noen som kaller seg ledere har bedrevet et "bedrageri" og truet mange borgere, slikt skal vi aldri innfinne oss i. Det er det værst tenkelige et folk kan komme over og bli utsatt for. Dette "kostebinderiet" sliter dessverre Norge med i dag på alle "bauger og kanter". Ytrinsfriheten er jo en stor vits, mens det i Grunnloven klart beskrives hva som ilegges som ytringsfrihet. På vårt Storting sitter det en hemmelig gruppe og arbeider imot Norges Grunnlov. De kaller seg Europabevegelsen. Dette strider imot vårt demokrati og vår konstitusjonelle rett, j.f.r. Norges Grunnlovs §§ 1 og 112.
  Straffelovens § 330 forbyr også at man skal kunne være lydig mot fremmede losjer, når man er innvalgt stortingsrepresentant. Faktum er jo at vi ikke har hverken demokrati eller noe folkestyre, jfr de korrupte politikerne som har meldt seg inn i Europabevegelsen. Disse får nå snart påtale.
  Alle EU tilpassninger som er blitt utført av samtilige regjeringer etter krigen er Grunnlovsstridige og således ugyldig! De ansvarlige må folket i Norge gi sin dom ved en riksrettssak.

  I dag er det faktisk blitt værre enn det var under NS siste krig og forresten værre enn i Moskva. Det er faktisk bedre med god kommunisme for å si det mildt. Nå har Erna Solberg snart på trappende et pålegg som straffer oss hvis vi ikke huser de tusen fremmede som kommer stormende hit? Med naziene så visste nordmenn at vi ble kvitt dem om ikke lenge i 40-45, mens dagens fremmede med norsk statsborgerskap som i h.h.t. vår Grunnlov er statsløse her, er mye værre å bli kvitt? Således ser det ut som om Norge kunne hatt det mye bedre under og etter krigen på tysk side? Det sa også våre kjære krigshelter, les her! Og når jeg tenker over det, blir jeg kvalm av disse sosialister som skriker over seg om likhet for alle, fytti katta hvor falske dem er. Her kan du lese om en sosialist som ble tatt vare på av systemet, som sikkert var plantet av de røde, for å ødelegge for kapitalisten, Fergusson.

  Er det norske folk fornøyd med tingenes tilstand? Så nå skal folket opplyses om hva som har skjedd. Tingene må taes fatt i og det skal gjøres "skikkelig rent", det trenges "høytrykksspylere" av beste kvalitet til dette "arbeidet"!

  I tiden er EU et helvete for dem som blir berørt. Det finnes ingen god grunn for noen å gå inn i EU. Men makteliten og pengemaskinen, krigsmaskinen er deres egentlige mål. DEM vil ha makta over alle.

  DET verst tenkelige et menneske kan gjøre er å påberope seg retten til å krenke, et annet lands territorium, rettigheter og bidra til at hele samfunnet går i oppløsning og nedlegges- for så gradvis å opphøre.

  Les om Bilderbergerne den hemmelige gruppen.

  BmOnline

  Hovedsiden

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett