BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • Norge blir gradvis okkupert

  En Europeisk og global sammensmalting av nasjoner er nå på gang. Da Norges befolkning sa nei til å tilslutte seg den Europeiske union, den 28. nov. 1994, hadde vel kanskje mange regnet med at vi fortsatt ville leve som en selvstendig nasjon. Men saken er at regjeringen Brundtland i praksis ikke godtok folkets beslutning. Ledende politikere arbeidet stadig for å få oss tilknyttet den nye statsdannelsen- den euopeiske Unionen. Hvilke motiver de hadde for det engasjementet er en lang historie bakover i tid hvor maktbegjær er det helt sentrale, på det økonomiske, politiske og det religiøse plan.

   

  Tidligere forsøk på å samle Europa.

  Det er et ubestridt faktum at det var denne målsettingen som lå til grunn for makthaverne for 60 år siden. ”Det nye Europa” var slagordet da, og det er det i dag også, stadig blir vi minnet på det gjennom media. Da planen feilet med å samle Europa og verden ellers måtte det finnes nye veier. Nå var gode råd dyre. Å samle Europa under stikkord som fred, toleranse, solidaritet og liknende ville kanskje gå bedre. Nå skulle Europa samles gjennom diplomati og binde nasjonene sammen gjennom sterke allianser og Forbund. Dagens Eu begynte som en økonomisk allianse mellom noen få land. Siden ble det en politisk blokkdannelse med lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. Det er denne nye statsdannelsen mange av de norske politikerne forsøker å få oss inn i. Vi vet det er sterke krefter som stadig presser på, og europabevegelsens representanter på Stortinget bruker tid og krefter for å få oss inn i denne nye statsdannelsen. De har ett bein i Norges Grunnlov og et bein i Brussel, de gir stadig opp Norges selvstendighet. Vi ser at de nasjonale lovene skal vike for de internasjonale lovene. Den alminnelige mann og kvinne har snart ikke noe mer å si i storsamfunnet. EØS-avtalen er et klassisk eksempel på hvordan eliten overkjører folket. De som bor i periferien merker kanskje trykket best? Lokale postkontor, bankfilialer, lensmannskontor, forsvaret, butikker og lignende blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av gardsbruk som er bygd opp med hardt slit blir også gradvis nedlagt. På denne måten står landet meget dårlig rustet i en krise. Tenk hvilke grep eliten har på sine undersåtter? Mat må vi ha, hvordan skal vi klare oss? Det er er finurlig spill som ligger i bunn av denne utviklingen. Folkets maktesløshet skaper apati, og apati skaper mennesker uten motstand mot elitens videre ferd mot stupet, ”Det nye Europa.”

  På denne ferden er narkotikaomsetningen et viktig virkemiddel for eliten.

  Jon Johansen
  Risøyhamn

  Mer om EU

  En skjult agenda styrer våre korrupte politikere


  De lyver for det norske folket og gir blaffen i nasjonen


  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no