BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Biltilsynets nyskjerrighet?


Ser at biltilsynet påtvinger folk skjema med spørsmål av ymse slag etter at de har avlagt førerprøven. Dette skal vissnok avdekke "tvilsomme sjeler" på hjul?

Om bruken av spørmål skulle avgjøre hvilken fare du utgjorde i trafikken senere i livet kan det være mer lurt å spørre følgende:

Hvor ofte er mor eller far beruset? Fester de hver helg og eller også hele uken?

Fikk du lov å drikke før fylte 12 år? Av mor ? Av far? Andre venner?

Fikk du oppmuntring til å drikke etter fylte 16 år? Av mor? Av far? Andre venner?

Hvor mange ganger ble du banket pr. dag? Når fikk du juling sist? Av far? Av andre?

Var du i barnehage hele barndommen? Var mor eller far hjemme og passet deg hele tiden?

Var mor og far snille mot deg? Er du enebarn? Har du mange søsken? Hvilket nr. er du i rekken?

Er du kvinne eller mann? Fikk du alt du pekte på? Har du gode venner? Har du mange uvenner?

Har far serifikat? Har mor sertifikat? Hvor mange tullinger så din far på en kjøretur i byen?

Reaksjon mot andre trafikanter.

Hvor mange tullinger så din mor på en kjøretur i byen? Reaksjon mot andre trafikanter.

Er far og mor avholdsfolk? Bare mor? Bare far? Du drikker ikke alkohol i det hele tatt?

Bare til fest? En gang i året? Du hverken røker eller drikker alkohol?

Verre er det ikke, problemet er alltid om den som svarer er ærlig, der strander hele prosjektet fordi ingen kan sjekke om svarene er riktige. Dermed er hele greia en stor vits og selvfølgelig helt bortkastet.

Det hadde ikke vært så vanskelig å ha kardemommesjåfører med slike forhåpninger?

Et av spm til vegvesenet var "bruker du gummi eller bare tar du sjansen?" Man er jo fristet til å sprørre om det var i 80 -sonen de mente? :-)


Debatt Forum BmOnlineLes eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Folkeaksjonen mot EU medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett