BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Kristendom

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93


  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Medias skjulte Agenda


  Legg nøye merke til pressens vinkling i saker av særdeles stor vitenbegjær for alle leserne som dette berører, og spesielt når det gjelder å befeste troen på det avisene legger for en dag- bare er sannheten?

  Tror dere at vi får servert sannheten fra dagens presse angående bombefeltet politikk? Du skal snart få se at skinnet bedrar.-

  Årsaken til dette bedrag som vi nå skal dra frem i lyset- bunner i grunn på det faktum at Norge ALDRI har hatt noe demokrati. Det er sannheten.
  Avisenes medarbeidere har fått grundig opplæring i å skrive løgn og bedrag med kun et formål for øye- å lyve til leserne og folket i Norge. Dette gjelder ALLE avisene som får pressestøtte. De får klekkelig betalt for å gjøre dette og den røde pressen alene får 6 milliarder kroner pr år for å lyve.

  Her ser dere Avisa Nordland 9. okt 2019, som jeg bruker som et eksempel, slik at dere kan lese om hva som egentlig skjer. Nå er det slik fatt i dag at der ikke finnes noen forskjell på noen av partiene på stortinget- fordi der råder en UNISON enighet, ja en tverrpolitisk agenda i et Kartell som vanstyrer landet vårt, ja mot VÅR vilje. Dette vil de ikke fortelle oss- og i stedet lyver og dikter de om hvor flott demokrati vi har. Vipps- der har dere det, helt gratis!

  Fordi det er meget viktig at VI skal tro på den løgnen deres- som hamres fast at der finnes noe å VELGE i- merk dere dette.

  Men de er avslørt av oss i Folkeaksjonen Mot Eu medlemskap, i 2004. Jeg har hold på å granske dette i mange år. Og nå er jeg kommet til bunns i min søken om hva som egentlig foregår på stortinget. Det er JUKS og BEDRAG, intet annet. Nå ser dere avisartikkelen jeg viser til.

  Legg merke til- at avisene er meget påpasselig med å vinkle saker som har vært opp til debatt inne på stortinget i sine spalter, hvor de er meget raske til å fremme saker, vinkle saker fra et på forhånd avtalt spill om at Norge har et demokrati og at vi kan velge blandt flere parti inne på stortinget. Mens sannheten er at VI ikke får NOE fra stortinget ved valgene. Dette er meget sleipt utført og blir gjort på følgende måte; Bare kom i hu at vi er blitt påtvunget NRK lisensen for å bli "programmert" påvirket til å lystre og slavisk lytte til denne djevel kanalen, jfr en fake om "nasjonale verdier". De finnes ikke.

  1. Hvis der finnes et parti som har gjort noe som ikke låter så bra, da er de raskt ute med pekefingeren i avisene- og de har avtalt dette på forhånd, slik at "mobbingen av et parti" blir samkjørt slik at det skal virke troverdig for leseren. Og så bit dere merke i dette- så legger de føringer i debatten at LESERNE skal tro at NÅ er det vi må stemme på SP i stedet, ser dere?

  2. Dette viser oss at avisene har snekret seg en snedig "rundkjøring" hvor de kan henge ut visse parti- for kun EN hensikt at velgerne skal TRO på dette skuespillet som avisene lirer av seg. Og akkurat det er hva som skjer. Folk skjønner nemlig ikke at de er blitt holdt for narr av ALLE disse avisene som får pressestøtte, tenk det!

  3. Så slik holder avisene koken med å koke suppe om ståa på stortinget, og servere dette til folket i avisene. Et avtalt bedrag med andre ord. Likeledes ringer også enkelte m.m institutt og maser folk i kne om ditt og datt ved valgene, dette også for å lure folk til å tro at de har noe de skulle ha sagt ved stortings- og kommunevalgene. Men det finnes ikke noe hold i at Folket får noe som helst fra den kanten. Det vi opplever å få, jo skyhøye renter og skatter og avgifter som er verdens høyeste- det er hva vi blir forsynt med.

  4. Ved hvert eneste Valg- enten det er stortings eller kommunevalg, hvilke politikere er det som er i søkelyset? MERK dere dette, nesten KUN stortingsrepresentanter blir fotfulgt- og nesten ALDRI en lokal figur i et fylkes eller kommunevalg blir fulgt opp på samme vis med NRK og Tv2 i hæla- så lenge valget varer. En liten aha- opplevelse? Og vet dere hvorfor? Jo, fordi de fleste lokalpolitikere er uvitende om dette jukset som foregår fra Fylkesmannen mot sentrale myndigheter- hvor INGEN er valgt, men kun UTPEKT. Dette er nemlig hva som skjedde ved statskuppet den 10. januar 1940- da Kretsen krevde av sveklingene i London som hadde rømt, at INGEN skulle velges, men UTNEVNES. Der har dere det norske demokratiet dere. Fjernet for 83 år siden.
  Her er hva som foregår:
  Stortinget og ALLE som befinner seg der- er kun spradebasser og sjurer i beste fall-. Nå begynner avkledningen og sannheten kommer for en dag.
  Siden Norge ble kuppet- så har ingen på stortinget makt eller myndighet til å sitte der og lyve folket huden full-. Statskuppet skjedde i 1940 den 10. januar og har siden den gang IKKE tatt sitt eget folk med på lag når det gjelder Grunnlovens prinsipper. Folket står TOTALT ute i kulden i denne saken, pga statskuppet som ble igjennomført høsten 1939, fordi da skulle et nytt valg blitt avhold i hht Norges Grunnlovs §§ 54 og 112.

  Sitat fra Øistein Østgaard:
  Grunnlovens §54 lød slik: "Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skal være tilendebragte inden November Maaneds Udgang".

  Merk at alle paragrafer og endringer skrives i tilnærmet samme språkdrakt som den opprinnelige grunnloven ble skrevet med i 1814. Det siste stortingsvalget hadde vært avholdt i 1936 og det neste skulle dermed avholdes innen utgangen av november 1939. Enkelt og greit.

  Vi tar også med grunnlovens §71 om lengden av en lovlig stortingsperiode: "Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes." Grunnlovens § 49: ”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

  Faktum: Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg i den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år.

  Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette. Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938.

  Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år.

  § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet.

  At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet.

  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

  Grunnlovens § 54: ”Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maaneds Udgang”.

  Faktum: Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober. 1936.

  Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54. Grunnlovens § 68: ”Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen
  Redaktør
  Signer gjesteboken

  Olav den 5. kapitulasjon 1944

  Sannheten om at Norge ble befridd i 1944-45 er som følger-.

  Norge ble ALDRI fritt fra CCCP, men bare nazismen. Men hva er verst av de to ondene?
  Adolf ville nemlig knerte Stalin, men den russiske vinteren tok ham, akkurat på samme viset som Napoleon. Videoen over viser hemmeligstemplet dokument om bedraget mot nasjonen og folket i Norge.

  I morgen skal det i Kirkenes feires over noe som slett ikke trenger oppmerksomhet slik som løgnhalsene vil ha det til å låte. Figurene som rømte til Skottland- og kom hjem som helter når krigen var slutt gjorde ingen nytte for seg, men var en skam for nasjonen. Fordi de voldtok kvinner og skamklipte jenter som eventuelt hadde hatt forhold til tyskerne.

  Hvorfor ble ikke Einar Gerhardsen skamklipt? Han som hadde sendt brev til Adolf Hitler om at han ville bli en stor mann i Norge under nazistenes fane hvis Adolf Hitler seiret? Selveste svenskekongen hadde sendt Afolf Hitler sin høyeste bemerkelse av en medalje til Hitler da han gikk inn i Polen. Hvor nøytralt var Sverige? Ikke i det hele tatt.

  Mer juks fra mediehusene


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no