BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

SOS Rasisme og deres løgn-indokterineringer!


Av: Bjørgulf Mortensen 18/02-99

Ser i "Tromsø" at SOS Rasisme forsvarer innvandringen. Her kommer noen "gloser" for å vise at de ikke gjør annet enn å drive indokterineringer mot bedre vitende, sin unge alder tatt i betraktning. Det er desverre slik i Norge at altfor mange unge blir hjernevasket tidlig i tenårene av RV, SV osv. Men dette til tross- historien viser oss at de røde etter hvert vokser og lærer, det er jo flott -og at de senere i livet -når de har fått familie og bil, hytte og stil -da er de plutselig høyre-folk? Ja, noen blir mot bedre vitende AP-folk, men de kommer i høyre etter hvert. Jeg vil herved gi norgesvennene Kanestrøm og Jørgensen 200% medvind.

Som vanlig er det stor sprik i mellom den administrative og den politiske bakkekontakten, hvor den politiske har vært mer eller mindre ensporet i årtider. (AP) Å kalle 3 millioner nordmenn for rasister p.g.a. feilslått politikk, sier mer om disse politikerne og det forteller oss at disse neppe vet hva en rasist er, eller fordi dem vet det meget godt -fordi det tjener deres sak, og dermed bruker bruker RASIST-stemplet med overlegg?

Det er heller mye mer viktig for Ola og Kari å spørre om man kan la slike politikere få lov til å fortsette sin «rasist»- hets mot Norge? For at deres politikk skal skape minst «støy», er skremselet rasist et godt middel mot gode nordmenn for at lands-svikerne skal nå sine mål. Dette må Ola og Kari, de gode nordmenn ikke la seg skremme av. Se hva våre eldre i dag opplever -det er skremmende. Det må være noe fundamentalt galt med de politikerne som styrer vårt Fedreland? Politikerne ødelegger arbeidsdagen for mange av depatementenes avdelingsjefer med synsinger. Departementenes folk gjør en solid innsats for Norges farger. Det er politikerne som er problemet og "håret i suppa". Derfor må Ola og Kari ta dette til etterretning. Denne voldsomme innvandringen bidrar jo til at vår kultur blir visket bort. Hvem er det som tjener på det? Vi har blitt fortalt om folkevandringene over til Amerika, hvor inntrengerne drepte og tok indianernes land. Skal dette være et forsøk på å ville ta ansvaret for dette, ved å la det skje her? Ser ikke værre ut. Derfor må Sos Rasisme få seg annet meningsfylt arbeide. Sos Rasisme burde slutte mens leken er god, og heller spille i et annet orkester, vil da anbefale de å begynne å hjelpe våre eldre. SOS eldre-pessimsisme er jo et hett tips. Noe avisens ansv. red. sikkert støtter fullt ut. Nå som Simon Strøm har takket av. Våre skattepenger skal ikke gå til organisasjoner som bidrar til å glemme å hedre vår far og mor, og vår nasjonal- arv. Vi må få tak i seriøse krefter, som vil spille den rollen folket avspeiler, annet er jo mytteri! Sos Rasisme bidrar til at vår homogene fokemasse og kultur forsvinner, de har ikke respekt for at vårt fedreland ble gitt oss av våre forfedre. Man driver ikke denne " trendy time", sporten med noe så alvorlig som vedgår nasjonens sikkerhet. En befolkning tar lett opp i seg et enkelt individ eller en liten gruppe med fremmed kulturell bakgrunn. Den som ønsker å bli innlemmet, blir det raskt. Erfaringer gjennom historien viser at man ikke innlemmer store grupper, særlig ikke hvis den kulturelle forskjell er stor og de fremmede ønsker å holde på sin kultur. Her kjenner vi oss igjen på dansker, finner, svensker. Det er riktig at alle mennesker bør være likeverdige og like for loven. Men de er ikke like. De forskjellige folk har ulik kultur. Alle har de sin egen identitet. Et folk kan holdes undertrykt i århundrer, det kan være undertrykt og plaget, men forblir likevel et folk. Se på jøder, armenene, sigøynerne, slovener og kroater. Slike folk har aldri blitt innlemmet i en annen befolkning. Selv etter 130 års kolonisering av Algerie, levde de europeiske kolonisatorer og de arabiske muslimer i adskilte områder. Blandede ekteskap hørte til skjeldenhetene. Det er i dag like umulig å integrere et muslimsk felleskap i et franskstyrt Frankrike som det er å integrere et europeisk fellesskap i et araberstyrt Algerie. Dette er nakne fakta! Det som skjer er jo nettopp det at når innvandringsgruppene blir store nok, forlanger de politisk makt for å presse igjennom det levesett og de rettigheter de vil ha. Er det løgn?

Eksempelvis et krav om eget parlament i England, egne skoler og barnehager osv. Våre politikere burde ta lærdom av det som Nansen gjorde for mange flyktninger. Nansens Røst burde vært lest grundig av våre politikere -de er aldeles naive og er kan hende, en større trussel enn en stakkar innvandrer. Noe som burde få følger for det partiet som har størst ansvar for elendigheten, AP. Derfor bør man utrede et lovforslag som skal hindre at et parti kan sitte "i all tid" og vanstyre et land. Det er direkte skadelig. Innsidehandel er bare et nøkkelord. Det er de verste ting som får lov å skje i partiets navn. (Et anarki) Det var jo demokratiet som skulle råde? Men slik er det jo ikke, da vi i dag ser et mye bedre eksmpel i så måte, en fler-partiregjering. Den er mye mer demokratisk, da man får flere "syn" med til å styre. Forslag til det bedre må da bli at man har tak på maksimum regjeringstid som et parti kan ha. Under forutsetning at det ikke finnes annet regjeringsalternativ. Maksimum 2 perioder -8 år, 3 perioder -12 år ved makta burde være en selvfølgelighet. Denne flerparti-regjeringskabalen synes jeg er mye mer rettferdig, uten å ha sagt at alt de gjør bare er godt. Men ettersom tiden går vil tingene falle på plass. Flere partier får være med å spille -og det er et sunnhets-tegn. Det blir mye mer åpent og man ser tingene mye bedre, altså mindre kameraderi. Hvis AP var verdenskjent for noe, så var nok kompistilstandene de verste. Det var dette som ble APs bane. Innside operasjoner.

Skjønner at AP er sur, dem har seg selv å takke -der går det for tiden motbakke. 36,9 blir stående som 9. april i våre minner -like glade ble vi. Var det boomerangen?

Mer om NAZI-RASISTENE


Debattforum BmOnlineLes eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett