Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

  EU-debt countries

 • Tysklands gjeld øker.

   

  2.537  Euro i sekundet.

  152.220  Euro i minuttet.

  9.133.200  Euro i timen.

  219.196.800  Euro i døgnet.

  1.534.377.600  Euro i uken.  (1,534 Milliarder Euro)

  6.137.510.400  Euro i måneden. (6,137 Milliarder Euro)

  73,644  Milliarder  Euro i året. 

  Dette tallet multiplisert med 8 NKR,- som er kursen- gir oss altså en økning på ufattelige

  589,152 Milliarder Norske Kroner. pr år.

  Tysklands totale gjeld pr i dag er på svimlende;

  1.451,314 Milliarder Euro.  (11.610,512 Milliarder NKR)

  Til dette tallet kan man leke seg med å plusse på Tysklands gjeldsøkningen pr. år.

  Dette er et skremmende studium i økonomisk selvmord.

  Er du villig til å satse dine sparepenger på dette??

  Er du villig til å satse den norske oljeformuen på dette??

  Er du villig til å satse landet vårt på dette??

  Her kan du se skyld og gjelds telleren i Tyskland.

  Der aktuelle Schuldenstand in Schleswig Holstein

  Respons fra Tyskland A responce from Germany


  Dette vil ikke Europabevegelsens medløpere, NRK, TV2 og avisene i Akersgata på noen måte opplyse oss om!

  UT av EØS og aldri inn i EU, må bli et folkekrav.

  Denne siden ble opprettet den 7. februar 2005 med ovennevnte tall som status.

  Med disse tallene som mal betyr det i praksis ut ifra folketallet i tyskland at hver innbygger har en gjeld på -141.585 kr pr. i dag.

  Derimot har Norge 218.000,- kr pr innbygger i pluss.
  Hvis det er noen mennesker som ser fordeler ved innlemmelse i et slikt konkursbo, da må FME straks få vite de edle motivene. Ta kontakt snarest.

  Vi har fått brev fra Tyskland som viser til en annen skyldteller som skal være enda mer nøyaktig http://www.steuerzahler.de

  Respons fra Tyskland EU debt countries
  Hovedsiden
  Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 6. mars 2005 22:53:35 PM http:/www./landsforræderi.no