BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Stortinget lurer oss inn i EU.

  Erna Solberg, kommunalminister foreslår 2/3 flertall i sine 3 forslag til Grunnlovsendring for lettere å bli medlem av EU.

  Men hvorfor foreslår heller ikke Erna Solberg at man endrer på vedtektene i HØYRE? Slik at man kan endre Høyres sammensetning ved en medlemsavstemning i Ernas stil, til 50,1% simpelt flertall?

  Det er jo meget merkelig at Høyre ikke tester ut dette først i eget parti for å se hva skade det vil medføre? Før man går ut med et så makabert forslag som vedgår Norges Grunnlov og hele det norske folket? Har ikke Erna tenkt nøye nok over konsekvensene? Det er jo kort og godt et merkelig forslag fra minister Erna Solberg, som neppe bidrar til trampeklapp i salen?

  Men i Høyre og EU er Erna spiselig, det bør folk notere seg.

  Grunnlovens §93 sier at Stortinget skal ha 3/4 flertall før en endring kan skje i §93.

  §112 sier: Viser erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal forslaget derom fremsettes paa første, og andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter neste Valg at bestemme, om den foreslaaede forandring bør finde sted eller ei. Dog maa saadan forandring aldrig motsige denne Grundlov principer, men alene angaa modfikationer i enkelte bestemmelser, der ikke forandre denne konstitutions Aand, og bør to trediedele af Storthinget være enige i saadan forandring.

  Dette viser kjære leser at Høyres Erna Solberg neppe klarer å endre vår Grunnlov bare fordi Høyre vil inn i EU!

  Dette forslaget "snekret" Erna Solberg i 2000, og la det fram for Stortinget. Men avisene er døds stille om dette. HVA kommer det av? Videre er planen til HØYRE at dem skal ta denne saken opp som loven krever i 3 dje storting, og så få denne endringen gjennom i Stortinget. Dette forslaget fremmes nå i år for Stortinget, og det skjer tirsdag den 11. mai 2004.

  Og hvis dette forslaget går igjennom kan Stortinget vedta EU medlemsskap uten at folket er blitt forespurt.

  Nå forstår velgerne bedre hvorfor Høyre ikke vil ha noen debatt om EU før valget. Det skal Høyre ikke lykkes med j.f.r. Folkeaksjonen Mot Landsforræderi. Alle foretak, "organ" har program og vedtekter hvor der kreves 2/3 flertall for å være beslutningsdyktig, v/lov-endringer, d.v.s. 66% oppslutning.

  Når det gjelder NORGES GRUNNLOV §93 så kreves det i lovteksten at før denne kan endres må hele 3/4 oppslutning til før det kan skje.
  Erna har fått ledervervet i Høyre som belønning, men dette forslaget hennes er nok det mest tvilsomme siden GRO's forslag om å ta en avstemning om EU i 94, hvor GRO tapte så det suste?
  Stem derfor kun på NEI til EU parti ved neste Stortingsvalg.

   

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett