BmOnline

Nordmenn foren dere!Dokumentoversikt

[IMAGE]

Sympatisører registrer dere med en e-mail og støtt opp om kampen for de norske farver. Staten har begynt ensretting med å gi millioner i bistand til grupper og sammenslutninger som bidrar til at fremmedgjøringen av vårt fedreland skal skyte fart. SOS rasisme, Noas, m.f. Våre politikere blir som landssvikere, a-la 1940-45, sier våre menn fra krigen. Skal vi lykkes må vi vise politikerne at vi støtter heltene fra krigen. De fremmede gjør vårt fedreland om til det landet de selv forlot. Dette skaper konflikter mellom de etniske gruppene og vår kultur og nordmenn. AP har har med sin politikk vist oss at de vil rive ned det våre fedre var betatt av. Dette må vi få satt en stopper for. Nå skal vi kreve at regjeringen betaler tilbake med renters rente. Og stopper ensrettingen over statsbudsjettet. Les boken til Jo Benkow, Det ellevte Bud, her sier Benkow at det er en løsning på volden og krimmen blandt innvandrerne, stopp innvandringen til Norge. Og videre.. rasisme er når noen raser er overhøyet andre.

Side nark: E-POST

Send din e-post her!

Ditt innlegg -anonymt om du vil.

Narkotika på menyen?Da de fleste av oss heldigvis ikke har dette på menyen og heller aldri vil få det finnes det alltids de som ser det som en nødvendighet. De er blitt offer for dårlige "kamerater" og eller sleipe langere.
For mange forleldre kan det være nyttig å merke seg følgende.

Hasjisj er ofte bagatellisert og da spesiellt av brukerne. Men også mange i opinion'en er for fri hasj, og grunnen derav kan være av økonomiske, selviske grunner m.v. Det finnes faktisk flere som mener at cannabis er helt ufarlig.
Hasj er et vanedanende stoff, det blir man avhengig av. Det lukter brent gras i rom hvor det er røkt og nyttet. Lukten sitter lenge i og er stram. Det røykes gjerne i grupper, 14-17 åringer.

En person som tar heroin får store pupiller og tåler ikke lys inn på øynene. En "ny" misbruker har en lav toleransegrense d.v.s. at man oppnår raskt rus med liten dose. Denne toleransen blir stadig høyere og man må derfor øke doseringen for å oppnå den effekten som huskes som behagelig. Til slutt vil ikke denne behagelige tilstanden inntre og man går over til hardere stoffer (kokain, heroin) Det beviser at hasjisj er innfallsporten til tyngere stoffer. Noe mange benekter.

Avhengighet:


Fysisk avhengighet får man når en person ikke klarer å fungere normalt uten å bli tilført narkotika gjentatte ganger.
Blir personen fratatt narkotikaen får vedkommende alvorlige psykiske og fysiske abstinenser.
Psykisk avhengighet er å ha et kontrollert inntak som sikrer et (velbehag). (Tror brukeren)
Men som prøver å styre unna neste fase (fysisk abstinens).

Abstinens:


De grusomme smerter og uutholdelige pinsler som kommer når vedkommende har misbrukt enkelte narkotiske stoffer over lang tid og blir frarøvet sin narkotika. (amfetamin)
I skolen blir eleven i sin egen verden. Hører ikke et ord av hva som foregår og lærer ingen verdens ting. Helt borte vekk. De lærerne som ser slike elever bør si ifra.

Stimulerende midler:


Amfetamin, bustaid, preludin, fenmetralin.
Opplysninger.
Kalles ofte "pep-piller" eller "speed". Kan være tabletter eller pulver. Kan taes som tabletter eller sprøyte. Gir hurtig abstinens. Skader omgående lever og nyrer til slike allerede belastende.
Dilaterte pupiller (utvidet) Trenger ikke søvn, men ser trøtte ut. Aggresiv "villhet", skiftende humør oppstemthet/depresjon. Utålsomhet. Ingen apetitt, avmagring. Hurtig puls, blussende ansikt. Merke etter sprøytestikk. Abstinenssymtomer: Svetting, kvalme, hodepine, magesmerter. Nedsatt prestasjon i skole og arbeide.

Marihuana og Hasj.


(fra cannabisplanten)
Marihuana er ca 5 ganger sterkere enn Hasj . Kalles for "skitt", "gras" eller "grønn pot"
Røykes i pipe eller sigaretter, som går på omgang. Virker høyst forskjellig fra person til person og fra gang til gang. Virker psykisk tilvennende. Er ofte oppblandet med te, tobakk, mel, opium.

Opium gir fysisk tilvenning.
Symtomer: Blussende ansikt, røde øyne, store pupiller, tørr i munnen drikker mye, behov for søtsaker. Narkomane stjeler ofte store mengder sukkerbiter i restauranger og kafe'er.

Unormalt morsom og latteranfall uten grunn.
Tilsynelatende i rus uten alkohol. På skolen og hjemme, rømming forekommer. Interesse og tiltakslyst avtar i skolearbeidet.
Skal man ha en sjanse til å ta rotta på dette.... må man ha viten om giften.

Narkotika på menyen? II


Hva er narkotika -og hviken død møter slike misbrukere? En overdose?

1 Naturproduktene.
Disse er bare å dyrke, høste og bruke. Opium, Cannabis, Coca.

2 Halvt syntetiske produkter.
Er naturprodukter som er viderebehandlet kjemisk. Heroin, LSD.

3 Syntetiske produkter.
Er tilvirket helhetlig på kjemisk vis. Amfetamin, Metadon.

Inndeling etter virkning.

1 Stoffer av morfingruppen (Opiumsgruppen)
2 Stoffer av barbiturat typen (Sove og beroligende)
3 Oppløsningsmidler (Alkohol og løsningsmidler -sniffestoff)
4 Stoffer av Kokaintypen
5 Stoffer av sentralstimulerende midler (Amfetamin typen)
6 Stoffer av Cannabis typer
7 Stoffer av hallusinogener (LSD) som ble syntetisk fremstillet av kjemikeren Hoffmann, 1938.

Forutsetningen for at et stoff kan kalles narkotika er :

A At stoffet er avhengighetsskapende.
B At stoffet virker på sentralnervesystemet. (Amfetamin, Opium)
C Utvikler toleranse
D Gir abstinens.

Som nevnt tidligere gir Opium alle disse virkningene.
Ved lengere tids bruk av LSD er en uheldig bivirkning at man blir sinnsyk (ser og hører ting)
Ved bruk ubehagelige fysiske symtomer som kuldegysninger, svettetokter, kvalme og hodepine. Sansene fordreies, man får kunstige sanseinntrykk.

INDIKASJONER PÅ MISBRUK


En brå endring i oppførsel og vaner.
Fysiske forandringer -indikasjoner.
Funn av gjenstander i klær og på rom.
Sosiale problem som oppstår.
Den personlige hygiene er mangelfull, slurvete og skitten påkledning.
Den allmenne tilstanden bærer tydelig preg av forfall.
Borte fra skole og arbeide ingen interesse for felles aktiviteter fritid.
Plutselige lange fravær fra hjemmet med falmende unnskyldninger. Borte om natten.

Vansker med å stå opp om morgenen, ikke før kl 12.00.
Skifte av omgangskrets/venner forteller ingenting hjemme om dette.
Fortrolighet til foreldrene gjør en brå slutt. Plutselig trang til solbriller uten grunn for å skjule endringer i pupillene. Da har du som foreldre en grunn til å engste deg!

UTLENDINGER ER MER INNBLANDET I KRIMINELLE SAMMENHENGER.Statistikk over kriminaliteten fra Oslo Politikammer viser en klar overrepresentasjon for utenlandske borgere, da særlig i utøvelse av grovere krim.

Er bildet det samme i andre europeiske land som også har tatt imot mange fremmede? Opplysningene nedenfor taler for seg selv.

SVERIGE: Stockholm ordenspoliti opplyser at omlag 75% av voldtektene i Stockholm begås av utlenlandske borgere.
Av 16 mordere var 7 stykker av utenlandsk opprinnelse. (Svenska dagbladet 9.11.89.)

DANMARK: I København i 1993 var kriminaliteten for de forskjellige lovbrudd fra 1,8 til 8,5 ganger hyppigere hos utenlandske borgere enn for den danske. 43% av alle fengslede i København var utlendinger. (Rapport over utlendingers kriminalitet i1993.)

FRANKRIKE: I de franske fengsler er 30% av de innsatte av utenlandsk herkomst og 17% av alle som er innblandet i kriminelle handlinger er utlendinger. (France Soir 03.06.93)

ENGLAND: Statistikk fra Oslo Politikammer sier ikke hvor de utenlandske kriminelle kommer ifra. I London hvor en slik grundig analyse er blitt utført, viser at bestemte grupper av innvandrere til London er tildels langt mer involvert i kriminelle handlinger enn engelskmenn. (J.R. Statist. Soc. A 1987)

Arrestasjoner per 100.000Folkegruppe
Hvite
Sorte
Asiater

Overfa.
73
466
124

Ran_
18
160
4

Krim. forh.
1149
3275
1112

Total sum
1284
3961
1251


Kilde: Steves og Willis 1979

TYSKLAND: Med 7,3 millioner (8mill) utlendinger av en befolkning på 81 mill. blir tysk statistikk over kriminaliteten særlig interessant. Den viser bl.a. at utenlandske borgere i 1993 hadde en kriminalitet som var 3,8 ganger høyere enn for tyskere. Kilde: (Stern nr 30 1994)

MISBRUK AV ASYLINSTITUTT.

Tysk kriminalstatistikk (1991) over utlendinger ankommet fra asylsøkerland i 1990 viser at 27% av somalierne, 30% av nigerianerne, 60,4 % av albanerne og 76,8% av gambierne var SIKTET. (kriminelle) Konklusjon: Kriminelle misbruker asylinstituttet for å få adgang til de «rike» land. I Vest -Tyskland (1988) var kriminaliteten blant innvandrerundom (14-21 år) 2,2 ganger større enn blant tysk ungdom.
Konklusjon: Integreringsprosessen mislykkes også for 2. og 3. gen. innvandrere. Troen på at bare en kan få opphold i et «rikt» land, vil alle problemer være løst er ikke realistisk.

Konklusjon: Statistikk over lang tid og fra mange land viser klart at den liberale innvandringspolitikk i-land har ført i etterkrigstiden har ført til store problemer for de fastbeboende borgerne. Selv om faktiske forhold viser den økende tendens til kriminalitet og vold har moteriktige forskere avstått fra å si hvordan virkeligheten egentlig er.
Måtte de straffes for sine ugjerninger på lengde med de som bestillte dette....våre udugelige korrupte politikere, som har løyet og skjult sannheten for det norske folk.

Innvandringen og narkoimporten er¨innført av en og samme årsak, av globalistene på Stortinget og de samme krefter i departementene, å svekke nasjonale interesser og styrke den
globale smeltedigelen, nazi-helvete på jorden. Merk dere mine ord, venner- EU-parlamentet er akkurat det samme tårnet som den gangen det var babelsk forvirring, men i en ny innpakning.
Alle disse destruktive kreftene må bort fra sine stillinger i stat og kommuner, Norges Grunnlovs §1. Det er folket som skal bestemme hvem som er ønsket i riket (nederst på siden om adgang til riket) og ikke korrupte rikspolitikere og quislings nærmeste medarbeidere, les landsforrædere. Som ble benådet av "landsfaderen" Einar Gerhardsen i 1946, etter at de kun hadde sonet 9 mnd i fengsel i stedet for 15- 20 år bak murene som de var dømt til. Dette er hva Einar Gerhardsen er bekjent av. Han var ingen landsfader, så her må etterkrigs-historien atter omskrives. Merk dere også at den 9. April aldri mer skulle finne sted i Norge etter 9. april 1940, men de samme kreftene i AP som lovte dette, var også dem som
ble de første til å gjeninnførte den 9. April hver eneste dag etter 1962 i Norge. Den kollossale innvandringen (okkupasjonen) a v kriminelle asylsøkere. Som er strengt forbudt i hht Norges Grunnlov, les: MERKNADER om denne nye utlendingsloven! Denne nye loven strider ikke bare mot hele Grunnlovens kapittel C, men mot hele dens Ånd, (§112 i Grunnloven) ..


RED: BmOnline; Det er verdt å merke seg at Ex Statsminister Harlem Brundtland aldri ble valgt av folket, og at hun løy om Eøs-avtalen til det norske folk.
Jonas G Støre har vært primus motor, og gått i jesuittenes lære for å få innført Vatikanets rettsprinsipper og avviklet norsk praksis i rettssalene i Norge. I dette arbeidet
var han arkitekten bak den Grunnlovsstridige EØS-avtalen, som kvalifiserer til RIKSRETTSSAK.


Debatt om cannabis

Debatt om narkotika og cannabis

Debattforum BmOnline

Lesernes innlegg

Tilbake til hovedsiden