BmOnline Politiske Forum

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Debattforum

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • EU's terrorist lefling.

  Et av EU's mange minussider
  Det er eiendommelig at Europa Parlamentet, som er en del av EU, har det så travelt med å ta vare på demokratiets fiender. Når man lytter til debatten om Guantánamofangene, får man inntrykk av at de innsatte er en flokk speidergutter som har gått vill under en skogstur?

  Fangene er etter alt å dømme blitt behandlet humant. Billeder fra basen viser celler, som er vesentlig bedre enn cellene i fengslene til flere av EU's medlemsland. Det er et fåtal av EU parlaments medlemsland som deltar aktivt i kampen mot de reaksjonære krefter som vil endre verdens utvikling med terror. Denne kamp overlater vi til USA og deres sanne allierte. Men når man hører disse profesjonelle USA-hatere, får man inntrykk av at de mener Taliban , Al-Qaida og mange andre lignende organisasjoner, er en flokk frihetskjempere som vil hjelpe fattige og undertrykte folk. Hørt på fan!

  Terroristene skal liksom bare skremmes fra å fortsette ved å knuse deres nettverk. Men for hver terrorleder som blir tatt - oppstår det straks to nye som er ennå verre.

  Fangene på Guantanamobasen er ikke soldater i en organisert hær eller en undergrunns-gruppe i et besatt land. De er rett og slett internasjonale terrorister som fanatisk bekjemper menneskerettigheter. Allikevel mener EU-parlamentet at disse terrorister skal få nyte godt av menneskerettighets lovene - slik som "vår" mular Krekar får. Noen av fangene har ervervet statsborgerskap i mange EU-land. Når de så etterpå deltar i væpnet kamp med våpen i hånd mot demokrati og frihet, hvor mange uskyldige blir drept, da er de bare terrorister og landsforrædere og skal behandles der etter. Det er sikkert land i EU, som neppe ville vist USA's langmodighet med slike terrorister, men heller skutt en god del av dem på stedet.

  Man kan ha sine meninger om USA generelt, men det er et paradoks at dette EU parlament, som ikke har land som er blitt utsatt for terrorangrep, skal kunne diktere hva USA skal gjøre med terrorister?

  EU parlamentet og USA-haterne må øyensynlig erfare følgende gamle ordtak før de våkner opp av sine urealistiske vyer : "Ukrutt forgår aldri ", "Av skade blir man klok", "Vær føre var enn etter snar".

  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot landsforræderi.

  Siden ble sist oppdatert 27. februar 2004 01:03:35 PM http://BmOnline.no/html/folkeaksj.html