Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

RELEVANTE LENKER:

 • Lovdata

  Norges Grunnlov 1814:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Europabevegelsen's beretning 1969-70

  EU er konkurs.

  Independendt UK
  Liberalt nei til EU
  Nei til EU

  Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.

  Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget

  Nationens eu-måling

  EØS forræderiet

 • Hvem kan vi stemme på?

  1 Kan vi stemme på Kystpartiet?

  2 Kan vi stemme på Kristent Samlingsparti?

  3 Kan vi stemme på Demokratene?

  4 Kan vi stemme på Fremskrittspartiet?

  5 Kan vi stemme på Høyre?

  6 Kan vi stemme på Arbeiderpartiet?

  7 Kan vi stemme på Sosialistisk Venstreparti?

  8. Kan vi stemme på det NYE Norgespartiet?

  Av disse er det NYE Norgespartiet det eneste parti som vil at nordmenn skal få bestemme i sitt eget land, jfr Norges Grunnlov.

  Siden rikspolitikerne kuppet makten i 1945 uten å spørre folket da de forlenget stortingsperioden til 4 år- er et statskupp. Dermed er alt som har skjedd siden 1945 av rikspolitikerne en straffbar handling og en nullitet. Folket har RETT til å kaste de i fengsel for illegal kartellvirksomhet, jfr Straffelovens §330.

  Bjørgulf Mortensen

  FME  Hovedsiden Europabevegelsen's beretning 1969-70 Verdensordenen

  Grunnlovens §§ 1, 112 og Straffelovens § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

  Siden ble sist oppdatert 23. August 2005 13:03:35 PM http:/www./landsforrĉderi.no