BmOnline Norge Politikk

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Kristendom

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Alt for Norge

  [IMAGE]

  SV's selvskudd i EU debatten

  Sosialistisk Venstreparti

  SV forsøker å fremstille sin politikk i EU debatten som fedrelandsvennlig og troverdig, men sannheten er en annen. De forsøker på en bakstreversk måte å sanke flere stemmer ved å gi et inntrykk av at de er for at Norge skal beholde sin suverenitet og selvråderett-. Sannheten er en ganske annen.

  Ved å gå SV etter i sømmene får du bakoversveis. I det ene øyeblikket prøver SV å fremstå som et seriøst NEI TIL EU parti, og greit nok så langt. I det neste er de for en meget liberal innvandring. En innvandring som for det norske folk i lengden er ennå mer skadelig enn et EU medlemskap.

  Fordi SV er for en meget åpen linje j.f.r innvandring fra den 3 dje verden , hvor EU har en meget høy tollmur og grense mot de samme land som SV er for å ha åpne grenser til.

  Dette må sies å være det beste bevis på at SV og Halvorsen vil føre velgerne bak lyset, derfor må du stemme på et ikke sosialistisk parti.

  Stem heller på et parti som vil ivareta nordmenns rettigheter i h.h.t. til Norges Grunnlov. I dag er det KUN Norgespartiet som vil destruere V-H aksen. NP vil innføre DD, dvs Direkte-demokratiet, hvor FOLKET selv lager lover for Norge, slik det egentlig var meningen fra begynnelsen. §1 Norge er et fritt og uavhendelig rike...Spre til ALLE dine venner. NP vil bidra til at Norge får det samme systemet som er i Sveits.

  Politikerne må jo mene at det er nordmenn som skal bestemme over landets ressurser, og det er nordmenn som skal vedta lover for Norge, IKKE EU/FN.


  Dagens venstre- høyreakse skal du IKKE lite på. De er ALLE enige om å legge ned Norges nasjonalstat.

  SV vil jo på sikt bidra til at det blir enda værre tilstander i vårt kjære fedreland enn det er i dag.

  SV og landssvikerne har i mange år forsøkt å legge debatten død vedrørende den økte innvandringen. For å lykkes med dette har samtlige medsammensvorne gått til det skritt å kalle alle som ikke deler deres syn å være rasister og nazister.

  I dette selskapet kan en ikke unngå å nevne et annet parti som gikk inn FOR EU, nemlig AP og Gro. Hvis en tar en studie av dette, så finner man raskt ut at f.henv. Statsminister Gro H. Brundtland hadde "gått seg fast" i villnisset. Vi husker enda, alle som en- hennes fortvilte hjertesukk, da hun på Dagsrevyen kommenterte nyheten om drapsforsøket på Willam Nygaard. Hans forlag hadde sagt ja til å trykke Sataniske versj. Gro's kommentar på Dagsrevyen var så kort og nesten uhørbar, da hun sa, sitat: Det går ikke an, sitat slutt.

  Gro hadde håpet at vi skulle komme inn i EU, fordi da ville grensekontrollen automatisk blitt ivaretatt av EU (frimureriet) mot den 3.dje verden, smart ikke sant? EU er CCCP- dere.

  Men politikerne våre burde jo vite at Norge som nasjon selv har råderett over egne ressurser og plikt til å melde folket om hva som skal være føringen i dette kontra et eu-medlemskap, fordi et medlemskap innebærer at man gir fra seg retten til å bestemme i eget hus- til EU. Vårt almenningsprinsipp er bygget på våre rettigheter jfr Norges Grunnlov- som politikerne ønsker å glemme. (av dem som er for et Eu medlemskap) Disse politikerne er livsfarlige å vil heller innføre eiendomssamfunnet, som nå styres av jesuittenes schengenorganer, som har den bestemmelsesretten. Så langt er det kommet, takket være Trond Dolva som var i justisdepartementet. Jesuitter er kommunister.

  Nå har rett tenkende politikere gått kraftig ut og advart velgerne mot den overdrevne monster-innvandringen som føres i dag. At noen grupperinger i dag lyster å trekke rasismebegrepet meget langt og således oppretter såkalte "antirasistiske soner", viser oss hvor langt dette har kommet på gale veier. Nordmenn er imot den ideologien som nazistene stod for, og dem er neppe ønsket og vi er glade for at dem ble kjeppjaget ut av Norge i 1945. Men dere må skjønne hva som har skjedd, jo Norge har vært med i 8 kriger siden 1990. Hvor mange bomber ble sluppet i hodene på forsvarsløse mennesker, med planen til blodbads-globalistene å skape flyktninger med bomber- ser dere?

  Så denne vennlige Flyktningestrømmen har en alvorlig slagside- hvor de i lys av humanitære årsaker sluser inn massemordere til vårt land, som INTET har med flyktninger å gjøre. Milltante muslimer er hva som blir "importert".

  Men her har altså en ekstremt venstre orientert gruppe lagt listen altfor lavt i en hensikt å få innfridd sine betingelser- å få flere fjernkulturelle kriminelle inn i vårt Fedreland. Disse lureriene blir nå avslørt etter hvert og satt en stopper for. Politikerne har en viktig oppgave ved å oppfylle rettighetene til nordmenn i Norge, men det har de glemt bort allerede i 1940, den 10. januar da fhv stm Nygaardsvold kuppet makten ifra folket.

  De rettigheter som berører nordmenn vil SV, RV, KRF, V, H, SP, FrP og AP gi bort til de fremmede. Samtlige har bevist med sitt EU standpunkt at de ikke på noen måte ønsker å ivareta nordmenns interesser. De styres av andre, av makteliten, http://enverden.no

  Den samme fella som SV har gått i gjelder også for de andre, med den forskjell at de andre partiene ønsker å gi fra seg selvråderetten over natta, så vil SV at det skal skje gjennom innvandring og barnevogner utenfor EU.

  Deres helhetlige innvandringspolitikk (og mangel på sådan) er med på å underminere samtlige nevnte parti's troverdighet i kampen for et selvstendig folkestyre av Norge. FRP er visst det eneste parti som har snudd i saken, men man vet jo aldri med dem, de kan jo snu over natta?

  Høyre er også for EU og viser oss at dette ikke holder stikk. EU er og forblir en fyrstelig reise til helvete, fordi økonomi går foran "human rights". Og EU er intet annet enn det nye DDR.

  Det blir som med billionærenken som sa sitat; "Jeg kan aldri gifte meg, fordi det er kun pengene dem er ute etter," sitat slutt.

  Dagens fiender er de store frimurerlosjene i Norge og i Europa og verden for øvrig, de er for et stor-EUROPA som de var det sammen med Adolf Hitler- og de arbeider ennå i det skjulte for å lykkes!

  Mange NY-nazister er valgt inn i Oslo SV.

  Her kan du lese om at norske bedriftstopper arbeidet tett med nazistene under krigen.

  De som arbeidet for tyskerne under krigen.


  Diskusjons- forum

  Les eller skriv i gjesteboken.

  Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

  Fedrelandet BmOnline startside, 16.11.1998


  BmOnline dokumentoversikt
  BmOnline Arkiv.
  Folkeaksjonen mot EU medlemskap
  Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
  OSLO volden øker.
  Kriminelle innvandrere, ut med dem!
  SULITJELMA BERGVERK og Sydvaranger-to styrte nedleggelser.
  Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
  AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
  Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
  [IMAGE]  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no