BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • ULOVLIG BYGGING I STRANDSONEN

  Merk deg at statsrådene har gitt fullmakter til fylkesmannen å utøve loven. Derfor trenger vi ikke fylkesmannens funksjon, all den stund de er korrupte. Les kommunale avsløringer om ulovlige bygg i strandsonene m.v.
  Det er nylig kommet et fokus på dette problemet, jfr korrupsjon i byggesaker m.v.

  Strandsonen på Hamarøy er definert som LNF 1 område, dvs det er ikke tillatt å fradele eller å bygge her.

  Hamarøy Kommune er en av de kommunene som IKKE følger fradelingslovens punkt, 1, 3. -eller egen forskrift jfr LNF 1 områder som er vedtatt.

  Det heter videre i fradelingsloven 1,3 at Kommunen er pliktig til å informere grunneiere om fradelinger som grenser til berørte parters eiendom. Dette har ikke Hamarøy Kommune fulgt opp!  Her sees rorbuene slik de så ut først, men nå har de skrellet av "bananskallet", og de har laget vidu,dører og platter utenfor i mars- mai- 2010 Fortsatt ulovlig.

  Det bygges ulovlig over en lav sko! Det flyttes på grensemerker uten at grunneierne er blitt informert. (Olav Nordbakk), jordskiftedommer i Ofoten, Narvik. Nordbakk led av langt fremtreden demens og var uskikket til å være i arbeide.
  Flere saker han har vært delaktige i fra så sent som like før 90 tallet har måtte bli omgjort. Således også her i følge takstmann Gudmund Lorentsen i Ballangen.  Her er begynnelsen på disse rorbuene, men han begynte allerede i 1996 97 å lage en dass, som naboen min Per Steffensen fjernet. Gjett, da kom purken fra Opeid i en fei, men han jagde de bort- og viste til rivings vedtak fra jordskifteretten. Men purken er ikke å se mer, enda det var nå de virkelig skulle vise seg, ja hver bidige dag! For dette er ULOVLIG bygging i strandsonen jfr Hamarøy Kommunes eget vedtak om LNF 1 område i arealplanen, som betyr at det ikke er lov å bygge, fradele her.


  I et skjøte av 1893 står det helt klart og tydelig hvem som er grunneiere og hvor grensene går. Det er fellesgrunn i strandsonen, hvor tyveriet har blitt gjort. Grunneiere er blitt "overkjørt" av jordskifteretten i Ofoten. En lokal "figur"- Jomar Steffensen gikk til Hamarøy Kommune i 1995 og fortalte til kommunen at han var ene-eier ved strandlinjen i "sørsjøen", og at det ikke behøvdes noe nabovarsel. I et brev fra Hamarøy Kommune bekrefter de at Jomar Steffensen løy om de faktiske forhold som ene-eier. Brevet er lagt ved her.
  Dette til trots, de snudde ikke om på vedtaket. Hva skal man kalle en slik praksis ved Hamarøy Kommune, teknisk etat? Og når Hamarøy kommune ikke sjekker tinglyste dokumenter eller kontakter berørte parter i saken, så blir dette sirkus.

  Fordi jeg har en tinglyst naust tomt fra det opprinnelige bruk 3, som også arealet 29 er tatt ifra, som Øistein Steffensen urettsmessig disponerer i dag, hvor Olaf Nordbakk utvidet denne parsellen ulovlig. Jeg er totalt overkjørt av Ø. Steffensen og Hamarøy kommune. Ø. Steffensen har i fjor klaget på at jeg har båter og biler på min eiendom, (27. mars 2015). Tenk det dere, og kommunen skriver stygge brev til meg. Jeg tok kontakt med Fylkesmannen i Bodø, hvor de sier at dette må være riv ruskende galt. Det var tilsatt en kineser hos Teknisk etat i Hamarøy- der Abrahamsen og Fredriksen jobbet tidligere. Han skrev et stygt brev til meg. Kineseren har jo ikke det minste peiling på forvaltningsloven, det han burde gjøre var å kontakte meg først pr telefon eller skriftlig for å spørre seg om. Nå forventer jeg en beklagelse fra teknisk etat Hamarøy kommune.

  Jeg tok kontakt med kineseren på teknisk etat- og fortalte ham hvem det var han skulle kontrollere nøye, Øistein Steffensens stjålne og ulovlige parsell 29 på Sommersel. Hvor han også slipper kloakk ut i sjøen. Se bilde under.


  Her er kloakken Ø Steffensen har lagt ulovlig ut i sjøen. Røret kommer fra septiktanken til høyre og rett ut i sjøen. Han tok flere tonn steiner med gravemaskinen og fylte over kloakkrøret. Se neste bilde.  "Hamarøy kommunes folk drar omkring og "leker tarzan" og flytter grensemerker etter eget forgodtbefinnende, dette gjelder også Tannøya. Folk har fått brev om å sjekke grensene. Og det er helt utrolig hva de har gjort! Hvilke individer er det som arbeider i Kommunen på Hamarøy? Er det skolerte folk?  Her kom svaret fra miljødepartementet etter at jeg klagde til dem i 2006.

  Nå driver sønnen Øistein S og konkurrerer om kunder fra dette stjålne stykket nede i vårt fellesareal, mot de nye eierne av Feriesenteret, som sønnen Øistein nå driver i konkurranse om kundene til det opprinnelige Feriesenteret her. Hvilke "ærlige" individer er det som styrer Hamarøy kommune?  Her ser dere steinene han tok fra fjæra til å skjule kloakkrøret. Dette er min naust tomt som dere ser er jeg forhindret i å ligge her med sjarken min, etter 2009- så satte Øistein Steffensen ut kai og stengte meg ute her også.

  Min naust tomt ligger her og tinglyst dokument ligger ved.


  Teknisk etat Hamarøy Kommune
  Den kommunale saksbehandleren tok seg ikke bryderiet med å sjekke opp dette, og startet fradelingsprosessen uten å mukke. Deretter ble det rettssak, hvorpå det stjålne arealet kom på dagsordenen i jordskifteretten.
  Men tror dere at jordskiftedommerne fulgte egne instrukser?
  Neida. Damen ved sentralbordet til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett fortalte at hvis det var gjort feil, så måtte Kommunen rette opp feilen som var begått.

  Dette skjedde i 1995. Sannheten er at Jomar Steffensen gikk konk 3 ganger, og da sa banken stopp. Hele feriesenteret ble lagt ut for salg, og nå er det andre som eier dette. I skyggen av konkursen var han så freidig at han i en fart- før noen rakk å mukke overførte Jomar et tilhørende stykke naust tomt til kona, (br nr 29, se kart) som han så fikk utvidet ved en blank løgn. (Olaf Nordbakk jordkiftedommer) Stjal fra fellesskapet. De utvidet så naust tomta slik at det nå er bygd flere rorbuer her- ulovlig. Allerede i 1992 gikk Jomar Steffensen og hans sønn Øistein opp en illegal grense ned i fjæra, som ikke er på skjøtet fra 1893. Ca 80 skitt ned i fjæra målte de opp fra grensemerket der strandsonen møter Per Steffensen og Sommersel Feriesenter sitt merke.
  Denne oppmålingen som Jomar Steffensen gjorde, opplyste min far meg om i 1992. Og jeg har markert denne grensen de lagde med en rød strek på kartet her.
  Her sier Jomar Steffen at han ikke grenser til noen. Men jeg har naust tomt her, noe han selv har skrevet under på i tinglyst dokument lagt ved her.
  Den ulovlige utvidelsen av hans naust tomt skal gjøres døde og maktesløse, jfr Fradelingsloven pkt 1,3.  Hamarøy Kommunes oppmålingsmyndighet

  Her ser dere brevet som ble sendt ut, utrolig!
  Teknisk etat Hamarøy Kommune lager egne grenselinjer

  På dette kartet har kommunen lagd grense fra flomålet, (se rødt kryss) på kartet som viser en inntegnet grense som går helt ned i fjæra til den røde streken. Denne grensen finnes ikke på den originale skyld-delsforretningen fra 1893. Da de endret på grensene, så skar de av de gamle merkene og smurte mørtel over for å skjule merkene, man finner de ved på pekke bort mørtelen, på murkanten ved septik tanken. Likeså de gamle grensemerkene i fjellet litt lenger bak. "Paralellogrammet," tomten blir mye mindre etter de rette målene-. Jomar Steffensen og sønnen Øystein lagde denne grensen i 1992, forklart på punktet Teknisk Etat Hamarøy kommune over her.

  Strandssonen er nemlig et fellesareal- et friareal og hevd fra gammelt av. Nå har Steffensen satt opp gjerdestolper, som han ikke fikk tillatelse til å sette opp. Fjæra har fra gammelt av vært et friområde for folk. Således er kartet blitt "tuklet" med. En annen ting er at grunneiere i makt av sin stilling har nektet beboere å ha fortøyninger og ei spissa i fjæra. Det er sannheten om noen av grunneierne. De lager stengsler for naboene, som har lov å bruke fjæra.

  Her er det tinglyste dokumentet over min naust tomt.  Jeg har også naust tomt der, og den er nå innesperret av Ø. Steffensen. Derfor skal alt dette rasket bort. Og det med loven i hånden. Som det tinglyste Skjøte viser vedlagt her, der nausttomten er fradelt fra hovedbruk, Bruk nr 3 som fra gammelt av til hørte Chr. Sommersel.  Den observante leser vil straks stille spørsmålstegn ved denne underlige praksis. Kort tid etter at dette ble gjort, så har Jordskifteretten og politietaten gjennomgått omorganiseringer. Således finnes ikke Jordskifteretten i Narvik som før, men er overført til Steigen.
  Her er tinglyste dokumenter på min naust tomt, som beviser at Jomar Steffensen løy til Kommunen om at han var eneeier ved sørsjøen. Løgn og bedrag!  Her ser dere min naust tomt på denne siden av steinfyllingen og det ulovlige kloakkrøret, hvor Jomar Steffensen sa at han var eneeier ved sørsjøen. Ø Steffensen la flytebryggen ut uten å ha innhentet tillatelse fra Kystverket, allerede i 2007, men da la han den på andre siden av eksisterende kai nærmest på bildet. Det ble jo selvfølgelig så trangt for båtene til Feriesenteret- at de forlangte den fjernet. Det var da han tok min ankerplass, 2009. Ankerfestet mitt ligger ennå der. Under seilbåten.

  Jomar Steffensen lyver om at han er eneeier og ikke trenger å følge fradelingsloven.


  Men Hamarøy kommune rettet aldri på dette. I stedet trumfer jordskiftedommeren saken igjennom, og det hele ender med at vedkommende som stod og løy til Hamarøy kommune, fikk bruksretten på det arealet som han ALDRI hadde eid. Her ser dere et eksempel som så absolutt de "høye herrer" burde ta tak i med "lusrive" og lupe.
  Har man lov å spørre om saksbehandlerne ved Hamarøy Kommune kan lese? Jeg ser til stor forundring at HKommunes medarbeidere i november i fjor mottok en utmerkelse for lang og tro tjeneste, mon det?

  Likeledes er "lensmannen" på Hamarøy "lam", handlingslammet i denne saken. Det heter seg at vedkommende lensmann leier lokaler hos den "nyvunne" heldige areal-eier. I dag juni 2010 har Øystein Steffensen flyttet butikken sin på nedsiden av den gamle butikken hvor lensmann Finvik nyter sitt "otium", opium?.

  Jeg skrev et brev til Aslak Finvik om saken, hvorpå han ringte meg og spurte hva han skulle gjøre med det? Da sa jeg, det er jo du som er lensmann, ikke jeg. Det var høsten 2003.

  Hvorfor er det blitt så lettvint å lyve, ja og endatil få "loven" (purken) på sin side?


  Jens Stoltenberg fikk beskjed om dette for mange år siden (1992), men han hadde ikke tenkt å gjøre noe med slike fillesaker? Han var da rette mann til saken i "Brundtland-regjeringen", men intet skjedde. Han fikk brev angående dette.

  Dette minner meg om stasi-metoder, "made in USSR".

  Saken var forsåvidt nevnt en gang på nrk-dagsrevyen på midten av 90-tallet, da var Jens Stoltenberg på Nrk-nyhetene om Hamarøy saken.

  Dette var nylig nevnt i nyhetene. Her kan du se flere korrupte saker.

   

  Mer om ulovlig bygging i strandsonen på Hamarøy.

  I dag den 22. mai- 2015, stod det å lese i Nordsalten avis om et naust som var bygd ulovlig midt på 80- tallet, som måtte rives. Tommy Pedersen, Bodø, er pålagt av Tysfjord Kommune å rive et naust som nå avdøde Alfred Pedersen satte opp ulovlig på midten av 80- tallet på en naboeiendom.

  På slutten av innlegget i avisen- står følgende ordlyd: Sitat "så Kommunen ser ingen annen mulighet enn at naustet rives, de er tross alt pliktig til å forfølge ulovligheter." Ja, hadde Hamarøy kommune hatt så dyktige medarbeidere- så hadde dette som Jomar Steffensen har gjort- aldri skjedd. Nå gjenstår det å se at Hamarøy kommune blir nødt til å finne fram fradelingsloven og begynne på nytt? Naust tomten til eiendommen 24/23 er faktisk nærmeste nabo til den tomten som Hamarøy kommune ikke sjekket opp forholdene (brev av 12.05.93 fra Hk over her) til da Jomar Steffensen trixet med faktum og løy at han var ene-eier. Det kan opplyses om at Øistein Steffensen driver på å stenge av veien ned til sjøen, noe han ikke har rett til, da grunneiere har rett og alle andre har rett til å kjøre ned til dette arealet som er bygget opp på vår masse fra hustomten 24/23 som var tenkt til å bygge en molo, bølgebryter mot østavinden i sørsjøen. Denne fyllmassen ble tatt ifra oss av Steffensen.


  Nå har det nettopp vært en sak i avisa nordland om at Steffensen ønsker å flytte flytebrygga. Det vises til at vinden er årsaken, men det tror jeg neppe, fordi det er MIN ankerplass han har stjålet til flytebrygga si, uten å spørre meg.  Nå har Hamarøy Kommune fått påpakning om å fjerne brygga, da Steffensens brygge er på min ankerplass jfr tinglyste dokumenter
  gg min anmeldelse mot Hamarøy Kommune.

  På oppfordring fra økokrim har jeg anmeldt Hamarøy Kommune til Lensmannskontoret på Hamarøy.

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Her kan dere kommentere ulovlig bygging i strandssonen på mitt debattforum-.

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no